Underhåll av hängrännor i Stockholm

Hängrännor fyller en mycket viktig funktion eftersom de leder bort regn och smältvatten från taken på fastigheter i Stockholm och förebygger då fuktskador.

Stuprör och hängrännor är viktiga för att vattenavrinningen ska fungera på ett bra sätt. Om det blir vattensamlingar på taken är det risk för fuktskador på vindar, undertak och väggar som det kan ta lång tid innan man upptäcker. Om vattnet inte leds ner i marken på rätt sätt kan det också skada husets grund.

Hängrännorna är de som samlar upp det rinnande vattnet. Genom en lutning förs vattnet sedan bort mot stupröret så att det kan nå en säker väg ner mot mark och dränering. Väl fungerade takavvattning är förutsättningen för en torr fasad. Man undviker på det sättet att det bildas fukt eller mögel- och svampangrepp vilket ger fasaden längre livslängd.

Hängrännor behöver regelbunden översyn

Höstlöv, nedfallande grenar och tung snö kan samlas i hängrännor i Stockholm. Därför behöver de regelbunden rensning. Om det samlas löv hindras vattnet från att rinna fram och börjar skvätta över på sidorna istället. Eftersom det från marken kan vara svårt att se i vilket skick hängrännorna är så behövs det regelbunden översyn.

Att klättra på tak är riskfyllt för den som inte har vana och rätt utrustning. Därför är det nödvändigt att anlita kunniga hantverkare för att utföra inspektionen. Skulle en hängränna vara skadad kan de ersätta eller laga den omgående. Den personal som utför arbetet har rätt skyddsutrustning, verktyg och är utbildade plåtslagare.

10 Jul 2023