Lägga shingel/tegel

Tips för att lägga tegel

Tegel och tak hör i Sverige ihop som ler och långhalm. Det är snyggt, det är funktionellt och det ger ett bra skydd – vad mer kan man begära? Ja, det skulle i så fall vara det faktum att ett tegeltak förr eller senare måste bytas och att det även kräver ett visst underhåll.

Rekommenderas är att du åtminstone en gång per år ser över hur ditt tegeltak ser ut och att du byter ut spruckna tegelplattor mot nya, att du ser till att sätta fast lösa plattor samt att du – detta är viktigt – tar bort smuts och skräp som samlats. Finns det skräp som inte tas bort så kan det i slutändan leda till att fukt samlas och att det således också finns en risk för fukt- och vattenskador.

Dock: det behöver inte innebära någon gigantisk kostnad att lägga tegel och byta tak på ett hus med detta material. Nej, det går att dels göra det på egen hand och dels så kan man också kontakta en takläggare och använda sig av rot-avdraget. Det blir vid det senare ett perfekt jobb med 30 % rabatt på den totala arbetskostnaden och det tycker vi att man ska överväga om det börjar bli dags att lägga nytt tegel på taket.

Därmed inte sagt att man inte kan göra det på egen hand och vi tänkte visa hur det går till genom några steg, enligt följande:

 • Ta bort de gamla plattorna
 • Kolla läkt och taknocken. Det kan vara läge att byta ut dessa också om de ser ut att vara fuktskadade och definitivt om de är ruttna.
 • Bänd loss vindskivorna och byt ut dessa mot nya. Använd de gamla som mall.
 • Papptaket ska även det kontrolleras och – vid behov – bytas ut.
 • Lägg läkten. Det här måste ske absolut korrekt och här kan du med fördel se till att kontakta en takläggare för rådgivning alternativt för hjälp.
 • Lägg tegel. Börja nerifrån i det högra hörnet. Det är praxis då man lägger tegel. Spika fast de yttersta plattorna dåd essa kommer att hålla de andra på plats. Jobba dig uppåt, tegelplatta för tegelplatta.
 • Lägg nockplattorna, sätt dit de nya vindskydden och du har lagt tegel på ditt tak!

Lägga shingel? Inga konstigheter

Ska man byta tak så har man ett val av material att ta hänsyn till också. Det kan vara bra att genomföra en förändring – både rent estetisk och sätt till det rent ekonomiska. Ovan har vi berört tegel och detta är det dyraste materialet; något som i kombination med det underhåll som krävs kan vara skäl nog för att byta till ett annat tak istället. Ett populärt alternativ till tegel är shingel och det här har även en annan fördel. Det är nämligen något som är lätt att lägga. Notera dock; det handlar fortfarande om ett underarbete och man måste vara noggrann kring att få en jämn yta samt få täckpapp på plats – men att lägga shingel då allt detta är gjort? Inga problem! Här är några tips.

 • Shingelplattor har klisterytor som snabbt häftar och de har en baksidefolie – fungerar som glidskikt – samt ledspår som gör att inpassningen blir extremt lätt.
 • Varje shingelplatta fäster man med fyra spikar och den första raden bör man lägga på fotplattorna så att spikarna i dessa blir dold.
 • För mönstereffekt så förskuter man varannan shingelsrad en halv tumbredd. Det döljer även spik. Lätt är att doppa ett snöre i lite krita, spänna och få en rak linje att följa.
 • Man lägger nederkanten på shinghelplattorna i överkant på raden under.
 • Då och då bör man mäta från takfoten och se till att raderna verkligen är horisontella.

En sista sak: du måste se till att taket är rent från skräp, smuts och – framförallt – från nubb och småspik. En snitt från en kvarglömd spik kan vara förödande och medföra ett framtida läckage.

Shingel - ett dyrare tak att lägga

Shingel är ett vackert takmaterial som har många fördelar. En av dessa är att taket har en bra hållbarhet - sköter man underhållet så kan man räkna med en livslängd som sträcker sig bort mot 20 år. En annan fördel handlar om risken för takras minimeras som en följd av den sträva ytan som förhindrar att större snömängden glider nedåt. Att taket är lätt sett till vikten är även den en fördel. Vissa hustyper och vissa konstruktioner klarar inte av tunga tak - tegel och betong - och där seglar shingel upp som ett av de absolut bästa alternativen.

Nackdelarna med shingel ska också nämnas. Dels så är det ett tak som inte är speciellt miljövänligt. Vill man göra klimat och miljö en tjänst så finns det definitivt bättre alternativ. Taket kräver dessutom en hel del underhåll; man måste se till att rengöra det med jämna mellanrum och efter en viss tid så kan det krävas att man applicerar ny takmassa. Vi nämnde snö som en fördel - att ytan förhindrar snöras. Detta kan även ses som en nackdel. Handlar det om stora snömassor så måste dessa skottas undan. Om inte så kan man se att taket rasar in: shingel klarar inte större tyngd.

Shingel är ett bra val och vi gick ovan igenom hur man ska tänka för att lägga ut det på ett korrekt sätt. Det finns emellertid alltid ett värde i att göra en analys innan. En analys - en ärlig sådan - av den egna förmågan och den egna händigheten. Då vi säger att shingel är ett lätt tak att lägga så är detta en sanning med modifikation.

Man måste alltid utgå från vad man själv klarar av. I och med att shingel som material är relativt kostsamt så kan det definitivt finnas ett värde i att anlita en takläggare för att lägga taket på plats. Då kan man också få en garanti på jobbet och därigenom också en större trygghet i att taket håller den utlovade livslängden.

Rot-avdraget gör att priset för takläggarens och dennes tjänster ligger på rimliga nivåer. På det stora hela - och i det långa loppet - så är det materialet som bär kostnaden, inte arbetet. Det senare är emellertid det som kommer att avgöra takets livslängd. Vid minsta tvivel om din egen förmåga att lägga ett tak av shingel - överväg professionell hjälp. Det tjänar du på!