Blogg

Sida 4

När det är dags för nya fönster

28 jan 2019

Är det dags för nya fönster i ditt hus? Om så är fallet, är det bra att ta tag i det och skaffa nya fönster. Fönster och dörrar står tillsammans för att huset tappar värme. Så mycket som en fjärdedel sipprar ut genom fönster och dörrar. Det är ju inte så konstigt, det är ju trots allt, där vi öppnar villan för frisk luft och för att komma in eller ut ur villan.

Sänk uppvärmningskostnaderna i villan med Energifönster

Du kan skaffa dig bättre fönster och förbättra uppvärmningskostnaderna genom att byta ut fönster och dörrar i din villa. Om du samtidigt passar på att byta ut dina ventiler till automatiserade FTX-ventiler kan du sänka dina uppvärmningskostander avsevärt. Ventiler släpper i vna liga fall ut en en tredjedel av värmen från en villa.

Men de slags ventiler som stoppar värmen från att sippra ut och tar in syrerik luft och värmer den kan göra att du inte behöver slösa på uppvärmningen och i stället kan du sänka dina uppvärmningskostnader. Just uppvärmningen av villor är de största omkostnaderna som man har som villaägare.

Skaffa säkrare fönster med inbrottsskydd

Om du känner att det är inrbottsbenäget i ditt grannområde kan du alltid skaffa fönster med inbrottsskydd som inte går sönder vid yttre påverkan. De splittras inte som andra fönster utan håller ihop och gör det omöjligt för inbrottstjuvarna att ta sig in. Villan skyddas genom att inbrottstjuvarna inte kan få in en arm för att öppna fönstret eller dörren och ta sig in den vägen. Inrbottsskyddande fönster gör att du kan känna dig säker på att inte få ovälkommer besök när du är borta.

Glasmästare i Haninge nödvändig

Särskilt i Stockholmstrakten kan villorna vara nog så inbrottsbenägna. Här är kriminaliteten och risken för inbrott högre än på andra ställen i landet, förutom i Göteborg och Malmö. Många som har villor, tänker sällan igenom skyddet när det kommer till fönster. Att ha larm, skyddar inte lika bra som att ha inbrottsskyddade fönster. Det tar alltid mellan 5-10 minuter innan säkerhetsvakterna kommer efter att larmet har gått. Under den tiden hinner tjuvarna ta sig in och sno det som de vill ha, och försvinna. Har du i stället inbrottsskydd på dina fönster blir det i stället omöjligt för tjuvarna att ta sig in och de försvinner utan något byte. Anlita en glasmästare för att installera rätt slags fönster som du kan tänkas behöva i ditt grannområde. Läs mer här om glasmästare i Haninge.

Måla om ditt plåttak

21 jan 2019

Hus har olika typer av tak vars material även de skiljer sig åt. Det skapar personlighet och det gör att städer och olika områden blir mer levande. Olika tak kräver emellertid olika underhåll och måste skötas om med lite annorlunda tidsintervaller för att ge bästa hållbarhet i framtiden. Oavsett vilket tak eller material det handlar om så kommer det att krävas ett visst underhåll, det kommer man inte undan.

Sköter man inte taket och har regelbundna kontroller av det så kommer det att bli kostsamt i slutändan. Detta både sett till kostnaden av akuta skador samt sett till det energiläckage som ett kan komma av ett otätt tak. Det går att ta hjälp av exempelvis en takläggare för att kolla skicket på taket och där denne även korrigerar eventuella problem på plats: en blygsam kostnad som lönar sig i det långa loppet.

Har du ett plåttak på ditt hus i Stockholm så har du också ett vackert, praktiskt och rakt igenom funktionellt tak som - tack vare sin lätta vikt - sliter minimalt på husets konstruktion och bärande delar.

Du har ett bra tak, men även ett tak som kräver viss omsorg och underhåll. Detta primärt i form av att det måste målas om med jämna mellanrum. Många tänker att ett målerijobb på ett tak sker av estetiska skäl; försvinner färg på olika ställen så får man också på köpet ett fulare hus per automatik.

Det är sant till viss del, men den stora anledningen handlar om att färgen har en skyddande effekt: du får helt enkelt längre livslängd på ditt plåttak om du målar om det. På samma sätt som om du målar om fasaden på ditt hus i Stockholm.

Anlita en målare i Stockholm

Det går att måla ett plåttak på egen hand. Men, det är ett arbete som tar sin lilla tid. Du måste vara beredd på att slipa, på att rugga upp ytan med stålborste, på att tvätta, på att skrapa och så vidare. Allt detta dessutom på en högre höjd där du kan göra dig väldigt illa om du skulle falla. Vårt råd är därför att du anlitar en målare i Stockholm för att måla ditt plåttak. Det kostar några kronor extra, med det är en garanti för att jobbet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att du - i och med detta - också får ett tak som håller i längden.

Att anlita en målare har även andra fördelar. Dels så slipper du hålla på att hyra en massa utrustning som krävs. Hur enkelt är det att få tag i säkerhetslinor och ställningar exempelvis? I den tjänst en målare levererar så ingår allt detta och det är ytterligare ett starkt argument till varför du ska lägga några extra kronor på professionell hjälp. Tänk även på att Rot-avdraget går att använda och att du i och med det kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Det gäller således inte för kostnaden av ställning och färg - det är bara den faktiska arbetskostnaden som är avdragsgill genom rot-avdraget.

För mer info och inspiration, besök https://www.målarenstockholm.se.

När du behöver lägga tak i Uppsala

20 jan 2019

Ska du lägga om taket i Uppsala? Välj då någon som är både pålitlig och erfaren, som är kompetent och som har lagt om tak många gånger om. Det är också bra om de takläggare i Uppsala som du anlitar är noggranna och gör arbetet med stor precision. När det kommer till att antingen lägga nytt eller renovera taket som redan finns, är det mycket viktigt med noggrannheten. Som de flesta nog förstår är det mycket viktigt, oberoende om det är tegel, plåt eller betongplattor eller vilket material man än lägger taket med, att takläggarna är noggranna. Det får inte uppstå några sprickor, läckor eller glipor. Både underskicktet och läkten, takstolar och yttertakets material måste läggas mycekt noggrannt.

Viktigt välja rätt takläggare

Så då blir ju konsekvensen att när du ska välja en takläggare i Uppsala är det viktigt att välja en som är omvittnat noggrann och ordentlig. Välj en som har rätta utbildningarna, certifikaten och som utför arbetet på korrekt sätt. Vad som är rätt takläggare listar vi här.

1. En som har utbildning och certifikat

Det kanske tas för givet att de takläggare som erbjuder sina takläggningstjänster har utbildning och certifikat men det är inte säkert att de har det. Se till att de som du anlitar har det.

2. En som har bra referenser

Du vet väl att du alltid kan fråga efter bra referenser? Det är mycket viktigt att kolla upp innan man ger någon ett jobb, att kontrollera att de gör jobbet så att du blir nöjd med arbetet.

3. En som har erfarenhet

Ibland kan det hända oförutsedda saker, att något händer som inte blir som takläggarna har räknat med. Då är det viktigt att de kan lösa saker på ett säkert och kreativt sätt. Har de rätta erfarenheterna kommer de på lösningar som är bra.

4. En som gör kostnadsfria besök och offert

Om det är en takläggare som erbjuder sig att göra kostnadsfria besök innna de lämnar offert för att de mer noggrannt vill veta arbetets omfattning och art, är det ett bra tecken på att det är duktiga och förutseende takläggare.

Googla "takläggare Uppsala"

Om du letar efter en takläggare i Uppsala, är det lättaste sättet att hitta en sådan om du googlar "takläggare Uppsala", då får du nämligen flera förslag på sådana. Ta då kontakt med en av dem, och så kontrollerar du det som vi här har listat. Lycka till!

Att starta en takläggarfirma i Södertälje

4 jan 2019

Jobbar du som takläggare och vill starta eget? Runt om i landet har kommuner olika typer av insatser för att stödja lokala entreprenörer. I Södertälje finns flertalet aktörer som hjälper privatpersoner att bli företagare. Det finns även insatser som riktar sig mot att få mindre att växa och att expandera. 

Entreprenörsrådet

För dig som inte har startat ännu, och vill ha hjälp att utveckla idéer och att skapa en plan, finns Entreprenörsrådet i Södertälje att vända sig till. Råder består bland annat av NyföretagarCentrum, Connect, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, Ung Företagsamhet samt Södertälje kommun. 

Nyföretagarcentrum

Hit kan du gå för att få ett bollplank, ställa frågor eller söka vägledning. Kanske känner du dig säker på själva arbetet som takläggare, men inte på hur man analyserar marknaden och kundernas behov? För sådana frågor finns det personer på Nyföretagarcentrum som kan hjälpa dig. Rådgivningen är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell. Att boka går snabbt och kan göras via deras hemsida. 

Coompanion

Hos Coompanion i Södertälje kan du bland annat få hjälp med affärsplan, budget, företagsformer, kooperation och småföretagarsamverkan. Du som är takläggare och har erfarenhet av yrket – men inte av företagandet – kan mycket väl ha nytta av den här instansen. På plats finns en rådgivare som kan hjälpa dig att strukturera upp din framtida organisation. 

Nätverk och organisationer

Den som är egen takläggare i Södertälje kan naturligtvis gynnas av att komma i kontakt med andra företagare i liknande branscher. För det finns till exempel Företagarna Södertälje - Nykvarn som arbetar med att starka företagares ställning i kommunen och i landet som helhet.  Man vill helt enkelt skapa ett bättre företagsklimat. Organisationen finns inte bara i Södertälje, utan över hela landet. Faktum är att det är Sveriges största företagarorganisation med över 70 000 medlemmar. Här kan det finnas goda möjligheter att få insikt i företagares möjligheter i kommunen, samt träffa andra i liknande situation. 

Med närhet till Stockholm

Den som startar ett företag i någon av Stockholms kranskommuner kan givetvis dra nytta av den stora befolkningsmängden som finns i regionen. Kanske vill man inte ta alltför många kunder på den norra sidan av staden, men söder om finns det en rad olika områden att försöka etablera sig i. Till exempel finns Flemingsberg, Huddinge och Handen alldeles i närheten. Med den stora befolkningsmängden följer en varierad service. Här är det enkelt att hitta många butiker att jämföra, när material behöver köpas in som takläggare. Läs mer om takläggare i Södertälje på: http://www.takläggaresödertälje.nu.

Behövs en kontrollansvarig vid takrenovering i Stockholm?

18 dec 2018

Vid alla bygg- och renoveringsprojekt som kräver bygglov behövs en kontrollansvarig. En kontrollansvarig är en certifierad person med teknisk utbildning och lång erfarenhet av byggbranschen, som har till uppgift att hjälpa byggherren med att se till att allt arbete som sker inom projektet följer de lagar och regler som finns. En kontrollansvarig ska helst utses redan på planeringsstadiet, så att han kan vara med och planera hur arbetet ska genomföras och hjälpa till med att fylla i en bygglovsansökan. När bygglovsansökan skickas in ska den kontrollansvarige stå med som förslag och byggnämnden beslutar sedan om föreslagen person ska utses sm kontrollansvarig.

En kontrollansvarig ska vara opartisk

Den kontrollansvarige granskar arbetet som utförs av entreprenören och bör därför inte ha något samröre med denne. Tvärtom ska han kritisk kunna granska arbete och redovisa avvikelser till byggherren och till byggnadsnämnden. Genom att det finns en kontrollansvarig på projektet vet entreprenören att man måste hålla sig till alla byggregler och följa den lagstiftning som finns.

Kontrollansvarig vid takrenovering

För att återknyta till frågan i rubriken: behövs en kontrollansvarig vid takrenovering i Stockholm? Svaret kan vara både ja och nej. Som tidigare nämnts behövs en kontrollansvarig vid alla projekt som kräver bygglov, och i Stockholm är det inte ovanligt att en takrenovering behöver bygglov. Generellt gäller för takrenovering att så länge man inte ändrar takets utseende, det vill säga ändrar takets form eller byter takmaterial, så behövs inget bygglov och därmed ingen kontrollansvarig.

Vill man däremot göra en tillbyggnad i samband med renoveringen, till exempel bygga ut vinden eller bygga en takkupa eller ett takfönster så krävs bygglov. Likaså om man vill lägga betongpannor eller plåt i stället för taktegel och så vidare. I alla dessa fall krävs bygglov och då ska även en kontrollansvarig finnas med i bilden. I Stockholm ligger många hus i områden med strikta detaljplaner och rörelseutrymmet kring vad man får och inte får göra är ofta mycket begränsat. Många hus har dessutom särskild skyddsklass och anses särskilt väl värda att bevara i originalskick. Renoveringar på dessa hus kräver extra mycket hänsyn till huset.

Hitta en kontrollansvarig i Stockholm

Om du ska göra en takrenovering i Stockholm bör man först kontakta byggnadsnämnden och berätta om sina planer. Där kan de hjälpa dig att komma fram till om du kommer att behöva bygglov eller ej, och va du måste tänka på. Om din takrenovering kommer att kräva bygglov ska du så snart som möjligt hitta en kontrollansvarig att koppla in på projektet. Den kontrollansvarige kan lägga upp planeringen kring projektet så att det sker i enlighet med den bygglagstiftning som finns.

Om du känner en person som är certifierad kontrollansvarig kan du så klart även välja denne, men tänk på att det är viktigt att det inte finns något samröre mellan den som är kontrollansvarig och entreprenören. De kontrollansvarige måste vara självständig gentemot entreprenören för att en opartisk granskning ska kunna sägas ha skett. Detta ser byggnadsnämnden strängt på.

Kolla alltid med byggnadsnämnden

Du måste alltså anlita en kontrollansvarig för alla byggprojekt som kräver bygglov, även takrenoveringar. I Stockholm med sina strikta krav vid renoveringar kan du nästan utgå från att du kommer att behöva utse en kontrollansvarig, om det inte är enbart undertaket som ska renoveras. Men du bör alltid kolla med byggnadsnämnden först, så hjälper de dig att avgöra om du behöver tänka på kontrollansvarig eller ej.

Ytterligare information: https://www.kontrollansvarigstockholm.net.

Vilket slags tak passar dig bäst?

10 dec 2018

Har du en villa och funderar på att lägga om taket, eller kanske bara renovera taket är det en god idé. Hellre arbeta "för mycket" med sitt tak än att få en skada på taket som ger otroliga kostnader och stort arbete på grund av fuktskada. Den vanligaste skada som finns på villor brukar vara att det regnar in från taket. Det är så pass vanligt att försärkingsföretagen knappt vill ersätta skador som ahr uppkommit för att taket har läckt in.

Tänk på säkerheten om du ger dig upp på taket

Därför är det mycket viktigt för dig som är villaägare att titta igenom det egna taket med jämna mellanrum. Det är inte alltid så att man måste gå upp på taket och klättra, man kan titta på taket underifrån och titta på hur läckten och pappen under yttertaket mår genom att vara uppe på vinden så att du ser hur det ser ut inifrån. Och är det så att du vill upp på taket och se hur yttertaket mår, br du alltid tänka på säkerheten och använda dig av en säkerhetslina som du fäster ordentligt någonstans på taket. Se även till att du inte är ensam när du är uppe på taket, någon bör finnas på markplan, ifall något skulle hända dig.

Vilket byggmaterial vill du ha till yttertaket?

När du väl har bestämt dig för att renovera ditt tak bör du välja vilket byggmaterial som du vill ha på taket. Det vnaligaste materialet till yttertaket brukar vara tegelpannor. Men många har börjat föredra plåttak som är ett mycket bra och kanske ett ganska underskattat material som både håller längre än de flesta andra tak och som är väldigt lätt att renovera och måla om. Det brukar ha en garanti på 50 år. Det finns även betongtak som inte är så tunga men som är tillräckligt tunga för att stanna kvar på taket. 

Vilkea hantverkare ska du välja till takläggningen?

När du väl har kommit så långt i dina beslut att du har bestämt dig för  takomläggningen är det viktigt att välja hantverkare som är kompetenta nog för arbetet. Känner du inte till någon firma kan du alltid googla takläggare Södertälje, om du bor i Södertälje, annars googlar du någon annan ort än just Södertälje. Då bör du sedan få några namn av Google på företag som arbetar där och som är takläggare.  Ta kontakt och be om offert och referenser, välj sedan ett som ger bra kostnadsförslag och som har ett gott rykte om sig. Läs mer här.

Lägga taket med plåt ingen dum idé

21 nov 2018

I Sverige förknippar vi oftast plåttak med tak på uthus, fähus eller något annat mindre viktigt hus. Det är sällan som vi har använt plåt till vanliga villor. Det är synd då plåt inte är något dumt byggamterial för tak. Plåten har lång hållbarhet, det är ett lätt material, det är relativit billigt och det är snyggt.

Den gamla plåten spikades fast i läkten 

Förut spikade man fast plåten direkt i läckten, vilket gjorde att hålen där spikarna spikades fast i, gav vatten och fukt chansen att ta sig in i läkten och därmed in i undertaket. Nu finns det i stället plåtfalsar som man spikar fast i läkten, men lägger nästa plåtfals över den delen som man har spikat i läkten. På så sätt bygger man in spikarna omlott så att de alltid är skyddade mot vatten och annan nederbörd. 

Numera falsar man också plåten på sätt som gör ytan snyggare på taket. Den gamla plåten var som platta skivor och såg inte det minsta bra ut. Men de moderna plåttaken imiterar tegelpannorna och målas i samma färger, vilket gör att man inte kan avgöra skillnaden på materialet om man inte synar dem uppifrån, och noggrannt.

Plåten kostar mindre

Vill man inte lägga en stor förmögenhet på taket, men ändå vill lägga ett tak med hög kvalitet, som håller ordentligt tätt och som samtidigt är snyggt är det ingen dum idé att lägga taket med plåt. Plåten har också den fördelen att den är lättare än andra byggmaterial, vilket gör att det inte sliter på takstolar och undertaket på samma sätt som andra byggmaterial. Ett plåttak kan du alltid måla om hur många gånger som du vill. Det är också lättare att måla om ett plåttak, än ett tegeltak. Eller något annat tak. Ser du samtidigt till att alltid tvätta av ditt plåttak innan du målar om det, ser du till att det håller för ännu längre tid framöver.

Behöver du plåtslagare i Täby?

Med tanke på de många villor som finns i Täby, kan det vara bäst att anlita en plåtslagare som arbetar där. Anlita gärna en plåtslagare som är erfaren och som har lagt väldigt många tak. Då vet du att du får taket lagt med stor noggrannhet. En plåtslagare ser också fler saker än bara taket. Om du får en takläggare att ta sig upp på taket på din villa ser hon, eller han, vad som behöver göras eller lagas på ditt tak. Läs mer här om plåtslagare i Täby.

Lägg solpaneler på taket!

3 nov 2018

Vill du sänka dina elkostnader? Vill du bidra till en mer miljövänlig värld? Genom att bli egenproducerande elleverantör antingen genom att installera bergvärme till uppvärmningen av din villa eller solpaneler på ditt villatak kan du dels sänka dina kostnader för din elförbrukning eller tillverka den el som du använder i din villa. Även om de initiala kostnaderna kanske är relativt stora, kommer du att ha "gratis" el och värme för många, många år framåt. Och inte bara du, även de som flyttar in i din villa, efter dig kommer att kunna ha det. Det gör att den dagen du vill sälja villan, kommer den att vara mycket eftertraktad. De som sedan köper din villa, vet att de inte kommer att ha så höga uppvärmningskostnader eller elkostnader.

Måste anlita proffsen för installation av solpanelerna

Om installationen av solpanelerna ska bli riktigt gjord, och som inte skadar taket, eller som skadar solpanelernas funktion, måste man anlita professionella solpanelsmontörer. Det finns säkert flera erbjudanden att köpa solpaneler och installera dem själv, men det avråder vi från. Det är ju viktigt att installationen blir korrekt och att de fungerar på sådant sätt som tillverkaren har avsett och som ger dig maximal utdelning.

De professionella solcellsmontörerna kommer också innan och inspekterar villan så att den solcellspanelerna kan uppta mest möjliga energi och solstrålar. Det idealiska är att taket har sin största yta mot söder och därför kan ta upp så mycket energi från solen som det bara är möjligt under dagarna.

På sommaren kan du sälja el och köpa på vintern

Det vanligaste är att man producerar så mycket el att man kan sälja elen till närmaste allmänna elnät. Och att man inte producerar tillräckligt under vintern och blir tvungen att köpa el på vintern. Oavsett hur det blir, kommer du att sänka dina elkostnader betydligt. Samtidigt som man byter till en miljövänlig energikälla är det även viktigt att se över sin egen elkonsumtion och om allt det man faktiskt gör är nödvändigt. Kanske man kan göra mer för att sänka sin energikonsumtion? Den dagen så alla måste sänka den, är man redan förberedd och har gort de förändringar som krävs av oss, människor.

Bor du i Stockholm och vill installera solpaneler på din villa kan du anlita dessa kompetenta montörer för dina solpaneler. Du får dessutom ett statligt bidrag när du installerar egna solpaneler. Inte bara sänker du kostnaderna för din elräkning, dessutom höjer du värdet på din villa och gör den mer attraktiv när du väl vill sälja den. Här kan du läsa mer om hur du kan installera solpaneler på din villa i Stockholm.

Måla om tak förlänger takets hållbarhet

10 okt 2018

Är det så att du har ett tak och vill förnya taket, går det mycket bra att måla om det för en längre hållbarhet. Målarfärgen är då inte bara en målarfärg med färg, utan har då egenskaper som skyddar underlaget. Att måla om tak för en längre hållbarhet är bland det enklaste renovering som du kan göra, om det inte är så att du vill lägga ett helt nytt tak. Man kan även renovera ett tak, med enklare ingrepp. Har man ett tak med tegelpannor, är det mycket viktigt att gå upp på taket för att kontrollera att tegelpannorna fortfarande är hela. Särskilt om det har varit starka höststormar då tegelpannor i sig är otroligt hållbara, men kan lätt gå sönder om det ramlar ner grova trädgrenar och annat som kan söndra tegelpannorna. Tegelpannor är av naturen hållbara, tills de utsätts för någon yttre åverkan.

Dessa tak kan du måla om

Har du ett tak som är byggt i plåt och målar om det, håller det för mycket längre tid framöver. Vissa plåttak har garantier på 40-50 år. Målar du om dem efter 10 år, har du både ett snyggt och mycket hållbart tak. Även betongtak går mycket bra att måla om, liksom papptak och tak med tegelpannor. De allra flesta tak går alldeles utmärkt att måla om och håller då längre när de är ommålade. För villaägaren är det ett billigt sätt att komma undan och få ett tak som håller för mycket lång tid. Innan du kan måla om yttertaket måste du tvätta det noggrannt. Tvätta då med målartvätt som avlägsnar alger och annat som kan ha hamnat där. Målarfärgen ser då till att skydda taket mot väta.

Anlita målare i Norrköping

Bor du i Norrköping eller i närheten och vill måla om taket på ditt hus, eller villa, kan du anlita detta företag med duktiga målare i Norrköping. Då får du erfarna målare som inte tycker att något arbete är för stort eller för litet, som kan måla såväl inom- som utomhus. Då kan du anlita målare med både gesällbrev, ställningsbevis och epoxiutbildning. I Norrköping har de renoverat Elgiganten, Coop och Mekonomen och har goda referenser. Då spelar det ingen roll vad det är som du vill ha ommålat, vilket material det handlar om, hur du vill ha det målat, i vilka färger eller om du vill ha innertaket tapetserat. De är allsidiga och kan de nyaste målarfärgerna och hur de fungerar i praktiken.

Dags att lägga nytt tak?

3 okt 2018

Beroende på vilket byggmaterial som du har hittills har för ditt tak, behöver du renovera eller i vart fall se över ditt tak olika ofta. Om man förenklar det, kan man konstatera att ju enklare tak som du har, desto oftare bör du renovera, eller lägga om det. Har du ett klassiskt tak av tegelpannor, behöver du egentligen inte lägga om det alls. Tegelpannor håller tills de går sönder, och sönder kan en och annan tegelpanna alltid göra. Därför bör man alltid gå upp på taket med jämna mellanrum och inspektera taket med tegelpannorna. Det som däremot slits ut, är underlaget på taket. Det behöver bytas ut minst vart 20:e år. Och teglepannorna kan du montera ned, byta ut pappen under tegelpannorna, byta ut takstolar och så vidare, sedan kan du återanvända tegelpannorna och endast byta ut dem som har gått sönder.

Betongplattor på taket bör kontrolleras efter 10 år

Egentligen kan du lita på betongplattor – om du råkar ha sådana på ditt tak – på liknande sätt som tegelpannorna, men du bör liksom med teglet kontrollera det åtminstone vart 10:e år, för att se att ingen av plattorna har skadats och bör bytas ut. Både tegelpannor och betongen håller för många år framöver, men båda materialen är känsliga för direkta slag. Stormar det kraftigt, så att trädgrenar yr och kan landa på taket, kan de skada takets plattor och pannor.

Papptak bör bytas ut efter åtminstone 20 år

Papptak håller inte särskilt länge. Inte om man jämför med tegelpannor och betongplattor till tak. Har man ett papptak, som många funkishus från 1950- och 60-talet, behöver man alltid byta ut taket mot nytt papptak efter åtminstone 20 år.

Plåttak bör bytas ut efter 30-40 år

Plåttak, anses av många som sämresortens tak och brukar av tradition endast användas på uthus och liknande. Man kan dock använda sig av plåttak även på hus, och har då ett tak som håller i många decennier. Ett plåttak kan man alltid måla om och håller då i många år till.

Anlita takläggare i Bromma för ditt tak

Behöver du renovera ditt tak i Bromma kan du anlita ett erfaret företag som har lagt tak i mer än 30 års tid. Om du anlitar denna takläggare i Bromma får du ett tak som håller i flera år framöver. Du får ett tak som byggs och renoveras enligt gällande byggregler och garantier på att ditt nya eller renoverade tak håller i minst 10 år.

Spotlight i innertaket - den stora fällan

24 sep 2018

Det finns vissa trender som blir mer tilltalande än andra och som ofta har en tydlig kombination av funktion och estetik. Ett gott exempel på en sådan trend gäller spotlight och en sådan typ av ljuskälla. Genom att sänka taket kan man få sin belysning inbyggd och slippa ha en massa sladdar hängande. Då lamporna i fråga dessutom går att få som dimmers så kan man skapa ett mer harmoniskt rum där belysningen anpassas beroende på vad som ska göras och vilken situation man befinner sig i.

Bra så. Men det finns en fara i dessa spotlight också. i och med att de ofta kläs in i trä så ökar brandrisken. En brandrisk som ökar ännu mer då många väljer att sätta sina spotlights på plats utan någon professionell hjälp heller. Det kan innebära att man som privatperson sätter fast en lampa där den får plats och där den kommer att sitta bra gentemot nästa lampa - om det sedan handlar om en träregel spelar inte så stor roll.

Där han man direkt en stor orsak till många olyckor man ser idag. En lampa sätts direkt i en regel, regeln blir överhettad och fattar eld. Har man tur kan man upptäcka detta i tid - har man otur så, ja. Då kan hela huset fatta eld.

Ta hjälp av en elektriker i Stockholm

Vi ska även tillägga att det inte enbart är ett problem som rör endast privatpersoner. Nej, i många fall så har man anlitat exempelvis en snickare som ska jobba med att sänka- och klä in taket. Det har i många fall visat sig vara snickaren som även satt in spotlightsen - av hjälpsamhet och för att spara tid och pengar till kunden. Där har snickaren i fråga agerat fel. Sådana installationer måste alltid skötas av en behörig elektriker.

Överlag så har man kunnat se fler och fler olyckor som en direkt följd av att privatpersoner installerar olika saker i sina hem. Det kan handla om golvvärme, det kan handla om disk- och tvättmaskiner och det kan, som här, handla om att sätta spotlights i taket. Det kan vara en följd av att vi idag omges av så mycket elektricitet att vi glömmer bort farorna och tar den för given. Om man ser hur försäkringsbolag idag jobbar så har dessa blivit tuffare.

Försäkringsbolagen är tuffare idag

Detta genom att alltid fråga om vilken elektriker som arbetat om en olycka skulle inträffa. Man har, helt enkelt, tröttnat på att se folk kräva ersättning för skador som med lätthet kunnat undvikas genom att man tagit hjälp av en behörig elektriker. Det handlar om ren livsfara: både vid en direkt kontakt och på sikt - i form av en ökad risk för överhettning och bränder.

Läs mer på https://www.elektrikerstockholm.biz.

Inred med trendig marmor!

24 aug 2018

Det är ingen hejd på hur populära marmorskivor är i höstens inredning. De är populära att inreda kök och badrum med. De är stilrena som arbetsbänk, som diskbänk och som bordsskiva. De passar även hur bra som helst i badrum; har man bara råd kan man klä hela badrummet i marmor. Att folk gillar marmorskivor är inte så konstigt. Få stenarter ger ett sådant ljust, enkelt och stilrent utseende som marmorn gör.

Naturen dominerar i höstens inredningstrend

Över huvudtaget i höstens inredningsstil är mycket av det som vi ser som inredningstrender hämtat ur naturen; både när det kommer till färger, texturer och mönster. Vi ser just stenmaterial i den mesta inredningen just nu. Vi ser även färgerna hämtade ut naturen; Salvia-grönt, Hallon-rött, Sand-beige, Moss-grönt och prydnadssaker som påminner om sten och mossa, grova vaser och lyktor som ser ut att vara huggna ur granit. Det är mycket i inredningsstilen som för tankarna ut till naturen. Sängarna är bäddade i lakan som påminner om vila i en mossbeklädd skog. Tapeterna för tankarna till en vilande ängar, badrummen påminner oss om rengöring i en sjö.

Marmorn är tillbaka efter att ha varit ute

Ett tag var marmor som mönster och färger mycket populära under 1980-talet. Så populär att man tryckte mönster på textilerna som påminde om marmors typiska ådringar. Vi som var med på 1980-talet minns stolar och gardiner som hade marmor som mönster. Marmorn var så populär att de som inte har råd med marmor som inredningsmaterial, hade plastmattor och plastskivor i samma mönster som marmorskivor. Marmorn är lite dyrare som inredningsmaterial än plast, men marmor håller så mycket längre att det ändå lönar sig att satsa på marmorn som inredningsmaterial. Plast blir ju ful efter bara några års användning.

Många inredningsaffärer i Stockholm sänker priset

Bor man i Stockholm finns det många utbud som erbjuder marmorskivor i Stockholm som gör att man har råd med det som inredningsmaterial. I Stockholm finns många konkurrerande inredningsbutiker med stenskivor, vilket sänker priset då utbudet är så pass stort. Efterfrågan och tillgång styr ju priset, ju större tillgång, desto lägre pris, då är et lätt hänt att priset på marmorskivor går ner.

Finns andra stenmaterial som passar

Gillar man mer andra stenskrivor, kan man antagligen hitta det när man annars hittar marmorskivor, granti, till exempel är ett annat mycket hållbart inreningsmaterial. Även kompositsten är mycket hållbar och som man kan få i olika färger. Kompositsten är även bland det mest hållbara material som finns.

Vanligt med läckande tak

18 aug 2018

Det är ofta man får vattenskador via taket, så pass vanligt att de flesta försäkringsbolag inte ersätter sådana skador. Kontrollera med ditt försäkringsbolag ifall du får ersättning, eller inte. Om inte, är det mycket viktigt att du gör vad du kan för att förebygga att något sådant inte händer. Om skadan redan är skedd, bör du handla på en gång så att inte skadan blir så liten som möjligt. Bäst är ju att förebygga så mycket det bara går och göra kontroller av ditt tak så ofta det bara går; helst både vår och höst, när risken för skada är som störst. Det är nederbörden är stor och många tak kan vara känsliga för temperaturväxlingar, vilket kan vara fallet just på våren och hösten.

Så kontrollerar du taket

På taket är det bäst om du tittar efter skadade delar, pannor eller vad det är ditt tak är gjort av. Titta särskilt kring skorsten, ventiler, takfönster och röregenomgångar. Titta även i dalgångar eller i tillbyggnader, det är ställen som taket kan vara känsligt. Gör detta regelbundet och vid större oväder. Ser du då skadade delar är det mycket viktigt att genast reparera skadan; byta ut trasiga pannor, spika igen papp som har lossnat. Ha gärna sådant material som du kan komma behöva vid eventuell skada, då går reparationen snabbt och du slipper oroa dig.

Under taket är det viktigt att du kontrollerar med en ficklampa till hands. Har vatten trängt ner till insidan av taket, kan man ofta upptäcka den snett under skadan. Man kan upptäcka fuktmärken på takets insida. Det är inte alltid som man ser märken på samma ställa som där vattnet har trängt in, utan snett ovanför.

Om skadan är skedd

Det är viktigt att du handlar snabbt och ser till att skadan repareras. Placera någon hink under det stälel där skadan har skett. Gå upp i kryputrymmet mellan inner- och yttertaket. Ser du inte skadan där, kan du upptäcka den på taket. Täck taket med en presenning, sedan bör det skadade taket repareras. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.

Sedan bör du ersätta det som har orsakat vattenläckaget. Gör det inte om det är kraftigt oväder. Vänta till det har gått över. Annars kan du skada dig själv. Är det en kraftig vind kan du tappa stegen eller förlora balansen. Det är inte värt det.

Sedan bör du riva bort det material som har drabbats även på insidan av taket. Hyr en avfuktare som tar bort fukten. Ersätt sedan med nytt material. Läs mer om att hyra avfuktare på: hyraavfuktare.nu.

Renovera hus viktigt för utseendets skull

10 aug 2018

Har man ett hus i Stockholm är det bra att se till att underhålla det. Hus som förfaller är ingen trevlig syn. Det sänker värdet på huset om det förfaller och grannarna kan klaga över flagnad färg och material som ger sprickor i fasaden och i fönster. För husägaren själv kan en eftersatt fasad ge svåra vatten- och fuktskador. Ser man inte efter kan det gå riktigt illa. Särskilt tak som inte underhålls kan ge ritkigt svåra vatten- och fuktskador. Det vanligaste fuktskadan är just tak som har släppt in vatten genom sprickor i taket. Så vanligt att försäkringsbolagen sällan vill betala för sådana skador. Det är bäst att kolla med det egna försäkringsbolaget för att veta säkert.

Så gör du för att renovera fasaden

Om du är beredd att renovera fasaden på egen hand, bör du kontrollera den innan du sätter igång. Ser du sprickor bör du täta dem. Har huset träpaneler, bör du byta ut den panel som är trasig. Har du en putsad fasad, bör du reparera sprickan med ny puts. Det samma gäller om du har ett hus av tegel, eller något annat material. Om du bara lägger på nytt material utan att reparera skadan bättrar du bara på utseendet men åtgärdar inte själva det som är problemet med huset. Då kan vattnet fortfarande rinna in och göra skada. Får man en vattenskada återstår enormt stort arbete innan det är helt reparerat. För att inte få mögel- eller annan fuktskada måste man riva ut och få allt skadat material torrt innan man kan sätta på nytt material. När du väl har reparerat skadan och kontrollerat fastigheten kan du tvätta den, och när tvätten har torkat kan du sedan måla och åtgärda fasaden på sätt som du har bestämt dig för.

Renovera fasaden garanterar (nästan) en värdehöjning

Om man ser till att renovera sitt hus regelbundet kan man i vart fall förvänta sig att värdet på huset är det samma år från år. Värdet på fastigheter ökar rent statistiskt sett, det säger all statistik, oberoende område, stad eller land. Har man kapital bör man absolut investera i fastigheter. Det liksom aktier har en uppåtgående statistik, på lång sikt vill säga. Så vår slutsats är den att har man en fastighet som man äger vinner man på att underhålla fastigheten på grund av den kapitalökning som fastigheten med nästan garanterad exakthet kommer att gå upp, det vill säga förmeras. Därför rekommenderar vi att låta underhålla och renovera fasad och annat i ett hus. Läs mer här om hur du kan anlita ett företag utföra en fasadrenovering i Stockholm på: http://www.proguard.se.

Arbetsmarknaden för takläggare

3 aug 2018

Takläggare är ett yrke som åter tycks få en viss status hos ungdomar. Det har återigen blivit trendigt och beundransvärt med genuin hantverksskicklighet (visserligen har det kanske alltid varit så, men en ökning av det tycks synas nu). Den som funderar på att bli takläggare kan glädjas åt att arbetsmarknaden är mycket god, över nästan hela landet. Så hur ser det egentligen ut?

I dagsläget finns det omkring 3 700 anställda takläggare runt om i landet, varav 99 procent är män. På kort sikt gör Arbetsförmedlingen bedömningen att yrkesgruppen som helhet kommer ha mycket goda möjligheter att hitta en anställning. Tittar vi på lite längre sikt, fem år, ser vi bedömningen att takläggare kommer ha goda möjligheter att hitta arbete. Således tror myndigheten att det är enklare idag än vad det kommer att vara om några år. 

Mycket liten konkurrens om arbetstillfällen

Tar man hela landet i genomsnitt bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer vara mycket liten konkurrens kring arbetstillfällen på ett års sikt. Dock finns det en del regionala skillnader. Den som vill bli takläggare kommer enklare kunna hitta ett jobb i Enskede än på Gotland. På Gotland anses nämligen arbetsmarknaden vara i balans, medan konkurrensen anses vara väldigt liten i Enskede och i Stockholm. 

Gotland är, tillsammans med Jämtland, det enda länet i landet där arbetsmarknaden anses vara i balans. Den som funderar på att börja jobba inom yrket kommer säkerligen att kunna hitta jobb i båda dessa län, men det skulle vara enklare i till exempel Enskede eller Göteborg. 

Län för län

  • Stockholm – Mycket goda möjligheter till jobb. I länet som helhet anses det råda mycket liten konkurrens om jobben. Om vi tittar närmare på kommunerna ser vi dock vissa skillnader. Södertälje, Nykvarn och Norrtälje anses endast ha en liten konkurrens om arbetstillfällen, medan Stockholm (där även stadsdelar som Enskede och Bromma ingår), Solna och Huddinge anses ha mycket liten konkurrens om de jobb som finns.

  • Västra Götalands län – Mycket goda möjligheter till jobb. Även här råder mycket liten om konkurrens om jobben i länet som helhet. I Göteborgs kommun ser det likadant ut, och även i omgivande kommuner som Kungälv, Uddevalla och Stenungssund. Det finns dock ett par kommer där konkurrens endast bedöms vara liten (snarare än mycket liten). Exempel på dessa är Falköping och Borås.

  • Skåne län – Mycket goda möjligheter till jobb. Skåne skiljer sig från Stockholm och Västra Götaland eftersom det anses råda liten konkurrens om jobben i samtliga av länets kommuner. Det enda undantaget skulle i sådana fall vara Malmö, där ingen information finns. Allra troligast skulle dock samma bedömning göras även där.

Lästips: om du vill veta mer om takläggare i Enskede klicka här.

← Äldre inlägg