Blogg

Plåtslagare i Täby har bred kompetens på höga höjder

21 feb 2020

Som fastighetsägare behöver man ibland hjälp med flera olika saker. En plåtslagare från Täby kan hjälpa dig med både takskottning, fasadmålning och mycket mera!

Att befinna sig uppe på ett tak är en del av en plåtslagares vardag. Att renovera eller bygga nya bra tak är viktigt för att byggnaden ska få en lång livstid. För plåtslagare i Täby är det en självklarhet att det ska vara bra gjort. Men det ska också vara säkert för både plåtslagarna själva och för andra personer som ska arbeta uppe på taket. Därför erbjuder de tjänster som handlar om taksäkerhet. Snörasskydd installeras för att hindra snön från att rasa ner och orsaka skada. Men även takbryggor och stegar samt andra säkerhetsfunktioner som svensk lag kräver ska finnas på varje hus. En annan viktig säkerhetsåtgärd som ingår i utbudet är takskottning. Det skyddar människor som rör sig vid byggnaden samt byggnaden i sig då tung snö kan göra att taket kollapsar. Finns inte den taksäkerhet som krävs kan även ett annat problem uppstå då skorstensfejartekniker eller sotare inte får vistas på tak som inte har den säkerheten som krävs.

Allt jobb sker inte uppe på taket

Plåtslagarna jobbar även med fasader. Det kan vara hela fasaden på en industribyggnad eller mindre arbeten som att renoverar stuprännor, byta fönsterbleck, dropp beslag och till och med putsa rutor. Arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket då de kan arbeta med olika sorters fastigheter, både stora som små och privata och företag. Industrier, villor och andra typer av fastigheter.

Hur tänker plåtslagarbranschen när det kommer till miljöansvar?

En viktig del av företagens planering idag innefattar miljön. De använder i möjligaste mån lösningsfria produkter som är miljöanpassade. Det är viktigt att få så lite miljöspill som möjligt. Leverantörerna som används ska även dem arbeta aktivt för att förbättra miljön. Som du märker är det inte bara på plats man jobbar med miljön. Transportmedel är en annan del av verksamheten som är mer miljöanpassad. Det finns givetvis regler för både produkter och hantering som är reglerade av lagen och som noga följs. Utbildningar i miljö hålls för att personalen ska få kunskapen som krävs och på så sätt kunna utföra sitt arbete med ett miljötänk. Med stor kompetens inom många olika områden och med en säkerhets- och miljökunnig personal kan kunden känna sig trygg att arbetet kommer utföras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Inspirerad att köpa solpaneler?

19 feb 2020

Är miljövänlig el viktigt för dig? Funderar du på att köpa solpaneler? Är det en lönsam investering? Läs mer om huruvida solpaneler är en bra investering här.

Kanske har en granne satt upp nya solpaneler på sitt tak. Eller så har du sett dem på fler och fler ställen och börjat tänka att det börjar bli dags att skaffa egna. Men då börjar frågorna kring vad det kan kosta och huruvida de kan sättas upp på den egna fastigheten komma. Hur ser dina förutsättningar ut? Husets läge och tänkbara ytor, storlek och förbrukning är sådant som påverkar. Många firmor erbjuder helhetslösningar, vilket innebär att de gör en bedömning, alltså en ekonomisk prognos. Sedan lämnar de en offert, levererar paneler och monterar anläggningen. Funderar du på komplettering i framtiden så kan det vara bra att ta med det i beräkningen.

Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler har genomgått en utveckling under en längre tid och idag räknas solpaneler som ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt att producera energi. Det fungerar så att när solstrålarna träffar panelen uppstår en spänning mellan fram- och baksida, därigenom bildas likström. En växelriktare behövs för att omvandla likströmmen till växelström som sedan kan användas som hushållsel. Energi produceras under dagtid, även vid mulet väder. Däremot inte nattetid. Under sommarhalvåret produceras mest energi. Solpaneler omvandlar ungefär 10-15 % av solenergin till ström. Överskottsel kan man inte lagra i panelerna, däremot kan man komplettera med batterier och på så sätt lagra el. Man kan också sälja el till ett elbolag, och tack vare detta få skattereduktion när man säljer sina elcertifikat.

När du bestämt dig dig för solenergi

Nu har du funderat och kanske till och med bestämt dig för att köpa solpaneler. Kolla då runt lite bland de olika firmorna som finns. Håll utkik efter olika erbjudanden, garantier och priser. Man kan till och med få statligt investeringsstöd. För själva installationen kan man dessutom få ROT-avdrag. Om du får en offert, kan du själv beräkna hur det kommer att löna sig ekonomiskt för dig. Även om du inte tänker bo kvar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, att fastighetens värde ökar om man låter installera solpaneler på huset. Solpaneler idag håller hög kvalitet, är tillverkade av tekniskt härdat glas som tål extrema väderleksförhållanden. De är underhållsfria och klarar att producera el även under snö eller smuts. Det är en långsiktig investering, man räknar med att det ger en produktion av el i ca 30 år. Inga utsläpp, inget underhåll, inga elavbrott.

Undertak, en smart lösning för bättre inomhusmiljö

4 feb 2020

Behöver du bättre ljudisolering? Kanske det är dags att sätta in ett undertak? Vad skiljer ett innertak och ett undertak? Undertak fungerar för att ljudisolera och skapa en bättre innemiljö.

Inledningsvis kan det vara bra att veta att undertak och innertak inte är samma sak. Ett undertak är själva invändiga taket som monteras i exempelvis ett rum eller i en lokal med mellanrum till ovanliggande bjälklagskonstruktion. Undertaksplattorna fungerar mycket ljudabsorberande om man väljer ett material som stenull eller glasull. Det finns också företag som specialiserar sig på akustik och kan därmed göra en analys av vad som behövs för att få till en bra ljudisolering. Rum och lokaler som framför allt kan vara bra att ljudisolera är de som har högt i tak. Förutom att ett undertak ljudisolerar har de också en rad andra fördelar.

Vilka fördelar finns det med ett undertak?

Förutom att undertak skapar en bättre inomhusmiljö och fungerar ljuddämpande finns det andra fördelar. En anledning till varför undertak är en bra investering är att de också är estetiska. Undertaket gör att man kan dölja ett innertak som är ojämnt eller helt enkelt inte tilltalande för ögat. Det gör också det möjligt att dölja kablar eller rör. Ett modernt undertak är idag också brandsäkert. De flesta lokaler blir helt enkelt bättre ur flera perspektiv om man väljer att lägga ett undertak. I en privatbostad kan ett undertak också skapa en tilltalande brytning och snyggare miljö, samtidigt som det är isolerande. Den isolerande egenskapen gör också att bostaden blir mer energieffektiv.

Anlita ett företag eller göra själv?

Det är inte alls omöjligt att lägga undertak själv. Det du behöver börja med är att läsa igenom monteringsanvisningarna och samtidigt skriva en lista på vad du behöver för verktyg och material. Olika undertak har olika egenskaper, i och med det kan man fundera på vilket behov man har. Själva jobbet går att utföra utan problem om man är lite händig och har någon som kan hjälpa till då det är ett tungt jobb. Det tar såklart tid och därför bör man planera in arbetet så man inte står med ett evighetsprojekt. Väljer man att anlita en expert blir resultatet bättre och framför allt om man söker en ljuddämpande effekt. En akustiker är expert på ljud och hur ljud transporteras. Fördelen är också att det finns ROT-avdrag som många gånger går att nyttja vid dessa projekt så att det inte behöver kosta en förmögenhet. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.undertak.biz/

Ska man spara på regnvatten?

2 feb 2020

Den som minns förrförra sommaren, när regnet uteblev och grundvattnet var hotat på grund av allt för lite nederbörd, kanske har i år tänkt och funderat på att spara sitt regnvatten för att inte upprepa torkan som rådde för 2 år sedan. Ser man till antalet letningar på nätet, visar det sig att det är flera som har googlat just på att "spara regnvatten". Så idén att spara på regnvattnet är ingen dum idé alls. 

Här ger vi skäl till att spara vatten, och hur du kan förbereda för det redan nu. Bland det viktigaste när man vill spara sitt regnvatten är att behålla både tak, hängrännor och stuprör rena. Sedan behöver man ju bra uppsamlingskärl så att man lätt tar vara på regnvattnet.

Skaffa hela regnvattenkit

Alltfler trädgårdsredskapshandlar har börjat sälja regnvattenssystem så att man kan spara på regnvattnet. Då hittar man allt från enskilda vattentunnor som man kan placera under stuprör och samla upp det, till system för att kunna rena regnvattnet – och kanske till och med dricka det. Googlar man "spara på regnvatten" ser man förslag på "spara på regnvatten till dricksvatten", vilket visar att det är fler som har funderat på att rena regnvattnet för att kunna göra det drickbart. Och för alla "preppers" (från engelskans prepare, som människor som förbereder sig på katastrofer kallas), så är det i allt väsentligt att både kunna använda regnvattnet och till och med dricka regnvattnet.

Taket är stor uppsamlingsyta

Varför inte ha taket som din jättelika uppsamlingsyta för at ta vara på regnvattnet? Se till att ha hela och rena hängrännor, stuprör och uppsamlingskärl. Man kan själv se till så att de håller sig rena. Den som vågar sig upp på taket kan till och med ta högtryckstvätten att tvätta taket med, och samtidigt rena hängrännor och stuprör. Obs! Använd alltid säkerhetssele som du fäster på någon ankarpunkt på taket, om du ger dig upp på det. När du sedan har rena taket, rena hängrännor och stuprör är det bara att samla på regnvattnet. Vill du ha ett rent regnvatten kan du lägga på ett metallfilter, så att rengvattnet hålls fritt från barr och anna som kan ramla i det. 

Detta kan du använda regnvatten till

Varför inte använda regnvattnet till att vattna blommorna både inomhus och utomhus? Växterna mår mycket bättre av regnvatten. De tål knappt det klorerade kranvatten som vi vanligtvis använder till att vattna blommorna med. Prova att tvätta håret i regnvatten. Det gör håret otroligt mjukt och du behöver ingen hårinpackning. Behöver du hantverkare som hjälper dig med att installera nya hängärnnor och stuprör, eller som kan ge sig upp på taket och renovera det? Läs då mer här.

Så gör du om du har mossa på taket

22 dec 2019

Misstänker du att du har fått mossa på taket? Om det finns någon växtlighet på taket så bör man genast, eller så fort som möjligt ta bort all växtlighet. Växtligheter på tak hör nämligen inte hemma där. Har man fått mossa på taket så bör den tas bort då mossan förstör taket och binder fukt och vatten i takmaterialet och kan i förlängningen förstöra taket.

Mossa på tak gör så att vatten och annan nederbörd inte rinner av taket utan ser i stället till så att fukt, reng och snö binds till takunderlaget. Stannar mossan kvar på taket så bildas det lätt is på taket. För att inte taket – och i förlängningen huset – ska skadas måste mossan bort från taket.

Så här gör du

  1. Först måste du upp på taket och inspektera själva skadan. Det är viktigt att du får en uppfattning om hur omfattande det är med mossa på taket. När du sedan har fått en uppfattning om hur stor skadan är på taket, så bör du köpa hem rengöringsmedel och algmedel som du sedan ska tvätta taket med. Men innan det är det viktigt att du först får bort all mossa – och all växtlighet som finns på taket. Du kan använda en raka, eller om mossan på taket inte är så stort, så kan du använda en svamp och få bort mossan på taket för hand.
  2. När du väl har fått bort all mossa så är det sedan dags för behandlingen av takets yta. Den bör behandlas med medel som hindrar mossan från att få nytt grepp på taket. Om man inte får ordning på mossan, kan mossan göra så att fukt och vatten kan få fäste på taket och seda kan den nå undertaket och där orsaka stor skada. Har mossan fått fäste i undertaket så kan även undertaket skadas och då blir hela skadan så mycket större. Därför är det bäst att få ordning på mossan redan i det stadium där den bara är lokal på taket.
  3. När man har behandlat ytan ovanpå taket med medel som förhindrar mossa att växa på taket så måste man underhålla och hålla kontroll på taket så att man ser att inte mossan kommer tillbaka. Det innebär att man måste upp på taket, minst en gång om året för att se till så att inte mossan kommer tillbaka. Har man ändå svårt att hålla borta mossan, ja, då kanske man måste riva bort det gamla materialet på taket och ersätta det med nytt. Läs mer om hur du kan ta bort mossan på taket på: https://www.mossapåtak.se.

Behöver du ny takpapp?

12 dec 2019

Om det är så att man har ett hus som är byggt någon gång under 1950- eller 60-talet, och arkitekturen är av funkis-modell så har man oftast takpapp till sitt tak. Det hörde på den tiden till ett typiskt funkishus att ha taket gjort av papp. Det var den tidens moderna material och gjorde att taket såg mycket platt ut, precis det man ville med funkis-stilen.

Vill man då bevara det ursprungliga utseendet på taket vill man kanske fortsätta ha taket med pappmaterial. Det är också ett ganska billigt material vilket gör att det inte kostar särskilt mycket att lägga på ny papp på taket efter en sisådär 20 år. Det är så länge som man är ganska säker på att pappen håller. Dock är det viktigt att regelbundet gå upp på taket och inspektera det så att det inte har uppkommit någon reva på taket.

Så lägger du ny papp på taket

Takpappen består oftast av polyesterfilt, kan vara gasfiberarmerat som ör ingjutet i bitumen (asfaltsmaterial) och med ett lager med skiffer överst. Antingen värmer man upp bitarna av papp, eller så är de självhäftande. Det brukar gå att böja och formas som man önskar och är därför ganska lätt att täcka hela taket med pappen. Oftast består takpapp av två lager, men ju tjockare den är, desto längre håller den. Man kan även använda en takpapp som man svetsar ihop, men det taket bör läggas av professionella takläggre då en svets inte är att leka med, såvida du inte är utbildad hantverkare och kan hantera en svets. En duktig takläggare kan till och med lägga ett tak av papp som håller i 50 år. Takpappen kommer i våder och ska brännas fast och ligga omlott för att det ska bli bra.

En takläggare kan ge garantier på taket

Det bästa är ändå att anlita en takläggare som gör taket åt en. En riktigt duktig takläggare lägger och svetsar taket så att våderna ligger på ett professionellt sätt så att hela taket ser riktigt snyggt ut. Har du tur så kan du hitta en takläggare till exempel i Göteborg som kan ge garantier på takpappen på upp till 50 år. Men man kommer inte från att man bör gå upp på taket regelbundet för att inspektera det så att pappen håller sig intakt och inte har några skador. Om så skulle ske måste det renoveras med asfaltsmassa och en asfaltsprimer som man stryker ut på taket. Läs mer här om takläggare i Göteborg.

Dags se över taksäkerheten på ditt tak?

22 nov 2019

Visste du att det alltid är husägarens ansvar att både de som vistas uppe på taket och de som vistas under taket är säkra? Faller det mycket snö, tar det inte lång tid innan mängden snö som samlas uppe på taket kan bli riktigt riskfyllt. Det är inte bara snö som gör det riskfyllt, utan även is som kan bildas uppe på taket. Och sådant måste åtgärdas.

Vilka saker kan man som fastighetsägare själv göra? Överraskande nog finns det en hel del som man själv kan göra. Man kan montera ett snörasskydd, till exempel. Då har man sett till att de som vistas under taket, inte riskerar att få över sig hela snösjok, som ramlar ner på deras huvuden.

Montera säkerhetsprodukter vid takomläggning

Är det dags att lägga om taket? Då kan man passa på att även montera fast olika säkerhetsprodukter. Bland det första och viktigaste är att montera fast ankarpunkter som man kan fästa en lina som går till en säkerhetssele som alla som är uppe på taket bär bära. Sedan kan man även montera fast en takstege. En sådan gör det lättare för den som ska gå fram och tillbaka på taket att röra sig mer säkert. Här kan man även montera en hängstege, liksom steg som kan finnas på skorstenen. Sådana steg kan man montera lite varstans på taket. Det gör att den som ska röra sig på taket, får ett bättre fäste där de behöver komma åt.

Snörasskydd skyddar dem nedanför tak

Ett snörasskydd är också det minsta man som fastghetsägare bör montera. För några år sedan omkom en stackars 14-årig pojke för att han fick is i huvudet som hade ramlat ner från tak, en dödsolycka som var alldeles onödig. Hade fastighetsägaren monterat ett snörasskydd på sitt tak, hade man eventuellt kunnat förhindra den olyckan. Och även om man inte får is i huvudet som man dör av, så kan det vara riktigt obehagligt att få hela snösjok över sig när man helt fredligt går nedanför ett tak.

Anlita säkerhetsbolag för taksäkerheten

Man kan anlita ett bolag som arbetar med taksäkerhet. Då kommer de över och inspekterar vilka säkerhetsanordningar som man kan behöva på sitt tak. Sedan kan de ge en realistisk offert på vilka saker som man behöver ha på sitt tak och hur lång tid det kan ta att montera dem på taket. Det bästa är att göra det i samband med en takrenovering eller en takomläggning. Läs mer om taksäkerhet på: takmålning.net/taksakerhet.

Önskas ett plåttak?

31 okt 2019

Är det dags för ett plåttak? Om man har ett gammalt tak, så bör man kontrollera status på tak regelbundet. Dels kan man kontrollera status på tak genom att kliva upp på taket, men man kan även kontrollera takets status genom att titta på undertaket. Det man bör titta efter är om det finns fläckar på undertaket, vilket indikerar att väta har runnit från det yttre taket och runnit in till undertaket.

Ser man fläckar på undertaket är det definitivt dags att renovera taket. I värsta fall måste man riva upp yttertaket och lägga ett helt nytt tak. Varför inte välja ett tak då av plåt. Att lägga plåt på tak är egentlingen en gammal tradition, ända sedan 1500-talet i Sverige. På den tiden falsades plåten för hand. Sedan används plåt till fler saker än att bara täcka taket med. Man brukar lägga plåt som skarvar taket om takmaterialet inte räcker till.

Finns plåt som härmar utseendet av tegel

Numera finns plåt som har blandningar av koppar, aluminium, aluzink och andra material som har gjort plåten ännu bättre än förut. Genom att välja plåt som ser ut som tegel, kan man få samma utseende som ett tak med tegel men med mycket lättare material än vad tegel gör. Genom att blanda plåten med andra material har man gjort plåten ännu bättre, mer beständigt, mer hållbart och fått bättre egenskaper. Dessutom passar plåten på alla slags tak, ett runt tak, tak med takkupoler, på sneda tak och välvda tak. Alger och mossa har mycket svårt att få fäste på plåttak och kommer det mycket snö, ramlar snön väldigt lätt av. Det är lättare att skotta bort snön på plåt. Ett plåttak kan du lätt också måla om. Därför kan du få exakt den färg som du önskar på takplåten.

Att välja rätt slags plåttak

Det är bäst att välja en plåt som passar din smak, vill man ha en takplåt som härmar tegelpannor, så kan man det, eller vill man ha ett helt slätt och plant plåttak, så bör man tänka på att den släta plåten kräver ett spåntat tak med riktig underplatspapp. Väljer du en profilerad plåt till plåttaket, är kraven inte lika stora på underlagspappen. Sedan kommer det även an på takvinkeln, vilken slags plåt som passar beroende på hur hög vinkeln är. En vinkel på 6 grader, kräver ett slätplåt som är dubbelfalsad, ett tak med en vinkel på 14 grader behöver endast en slätplåt som är enkelfalsad, så nederbörden har lättare att rinna av.

När du önskar en balkonginglasning

29 okt 2019

Att glasa in sin balkong innebär för de flesta att man får en möjlighet att förlänga sin utevistelse. Den senaste hösten har ju varit ovanligt varm. Om man då gör en balkonginglasning och även installerar en infravärme eller någon annan värmekälla på balkongen kan man sitta ute på balkongen, ända till november. Och vem vill inte det?

Att glasa in balkongen, är inte särskilt svårt. Man ringer ett byggföretag som arbetar med balkonginglasningar, så att de kan ge offert och referenser. Sedan väljer man den som har bäst referenser. Det är ju viktigt att balkonginglasningen blir så fin och hållbar som möjligt.

Välj utseende på balkonginglasningen

Det finns ju olika sätt som man kan göra en balkonginglasning. Det finns generellt sett olika lösningar som man kan göra sin balkonginglasning på; antingen kan man ha fönsterglas som fungerar som skjutdörrar. Man kan ha fönsterglas som öppnas inåt, eller utåt. Man kan ha balkonginglasning som går hela vägen. Vissa balkonger har balkongräcke som är genomskinliga. Gör man då balkonginglasning som går hela vägen ner från taket till balkonggolvet, får man ett utseende som påminner lite om ett akvarium. Det kanske man inte vill ha.

Välj med eller utan synliga lister

Man kan välja en inglasad balkong med synliga aluminium- eller plastlister. Då kan man välja med olika färg, ljusa eller mörka lister. Man kan även välja en balkonginglasning med ljust plasttak, eller ett tak med fönsterglas. Vid båda valen får man ett väldigt ljust utseende och den som sitter ute på balkongen får mycket ljus. Genom att bygga balkonger med balkonginglasningar får man en fin och enhetlig glasfasad som blir elegant och stilren. De flesta nya fastigheter som har många lägenheter brukar bygga dem med balkonginglasningar. 

Vistas mer på balkongen med balkonginglasning

En balkonginglasning gör att alla som bor i bostaden kan vistas mer på balkongen. Varför inte möblera den på samma sätt som vardagsrummet, så att balkongen blir en förlängning av vardagsrummet? Det blir effektfullt. På somrarna kan man ha helt öppna balkongfönster och dörrar så att man får in den friska luften. Har man då inrett balkongen och vardagsrummet på samma sätt med samma färger och möbler har man ett mycket större vardagsrum. Då kan man möblera med matbord och stolar och inta alla sina måltider på balkongen istället. Alla får friskare luft i sina lungor. Man kan även möblera med en TV så kan man titta på TV på kvällarna. Prova, det är lite annorlunda!

Läs mer på https://www.balkongrutan.se

När du behöver takläggare i Stockholm

2 okt 2019

Den som bygger nytt kommer förr eller senare till den punkten att man ska lägga taket och det är ingen liten historia. Att lägga tak på ett hus innebär att man måste vara noggrann och lägga det efter konstens alla regler. Det bästa som man kan göra är att anlita en snickare i Stockholm för det arbetet, om det är i Stockholm som huset ska stå. 

Det är många saker som man bör kunna för att lägga ett tak. Bygga en hållbar konstruktion för taket, är det första som man bör kunna. En arkitekt vet hur taket bör vara vinklat för maximal nytta. När en snickare sedan tar vid och ska lägga taket gäller det att först bygga rejäla takstolar som ska hålla uppe hela takets konstruktion. Sedan bygger man på reglar på takstolarna, där man sedan bygger på med själva byggmaterialet som ska bli själva taket.

Välja material till taket

Sedan när reglarna sitter på plats, bör man sedan täcka hela taket med ett taktäkt, som man väljer i något hållbart material. När undertaket och täkten sedan ligger på plats, lägger man på det material som man önskar till taket; plåt, betongpannor, tegelpannor, papp eller shingel. Här väljer man hållbarhet och tar med kostnaden för materialet i beräkningarna. Ju dyrare material, desto längre hållbarhet. Hit hör både tegel- och betongpannorna, och även plåten till viss del. Man bör även ta hänsyn till arkitekturen på huset när man väljer material till taket. Ett hus som har en stil med funkis, passar bäst att ha tak med papp, som man hade under 1950- och 60-talet när funkishusen var som mest populära. Ett hus i sekelskiftestil, bör ha ett tak med tegelpannor och så vidare.

Välja säkerhetsprodukter till tak

När väl materialet är på plats på taket bör man alltid tänka på livet efter taket; alla gånger som man behöver gå upp på taket, laga det, hålla rent i hängrännor och stuprör, och måla om det. För att man ska kunna röra sig fritt och säkert på tak bör man alltid montera ankarfästen, hängstegen, skorstenssteg (om man har skorsten vill säga) och nockfästen och stegar. Genom att montera dessa säkerhetredskap, kan den som går upp på taket röra sig någorlunda fritt men säkert uppe på taket. Sedan kan man mycket väl behöva byggställningar som säkerhet för dem som är uppe på taket och ska renovera det, men det är sedan en annan sak.

Så arbetar takläggare i Borlänge

24 sep 2019

Om du behöver takläggning i Borlänge är det bäst att ta kontakt med en takläggare i Borlänge. Det finns mellan 30-40 takläggare att välja mellan i Borlänge. Känner man ingen från förut kan man behöva fråga sig fram tills man hittar någon takläggare, men om du vill veta att du får den bästa, kan du följa följande arbetsordning:

Så arbetar takläggare i Borlänge

  1. Googla "takläggare Borlänge" – genom att googla "takläggare Borlänge" får du flera förslag bland alla som erbjuder tjänster som takläggare. Sedan är det bara att ta kontakt, begära om offert och referenser. Sedan kan du jämföra offerterna och referenserna med varandra och utifrån dem välja den som är bäst.
  2. Få kostnadsfritt hembesök – är det en seriös takläggare, brukar de erbjuda kostnadsfria hembesök för att de ska kunna ge en så noggrann offert som möjligt. Genom att de kommer hem till dig, kan de på ett mer konkret sätt bilda sig en uppfattning om omfattningen och takets lutning, materialåtgång och hur stort arbete som krävs av dem.
  3. Få en orderbekräftelse – när de sedan har varit på plats och sett själva vad som krävs i volym av arbetsinsats, material och så vidare, kan de ge en order, som du, som kund ska acceptera. Innan det bör man inte börja arbeta. Först när man har slutit avtal, kan en takläggare börja arbeta med taket.
  4. Arbetet med takläggningen – hur lång tid det tar innan arbetet är slut, beror på takets storlek och vilket arbete som man har kommit överens om. Till viss del beror arbetsinsatsen på också hur stort arbet som taket kräver; är det någon stor spricka på taket? Behöver hela taket läggas om? Ska hela taket läggas om kan det ta flera dagar innan allt gammalt tak rivas ut och sedan ytterligare några veckor att lägga nytt takmaterial.
  5. Slutbesiktning – när arbetet med takläggningen är klart, bör man sedan besiktiga arbetet, innan man är säker på att allt är på sin plats inför hösten.

Underhåll taket efteråt

När man väl har fått ett fint tak, är det sedan viktigt att underhålla det och se till så att alla hängrännor, stuprör och fogar och skarvar är felfria. Hängrännor och stuprör bör vara fria från skräp och smuts. Sedan bör man ge sig upp på taket och se över hur taket ser ut; finns det sprickor i taket? Växter på taket? Har det uppkommit rost på taket? Med jämna mellanrum kan man även rengöra hela taket och måla om det. Läs mer här om takläggare i Borlänge.

När du behöver en byggledare för ett bygge

20 sep 2019

Innan man kan börja bygga brukar man oftast vara tvungen att riva. Det gamla måste rivas ner och något nytt ska uppföras. Då kan det vara bäst att ta till hjälp en byggeldare som är van och har gjort just detta i flera årtionden. Rejcab är en sådan firma som kan ta över ansvaret för ett bygge som behöver rivas ner.

Den som ska förbereda för det nya bygget måste veta hur de kan förbereda för det nya bygget, riva på rätt sätt, ta hand om hela avfallet och återvinna och sortera det på rätt sätt. Ibland kan det handla om att det farliga avfallet tas om hand på rätt sätt. Stöter man på asbest eller radon måste en kunnig firma kunna riva ut det utan att man själv och omgivningen usätts för fara av något slag.

Så går det till

Det är sällan som någon tänker på att det faktiskt kan vara svårt att riva ner ett hus. Att bygga ett hus brukar allmänt ses som svårt, men det är inte särskilt lätt att riva ner ett hus. Man kräver stora maskiner för det. Det ska dessutom rivas på rätt sätt. Det går sällan bara att demolera ett hus. Alltmer krävs det att avfallet tas om hand på rätt sätt. Man kan inte längre bara dumpa sakerna, skräpet eller allt det som utgör ett hus i en och samma grop och tro att det försvinner av sig självt. Tvärtom, måste man veta hur man kan återvinna de olika delarna som har utgjort ett hus. Vad kan man ta till vara? Hur tar man hand om det som är farligt material?  Allt sådant kan en rigningsfirma ta hand om.

Finns i Stockholm

Rivningsfirman Rejcab finns i Stockholm, och kan där urföra rivningar som tar hand om hus som ska rivas. Även på andra ställen i landet förekommer det att det finns rivningsfirmor som kan riva på rätta sättet. Bland det viktigaste är att firman som river har den rätta kunskapen om de olika farliga delar i ett hus och hur de kan tas till vara och vilka delar som behöver tas om hand och deponeras på rätt sätt, eller återvinnas. Det är många delar i ett hus som alldeles väl går att återvinna om man bara gör det på rätt sätt. Rejcab kan man alltid anlita om man behöver någon som reparerar en betongkällare, behöver få hål på betongen utan att skada huset, hur man kan sanera gamla hus som har asbest, radon eller som på andra sätt behöver en sanering.

När du letar byggföretag i Helsingborg

4 sep 2019

Bor du i Helsingborg och behöver få tag i ett byggföretag i Helsingborg? Det kanske är dags för en renovering av taket hemma? Att se över sitt tak under den torra period som just nu innebär, är en god idé. Taket behöver en regelbunden tillsyn. Visste du att de flesta försäkringsbolag helt har slutat att betala ut ersättningar för tak som det droppar från? Det är en så pass vanlig skada att försäkringsbolagen helt har slutat med det.

Därför är det så viktigt att se över sitt tak för att om möligt upptäcka fel och brister som kan leda till dropp från taket. Det gäller att kunna renovera taket innan en skada är skedd. Då är det viktigt med att kontrollera takläkten, takpappen, eller det byggmaterial som man nu råkar ha på sitt tak. Att få in vatten och fukt som kan ge mögelskador på hus, det vill man helt enkelt inte ha, då det innebär så stora kostnader och lång tid innan man kommer till rätta med det.

Få tag i rätt byggföretag i Helsingborg

Om du behöver en större renovering av taket eller fasaden på ditt hus, och vill ha tag i ett byggföretag i Helsingborg som kan komma och utföra det, kan du googla "byggföretag i Helsingborg" så att du får några sådana förslag av Googles sökmotor. Sedan är det bara att välja ut några av dem och be om offert, och referenser. Erbjuder sig något av byggföretagen om att komma ut på ett kostnadsfritt hembesök innan de kan ge en realistisk offert, är det ett gott tecken. Sedan bör man följa upp referenserna och jämföra dem med andra byggföretag och sedan välja den som har bäst referenser. 

Så går en fasad- eller takrenovering till

När ett byggföretag anlitas, bör de alltid komma ut och kontrollera vilket hus som ska ha en tak- eller fasadrenovering innan de ger offerter, eftersom offertens storlek är beroende av hur stort taket är och vad som ska utföras. Eller om det är fasaden som ska renoveras. Sedan bör byggföretaget bestämma datum, skriva avtal och komma överens om en tidplan och materialval med villaägaren, bostadsrättsföreningen, eller vem det nu är som behöver fasad- eller takrenoveringen. Sedan bör byggföretaget i Helsingborg utföra det arbete som man har kommit överens om och enligt tidsplanen. När sedan bygget eller renoveringen är klar, bör företaget komma ut en sista gång och besiktiga fasaden, eller taket innan de lämnar det.

Se över taket regelbundet

24 jul 2019

Visste du att flera försäkringsbolag inte betalar för skador på tak som gör att nederbörd sipprar genom taket? De flesta försäkringsbolag, anser nämligen att takdropp är något som en villaägare alltid bör förebygga och inte låta ske. Att det regnar genom tak är så pass vanliga problem att försäkringsbolagen tröttnat på att betala ut för skador som lätt hade kunnat förebyggas genom proaktiva renoveringar. Så är du villaägare, bör du regelbundet se över taket och kontrollera så att inga sprickor finns på yttertaket och att läkt och takstolar befinner sig i gott skick.

Hur säkert är ditt tak?

Det första som du bör titta på när du ska upp på taket, är att gå igenom hur säkert taket är att röra sig på. För din egen säkerhet är ju taksäkerheten viktigast. Själv bör du bära en säkerhetssele. De vanligaste sätten är att bara binda ett snöre kring magen, och sedan fästa andra änden av snöret på någon säker punkt på taket, men skulle du ramla ner från taket, kan du skada magen och ryggen riktigt rejält om du bara har ett snöre kring magen. En säkerhetssele ser till att du inte skadas av själva repet vid fall. Satsa på att köpa en riktig säkerhetssele. Repet ska sedan fästas vid en ankarpunkt på taket som sitter säkert. Se även till att det finns takstege på taket och

Så underhåller du tak

Du kan enkelt se över taket genom att gå upp på taket och titta på det helt enkelt. Finns det sprickor på till exempel tegelpannor, kan du dra slutsatsen att det finns stora risker för att regnet kommer in den vägen. Finns det växter på taket, kan du också dra slutsatsen att det regnar genom taket. Växtligheter behöver fukt för att växa och det innebär att fukten har fått fäste på taket. Då bör du ta bort alla växtligheter och rengöra med mögeltvätt och se till så att det inte finns någon fukt på taket. Du bör även rensa alla hängännor och stuprör så att inte fukt kan få slå rot kring de ställen där hängrännor och stuprören är fästa på taket. Kontrollera också alla ställen där skarvarna finns, som till exempel kring skorsten eller om man har ventiler på taket, takfönster och liknande. Fogarna kan slitas ut och de kan behöva repareras. Är taket mycket utslitet, kan man behöva renovera taket med jämna mellanrum. Om du vill anlita takläggare, exempelvis i Falun, kan du läsa mer här: https://www.takläggarefalun.biz.

Så hittar du rätt slags tak

8 jul 2019

Ska du lägga om taket? Behöver du byta ut materialet på taket? Eller är du på väg att bygga ett helt nytt tak? Då kan det vara bra att tänka efter vilka material som man vill använda till taket. Här finns det flera för- och nackdelar som man bör ta hänsyn till. Priset, hållbarheten och utseende är de egenskaper som är viktigast. Vi går igenom de olika material som passar på tak, och börjar med de med högst kostnad och går ner till de med lägst kostnad.

Tegelpannor till klassiska tak

Det mest klassiska tak som du kan lägga är det med tegelpannor. Det är materialet som vi anävnder allra mest här i Sverige. Det räcker att titta på de flesta villor och radhus som vi har i storstäderna för att inse att tegelpannor är mest populära materialet. Tegelpannor kostar ungefär 130-200 kronor per kvadratmeter.

Betongpannor nytt material

Det är inte många hus som har betongpannor, men det är ett relativt nytt och oprövat material som går alldeles ytmärkt att lägga på tak. FÖrut tänkte man mest på att betongen är ett tungt material och det ville man inte lägga på takstolarna. Men de nyare betongpannor som man numera lägger på tak är mycket lättare. Betongen kostar mellan 100-140 kronor per kvadratmeter.

Plåttak mer än till uthus

Plåttaken är ofta alldeles för undervärderade då plåt på tak egentligen ger ett klassiskt och traditionellt tak. Det räcker med att titta på våra sekelskiftes hus, kyrkor och offentliga byggnader från förrförra seklet (1800-1900-talet) för att inse att man av tradition har använt plåt till tak. Särskilt på stora tak, använde man stora plåtar av plåt som man var säker var täta. Ett plåttak kostar inte mycket, och har de billigare priserna, med sina mellan 70-150 kronor per kvadrameter.

Shingeltak med mönster

Ett Shingeltak är en blandning mellan glasfiberfilt som har impregnerats till ett material som mest påminner om asfalt. Asfalten som är oxiderad gör att mateialet håller tätt uppe på taket. Det brukar kosta mellan 90-140 kronor per kvadratmeter.

Papptak till funkishus

Papptak använder man som regel till funkishus. Det är det material som man använde när man byggde husen under 1950-60-talet. Papptak är bland det absolut billigaste slags tak som du kan lägga, på mellan 50-100 kronor per kvadratmeter. Dessvärre måste man alltid byta ut taket efter 20 år, minst, vilket gör att man funderar på hur "billigt" det egentligen är, då man behöver lägga på nytt material, när man inte behöver det när det kommer till både tegel- och andra pannor.

← Äldre inlägg