Blogg

Sida 2

När du behöver en byggledare för ett bygge

20 sep 2019

Innan man kan börja bygga brukar man oftast vara tvungen att riva. Det gamla måste rivas ner och något nytt ska uppföras. Då kan det vara bäst att ta till hjälp en byggeldare som är van och har gjort just detta i flera årtionden. Rejcab är en sådan firma som kan ta över ansvaret för ett bygge som behöver rivas ner.

Den som ska förbereda för det nya bygget måste veta hur de kan förbereda för det nya bygget, riva på rätt sätt, ta hand om hela avfallet och återvinna och sortera det på rätt sätt. Ibland kan det handla om att det farliga avfallet tas om hand på rätt sätt. Stöter man på asbest eller radon måste en kunnig firma kunna riva ut det utan att man själv och omgivningen usätts för fara av något slag.

Så går det till

Det är sällan som någon tänker på att det faktiskt kan vara svårt att riva ner ett hus. Att bygga ett hus brukar allmänt ses som svårt, men det är inte särskilt lätt att riva ner ett hus. Man kräver stora maskiner för det. Det ska dessutom rivas på rätt sätt. Det går sällan bara att demolera ett hus. Alltmer krävs det att avfallet tas om hand på rätt sätt. Man kan inte längre bara dumpa sakerna, skräpet eller allt det som utgör ett hus i en och samma grop och tro att det försvinner av sig självt. Tvärtom, måste man veta hur man kan återvinna de olika delarna som har utgjort ett hus. Vad kan man ta till vara? Hur tar man hand om det som är farligt material?  Allt sådant kan en rigningsfirma ta hand om.

Finns i Stockholm

Rivningsfirman Rejcab finns i Stockholm, och kan där urföra rivningar som tar hand om hus som ska rivas. Även på andra ställen i landet förekommer det att det finns rivningsfirmor som kan riva på rätta sättet. Bland det viktigaste är att firman som river har den rätta kunskapen om de olika farliga delar i ett hus och hur de kan tas till vara och vilka delar som behöver tas om hand och deponeras på rätt sätt, eller återvinnas. Det är många delar i ett hus som alldeles väl går att återvinna om man bara gör det på rätt sätt. Rejcab kan man alltid anlita om man behöver någon som reparerar en betongkällare, behöver få hål på betongen utan att skada huset, hur man kan sanera gamla hus som har asbest, radon eller som på andra sätt behöver en sanering.

När du letar byggföretag i Helsingborg

4 sep 2019

Bor du i Helsingborg och behöver få tag i ett byggföretag i Helsingborg? Det kanske är dags för en renovering av taket hemma? Att se över sitt tak under den torra period som just nu innebär, är en god idé. Taket behöver en regelbunden tillsyn. Visste du att de flesta försäkringsbolag helt har slutat att betala ut ersättningar för tak som det droppar från? Det är en så pass vanlig skada att försäkringsbolagen helt har slutat med det.

Därför är det så viktigt att se över sitt tak för att om möligt upptäcka fel och brister som kan leda till dropp från taket. Det gäller att kunna renovera taket innan en skada är skedd. Då är det viktigt med att kontrollera takläkten, takpappen, eller det byggmaterial som man nu råkar ha på sitt tak. Att få in vatten och fukt som kan ge mögelskador på hus, det vill man helt enkelt inte ha, då det innebär så stora kostnader och lång tid innan man kommer till rätta med det.

Få tag i rätt byggföretag i Helsingborg

Om du behöver en större renovering av taket eller fasaden på ditt hus, och vill ha tag i ett byggföretag i Helsingborg som kan komma och utföra det, kan du googla "byggföretag i Helsingborg" så att du får några sådana förslag av Googles sökmotor. Sedan är det bara att välja ut några av dem och be om offert, och referenser. Erbjuder sig något av byggföretagen om att komma ut på ett kostnadsfritt hembesök innan de kan ge en realistisk offert, är det ett gott tecken. Sedan bör man följa upp referenserna och jämföra dem med andra byggföretag och sedan välja den som har bäst referenser. 

Så går en fasad- eller takrenovering till

När ett byggföretag anlitas, bör de alltid komma ut och kontrollera vilket hus som ska ha en tak- eller fasadrenovering innan de ger offerter, eftersom offertens storlek är beroende av hur stort taket är och vad som ska utföras. Eller om det är fasaden som ska renoveras. Sedan bör byggföretaget bestämma datum, skriva avtal och komma överens om en tidplan och materialval med villaägaren, bostadsrättsföreningen, eller vem det nu är som behöver fasad- eller takrenoveringen. Sedan bör byggföretaget i Helsingborg utföra det arbete som man har kommit överens om och enligt tidsplanen. När sedan bygget eller renoveringen är klar, bör företaget komma ut en sista gång och besiktiga fasaden, eller taket innan de lämnar det.

Se över taket regelbundet

24 jul 2019

Visste du att flera försäkringsbolag inte betalar för skador på tak som gör att nederbörd sipprar genom taket? De flesta försäkringsbolag, anser nämligen att takdropp är något som en villaägare alltid bör förebygga och inte låta ske. Att det regnar genom tak är så pass vanliga problem att försäkringsbolagen tröttnat på att betala ut för skador som lätt hade kunnat förebyggas genom proaktiva renoveringar. Så är du villaägare, bör du regelbundet se över taket och kontrollera så att inga sprickor finns på yttertaket och att läkt och takstolar befinner sig i gott skick.

Hur säkert är ditt tak?

Det första som du bör titta på när du ska upp på taket, är att gå igenom hur säkert taket är att röra sig på. För din egen säkerhet är ju taksäkerheten viktigast. Själv bör du bära en säkerhetssele. De vanligaste sätten är att bara binda ett snöre kring magen, och sedan fästa andra änden av snöret på någon säker punkt på taket, men skulle du ramla ner från taket, kan du skada magen och ryggen riktigt rejält om du bara har ett snöre kring magen. En säkerhetssele ser till att du inte skadas av själva repet vid fall. Satsa på att köpa en riktig säkerhetssele. Repet ska sedan fästas vid en ankarpunkt på taket som sitter säkert. Se även till att det finns takstege på taket och

Så underhåller du tak

Du kan enkelt se över taket genom att gå upp på taket och titta på det helt enkelt. Finns det sprickor på till exempel tegelpannor, kan du dra slutsatsen att det finns stora risker för att regnet kommer in den vägen. Finns det växter på taket, kan du också dra slutsatsen att det regnar genom taket. Växtligheter behöver fukt för att växa och det innebär att fukten har fått fäste på taket. Då bör du ta bort alla växtligheter och rengöra med mögeltvätt och se till så att det inte finns någon fukt på taket. Du bör även rensa alla hängännor och stuprör så att inte fukt kan få slå rot kring de ställen där hängrännor och stuprören är fästa på taket. Kontrollera också alla ställen där skarvarna finns, som till exempel kring skorsten eller om man har ventiler på taket, takfönster och liknande. Fogarna kan slitas ut och de kan behöva repareras. Är taket mycket utslitet, kan man behöva renovera taket med jämna mellanrum. Om du vill anlita takläggare, exempelvis i Falun, kan du läsa mer här: https://www.takläggarefalun.biz.

Så hittar du rätt slags tak

8 jul 2019

Ska du lägga om taket? Behöver du byta ut materialet på taket? Eller är du på väg att bygga ett helt nytt tak? Då kan det vara bra att tänka efter vilka material som man vill använda till taket. Här finns det flera för- och nackdelar som man bör ta hänsyn till. Priset, hållbarheten och utseende är de egenskaper som är viktigast. Vi går igenom de olika material som passar på tak, och börjar med de med högst kostnad och går ner till de med lägst kostnad.

Tegelpannor till klassiska tak

Det mest klassiska tak som du kan lägga är det med tegelpannor. Det är materialet som vi anävnder allra mest här i Sverige. Det räcker att titta på de flesta villor och radhus som vi har i storstäderna för att inse att tegelpannor är mest populära materialet. Tegelpannor kostar ungefär 130-200 kronor per kvadratmeter.

Betongpannor nytt material

Det är inte många hus som har betongpannor, men det är ett relativt nytt och oprövat material som går alldeles ytmärkt att lägga på tak. FÖrut tänkte man mest på att betongen är ett tungt material och det ville man inte lägga på takstolarna. Men de nyare betongpannor som man numera lägger på tak är mycket lättare. Betongen kostar mellan 100-140 kronor per kvadratmeter.

Plåttak mer än till uthus

Plåttaken är ofta alldeles för undervärderade då plåt på tak egentligen ger ett klassiskt och traditionellt tak. Det räcker med att titta på våra sekelskiftes hus, kyrkor och offentliga byggnader från förrförra seklet (1800-1900-talet) för att inse att man av tradition har använt plåt till tak. Särskilt på stora tak, använde man stora plåtar av plåt som man var säker var täta. Ett plåttak kostar inte mycket, och har de billigare priserna, med sina mellan 70-150 kronor per kvadrameter.

Shingeltak med mönster

Ett Shingeltak är en blandning mellan glasfiberfilt som har impregnerats till ett material som mest påminner om asfalt. Asfalten som är oxiderad gör att mateialet håller tätt uppe på taket. Det brukar kosta mellan 90-140 kronor per kvadratmeter.

Papptak till funkishus

Papptak använder man som regel till funkishus. Det är det material som man använde när man byggde husen under 1950-60-talet. Papptak är bland det absolut billigaste slags tak som du kan lägga, på mellan 50-100 kronor per kvadratmeter. Dessvärre måste man alltid byta ut taket efter 20 år, minst, vilket gör att man funderar på hur "billigt" det egentligen är, då man behöver lägga på nytt material, när man inte behöver det när det kommer till både tegel- och andra pannor.

Tjänster som erbjuds av takläggare

3 jul 2019

Funderar du på att anlita en takläggare i sommar? Takläggarfirmor erbjuder mer än bara tjänsten att lägga tak, givetvis. Arbetet varierar beroende på vilka takmaterial som används, och många firmor erbjuder en rad olika tilläggstjänster. En takläggare i Djursholm som vi slumpvis valt ut erbjuder till exempel taksäkerhet, takmålning, takskottning och takbesiktning som tjänster.

Taksäkerhet

Firman i Djursholm skriver att de tillhandahåller lösningar kring taksäkerhet i enlighet med de förordningar, föreskrifter och lagar som finns. Tjänsten säljs till såväl företag och bostadsrättsföreningar som till privatpersoner. Tjänsten skulle till exempel kunna behövas till ett äldre hus i Danderyd där taket inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Snörasskydd, plattformar och stegar är exempel på saker som bör finnas – och som bör vara i gott skick. Det är på fastighetsägarens ansvar att se till att taksäkerheten på huset håller god standard.

Säkerhet vid takläggning

Takbesiktning

En nära relaterad tjänst är takbesiktningar. Om besiktningen underkänns kan de flesta firmor även hjälpa till med att fixa problemen. Det kan till exempel handla om skyddsräcken, takbryggor, takstegar, skorstensprodukter och livlinefästen. En del firmor erbjuder kostnadsfria takbesiktningar. Syftet med tjänsten kan vara att ta reda på att det är säkert att arbeta på det. Det kan också handla om att man behöver information om när taket behöver underhållas nästa gång. Det ger dig en bild av takets verkliga skick – information som hjälper dig att fatta beslut inför en takomläggning, takrenovering eller försäljning till exempel.

Takskottning

Samma takläggare i Djursholm, och en rad andra aktörer, erbjuder takskottning. Ofta anlitas den här tjänsten av fastighetsägare till större fastigheter, men även mindre hus kan givetvis behöva hjälp med snöskottning på taket. Är man inte i god fysisk form, eller känner någon som är det som kan hjälpa till, så behövs hjälp anlitas. När stora mängder snö ligger på taket kan det skada dess konstruktion i grunden.

Taktvätt

En annan takläggare, strax söder om Danderyd, erbjuder taktvätt till sina kunder. Tjänsten kan anlitas av den som vill förbättra utseendet på sitt hus, eller bara sköt underhållet väl – något som kan förlänga takets livslängd och indirekt ha en påverkan på husets värde. Att göra regelbundna taktvättar innebär att man kan minska framtida underhållskostnader. Efter tvätten kan man även göra en behandling som gör att taket håller sig rent längre, ungefär som man kan göra med bilen hos en biltvätt.

Installation av solceller

En del takfirmor kan även hjälpa till med att installera solceller. Det är långt ifrån alla som skyltar med den här tjänsten, men ett par takläggare i Stockholm och kring Danderyd gör det. Solceller har länge funnits inom olika industrier, och på senare år har det blivit allt vanligare att även privatpersoner använder det.

Bra att känna till är att installation av solceller normalt omfattas av ROT-avdraget (precis som övriga takarbeten gör, givet att villkoren uppfylls). Dessutom finns stöd som kansökas hos Länsstyrelsen. Handläggningstiderna är dock ganska långa – så räkna med att det kan ta ett tag innan solcellerna är installerade och börjar samla in energi till hushållet.

Har du mycket kopparskrot över?

8 jun 2019

Som takläggare kommer man säkert i kontakt med en hel del koppar. Många tak som man lade under hela 1800- och 1900-talet var ofta i koppar. På den tiden var koppar en metall som inte kostade särskilt mycket men som samtidigt hade bra egenskaper och isolerade tak och skyddade byggnaderna. Därför kan man i dag se många stora tak, på kyrkor och andra offentliga byggnader, på hängrännor, stuprör och liknande som var gjorda i koppar. Metallen har också otroligt bra ledningsöfrmåga, därför kan man ofta se koppar i olika elektroniska maskiner, ledningar och annat som man vill ska leda elektricitet, värme och vatten.

Med tak i koppar får du mycket betalt

Även om koppar en gång var en billig metall, är det ju inte så längre. Varför inte sälja all koppar som du kommer över? Du gör sannolikt en otroligt bra affär. PRiset på koppar har gått otroligt mycket, på grund av sämre tillgång. Till och med så mycket att kriminella inte drar sig för att sälja all koppar som de kommer över på illegalt sätt genom att klippa ner kyrktak, hängrännor och stuprör och till och med på järnvägsbanor där man har lagt kopparledningar då koppar leder elektricitet och värme otroligt bra. Så om du kommer över koppar, det blir säkert en bra affär.

Du gör miljön en tjänst

Överraskande nog finns det inte så många som bryr sig om att återvinna alla slags metallskrot, vilket egentligen är en otroligt bra affär om man ens bryr sig om att ta till vara allt som behöver tas till vara och göra bra affärer på det. Man skulle ju önska sig att det fanns fler. I och för sig är det ett troligt resurskrävande arbete att plocka ur allt som är värt att plocka ur skroten, men om man bortser från det är det mycket värt för miljön och det kommer att vara framtiden för oss människor, då vi behöver ta till vara de resurser som faktiskt redan finns istället för att fortsätta tömma planeten på de resurser som ännu finns. Det är dag för oss alla att återföra jordens resurser och inte bara tömma den på det.

Så hittar du din kopparskrot

Är det i Stockholm som du behöver hitta en kopparskrot, kan du börja med att googla "kopparskrot Stockholm" så att du hittar till en kopparskrot i Stockholm, annars googlar du en annan ort, där du bor. Lycka till!

Varför använda plåt till tak?

27 maj 2019

De flesta känner inte till att plåt är det mest använda materialet som vi har i Sverige, och i resten av våra nordiska länder. Se bara på alla gamla kyrkor, och historiska byggnader som alla har gamla plåttak. Påten är ett gammalt och betrott material till tak. Särskilt stora byggnader har plåt på sina tak. Det är troligtvis därför att man ville säkerställa att taket höll för många, mågnga år framöver, och plåten var lätt att hantera, lätt att lägga på stora ytor och som på säkert sätt höll taket tätt mot regn och väta. Idag lägger man nästan enbart plåt på minder nogräknade byggnader, soom uthus, lagårdshus och andra mindre viktiga byggnader. Det är ganska synd då det numera finns plåt som fortfarande håller för många, många år framöver, som är täta men som kan ha vilket utseende som helst. Här presenterar vi några av alla de slags plåttak som MeraTak, med hemsida: merasystem.se, erbjuder både villaägare och byggare som lägger tak för olika företag och bostadsrättsföreningar (BRF).

Falsat plåttak  tak med konstruktionsstål

De falsade plåttak som MeraTak erbjuder är tak som har slottstak och herrgårdstak som förebild. De är tak som annars kräver stor hantverkskunnande och kostar en hel del. Men med MeraTaks falsade plåttak, kan man få samma utseende men till betydande lägre kostnad. De falsade plåttaken har stål blandat i sin plåt, vilket för dem starkare och mer tåliga och har längre hållbarhet. Du får ett snyggt utseende och lång hållbarhet till en låg kostnad.

Pannplåt – plåt som ser ut som takpannor

MeraTak har även plåt som på pricken ser ut som tegelpannor. På långt håll, från markplan ser taket ut precis som tak lagda med tegelpannor. Dem kan du få i tegelrött, brunt, ljusbrunt, savrt och grått, om du så önskar. Alla har en struktur som påminner starkt om telegpannor, men som till skillnad från tegelpannorna hänger ihop i ett enda plåtstycke och som gör det omöjligt för regn och snö att ta sig in i innertaket och underlaget. På så sätt vet man att taket är säkert mot vattenskador.

Vanlig takplåt – som tak av plåt vi är vana vid

Sedan finns det vanlig takplåt, som ser ut som de klassiska plåttak som vi är vana vid att se. Det är mycket lätta tak, som inte tynger takstolar eller reglar, underlag eller huskonstruktionen. Vatten och snö faller av taket i rask takt. De är dessutom lätta att lägga själv, om man nu skulle vilja det. Men man får även MeraTak att komma ut och montera om man så önskar.

En lyckad totalrenovering börjar med taket

23 maj 2019

Har du köpt ett pärla för den händige och ska genomföra en totalrenovering i Stockholm? Här kommer några tips som kan hjälp dig på vägen!

Tänk på att ett hus ska skydda dig, din familj och era saker. Därför är det viktigt att först kolla vad som behöver fixas med tak och väggar

Gamla risiga kåkar kan verkligen ha sin charm men det kostar ofta både tid och pengar att totalrenovera. För dig som har koll på hus och söker något speciellt kan det verkligen vara värt besväret, att få rädda ett hus som annars kanske skulle helt förfalla!

Ytterkläderna måste hålla tätt

När man står med ett renoveringsprojekt framför sig kan det vara svårt att veta var man ska börja. Det finns tusen saker att ta tag i . Men tänk först och främst på att ett hus ska skydda dig, din familj och era saker. Därför är det viktigaste att börja kolla vad som behöver fixas för att tak och väggar ska fungera tillfredställande. Ta hjälp av hantverkare för att kolla vilken status taket har. Med ett läckande tak får du fort problem med andra delar av huset och det kan bli mycket kostsamt.

Fukten ska bort!

Alla hus måste hållas så fria från fukt som möjligt. Gamla renoveringskåkar kan behöva dräneras om så att rören runt huset leder bort vatten från grunden. I riktigt gamla hus finns inte alltid dräneringsrör i backen och då är det lätt att fukt kryper in i grunden.

Fasad med tillräcklig isolering

När du satsar på en totalrenovering är det troligt att du behöver byta fasaden. Den ska stå emot väder och vind i många år och om du inte behöver byta ut allt i hela huset se i alla fall till att inte snåla i den här delen. När du ändå byter fasad kan du fundera på om ditt hus behöver tilläggsisoleras eller att isoleringen helt enkelt ska bytas ut mot modernare material. Isolering är relativt billigt och en rätt enkel åtgärd för att spara på framtida energikostnader. Det blir ofta dyrt att byta fasad i omgångar så ska du byta, byt allt samtidigt för att få ekonomi i bytet. Man brukar räkna med att en femtedel av spillenergi smiter ut just genom husets väggar.

Så byter du dörrar och fönster

Ett riktigt gammalt eller slitet hus kan kännas dragit fast väggarna är väl isolerade. I så fall beror draget troligen på att dörrar och fönster är dåliga, kanske så dåliga att du behöver byta ut dem? Att byta fönster är egentligen inte särskilt svårt. Det krävs bara noggranna mått och visst tålamod för det tar ungefär en dag att byta ut ett par fönster. På den tiden hinner du ta bort det gamla fönstret, passa in de nya med karmar och glas och sedan dreva ordentligt kring dina nya fönster. Att täta ordentligt kring fönsterna spelar stor roll för känsla i husets rum och energikostnaden. Det samma gäller självklart dina dörrar.

Uppvärmning och finlir

När tak, väggar, dränering, fönster och dörrar är okej börjar det roligare jobbet med att totalrenovera. Nu har du kommit en bra bit och kan börja tänka på andra saker. Vad vill du ha för uppvärmning på huset? Ska planlösningen ändras? Att totalrenovera i Stockholm tar sin tid men till sist står du där med ett hus du fixat på egen hand. Här kan du läsa mer om totalrenoveringar som du kan göra i Stockholm på: totalrenoveringstockholm.nu.

Takplåt är underskattat!

9 maj 2019

Att lägga tak med plåt brukar bara höra till uthus och mindre nogräknade byggnader i Sverige. Här har vi en stark tradition av att lägga tak med tegelpannor och är det material som vi använder mest av. Det är snyggt material och det blir ett klassiskt tak, men här anser vi att plåt som tak är ett starkt underskattat material. Plåt är mycket tåligt, går att måla om och går att förnya på så många sätt. Ett plåttak ger skydd åt hus under de närmaste 50 åren, minst och är ett bra material som går alldeles utmärkt att använda.

Plåt är tåligt material

Plåten galvaniseras och blir på så sätt ett mycket tåligt tak. Det är bra mycket lättare att måla ett plåttak än ett tegeltak. Teglet måste man hela tiden hålla ett öga på så att inte någon del av teglet går sönder. Ramlar det grenar på taket är risken stor att teglet kan gå sönder med skador på taket som resultat. Plåten är inte lika känslig för fallande grenar eller annat som kan flyga med en riktig storm som drabbar hus och hem. Har man dessutom ett tak av plåt är det lättare att skotta när det kommer rikligt med snö på vintrarna. Plåten som lägg som tak byggs också på så sätt att den inte släpper genom väta, då plåtarna läggs omlott med största säkerhet som följd. Taket blir garanterat tätt med de nya plåtarna.

Se över sitt tak viktigt

Att se över sitt tak med jämna mellanrum kan inte nog betonas och understrykas. Det är mycket viktigt att med regelbundet se över både yttertaket och innertaket. Om det finns den minsta skada på taket bör man åtgärda det så snart som möjligt. Ta kontakt med en hantverkare om du är det minsta osäker. Andra saker som man bör kontrollera regelbundet är att hängrännog och stuprör inte har samlats på sig smuts, grenar och annat som kan stoppa flödet ner från taket, annars är risken stor att man får vattensamlingar på taket som kan skada huset.

Se även över takstolar

Om du funderar på att lägga nytt tak, är det en annan sak som är viktigt att kontrollera och det är takstolarna så att de fortfarande håller och ser bra ut. Är de slitna bör man byta ut dem. Även det bör en hantverkare göra när det är dags för det. Behöver du lägga nytt tak i Sundbyberg? Läs då mer på: https://www.takläggaresundbyberg.nu.

När du vill ha nytt tak

2 maj 2019

Om det är länge sedan som ditt hus fick nytt tak, eller om det är länge sedan som någon hantverkare målade om eller tvättade taket, då kan det vara dags för att ha en hantverkare som går upp på taket och tar sig en ordentlig titt. Utifrån vad de ser på taket kan man sedan komma fram till olika beslut. Har man ett tak av hög kvalitet då kan det räcka med en taktvätt.

Så bör man göra med hus i Nacka

Har man ett hus till exempel i Nacka, då utsätts ett hus för vädlig fukt. Det kommer in fukt från havet. Taket kan då drabbas av alger, mossa eller liknande saker som kan förstöra taket. Om taket i övrigt är intakt kan det räcka att bara tvätta det. Om det är så att man behöver förnya ytan på taket, kan man måla om det. Då ser man till att taket förnyas och att det håller för en längre tid. Men om det inte hjälper då kanske man måste lägga om taket helt och hållet. Hur det går till beror på hur taket ser ut och i vilket skick det är när man lägger om det. Är taket av en bra kvalitet, då kan man kanske ha kvar taket som det är och bara lägga på nytt material som isolerar det ursprungliga taket ännu bättre än förut.

Så bör man göra med slitet tak

Men om taket inte är någon bra kvalitet måste man kanske riva upp allt och ersätta taket med nya takstolar. Är det ett mycket slitet tak så kanske man måste bygga det med både nya takstolar och ny takläkt samtidigt som man lägger på nytt byggmaterial. Är taket riktigt slitet bör man riva upp det och undersöka hur resten av husets konstruktion ser ut. Håller konstruktionen för flera år till? Håller taket för ännu fler säsonger? Kommer taket att vara intakt för fler år framöver? Om svaret är nej, kan man behöva renovera huset och taket ordentligt.

Finns duktiga takläggare i Nacka

Om det är så att man vill ha tag i duktiga takläggare i Nacka, finns det flera sådana hantverkare i Nacka som man kan anlita. Här är det viktigt att både kontrollera så att de har F-skattsedel och egen ansvarsförsäkring och har garantier på det tak som de lägger, och har bra referenser och omdömen från tidigare kunder. Här kan du läsa mer om takläggare i Nacka.

Behöver du en takläggare i Huddinge?

2 apr 2019

Bor du i Huddinge, söder om Stockholm? Om du har villa i Huddinge, kanske du behöver se över ditt villatak, med regelbundenhet. Taket är mycket viktigt att det håller tätt, av ganska uppenbara skäl; regnar det in genom taket, är det verkligen fara å färde. Vätan som kommer in i huset den vägen kan skada det allvarligt. Då är det mycket viktigt att laga taket innan det sker, eller om taket är utslitet, byta ut det och lägga ett nytt tak. Om det är så att du har kommit fram till att du behöver ett nytt tak, kommer du sedan att behöva bestämma dig för om du ska lägga taket själv, eller anlita en firma som kommer och gör det åt dig.

Fråga släkt, grannar och vänner

Om du behöver en takläggare kan du mycket gärna fråga grannarna. Har de liknande tak som du har, kanske de också har haft behov av en takläggare. Om någon av dem nyss har lagt om sitt tak, kanske du kan se resultatet med egna ögon. Många takläggare byter bara hus eftersom grannarna blir intresserade av samma hantverkare (förutsatt att de gör ett bra jobb). Om man själv ser att hantverkarna är duktiga kan man anlita samma hantverkare.

Googla takläggare i Huddinge

Vill du av någon anledning inte anlita just de hantverkare som grannarna har anlitat, kan du i stället googla "takläggare Huddinge" för att få förslag på takläggare som arbetar just i Huddinge. På så sätt kan du få några förslag på dem som har angett att de arbetar just med takläggning i Huddinge. 

Bestäm vilket material du vill ha till taket

När du väl har tagit kontakt med en hantverksfirma som erbjuder takläggningar i Huddinge och i området runt det, kan man be dem ge en offert så att man som kund, får en uppfattning om hur företaget tänker sig både prismässigt och tidsmässigt för ett arbete med att lägga nytt tak, eller renovera det som redan finns på plats. Här finns det flera olika material som man kan använda sig av. Vill man ha ett klassiskt tak, kanske man vill lägga nytt tak med tegelpannor. Tegel är bra på så sätt att det håller i många år. På samma sätt finns det även betongpannor som också håller tills de spräcks av någon yttre kraft. Plåttak är underskattade och håller i minst 50 år. De är dessutom lätta att renovera och måla om, om man så önskar. Här kan du läsa mer på: https://www.takläggarehuddinge.se.

Så hittar du takläggare i Haninge

28 mar 2019

Behöver du en takläggare i Haninge? Om du bor i Haninge, och har en villa vars tak eventuellt behöver renoveras, repareras, målas om eller som behöver ses över, är det en bra idé att alltid anlita hantverkare som arbetar lokalt. För alla slags hantverk som kan krävas för renovering av ens villa, kan man alltid dra av på Rot-avdraget, såvida hantverkaren har F-skattsedel, man själv är över 18 år och betalar för renoveringen själv och priset inte överstiger 50.000 per år och per person, så kan man dra av på Rot-avdraget men endast för arbetskostnaden men inte för byggmaterialet eller för resor till och från din bostad. Därför vill man sällan, som kund, anlita en hantverkare som har sin arbetsplats på andra sidan om Stockholm, till exempel. I stället lönar det sig att anlita hantverkare som arbetar nära ens bostad.

Hitta takläggare i Haninge

Om du alltså vill hitta en takläggare i Haninge, är det bästa man kan göra om man vill hitta en sådan, att googla "takläggare Haninge". Endast på det sättet kan Google då ta fram förslag på takläggare som har angett att de dels är takläggare och att de arbetar i Haninge. Efter det bör man ta kontakt med några av förslagen, och be dem om en offert och referenser. Följ sedan upp referenserna. Det är viktigt, då de kan säga en hel del om hur företaget bemöter sina kunder, hur de arbetar och om de är noggranna eller ej. Är du fortfarande osäker om de är bra eller inte kan du för säkerhets skull kontrollera så att de inte har flera anmälningar hos Allmänna Reklamationsnämnden. Skulle de ha det, tyder det på att de inte bryr sig om att göra arbetet noggrant eller inte bryr sig om sina kunder. Är man fortfarande osäker, efter alla dessa kontroller kan man även kontrollera hos Kronofogden så att de itne är konkursmässiga, och hos Skatteverket så att de både har F-skattsedel och betalar in sina skatter som de ska. Man kan även kontrollera det på till exempel sajten allabolag.se. Då ser man tydligt om de har angett att de har någon giltig verksamhet eller ej.

Anlita sedan en pålitlig takläggare

Andra saker som man kan kontrollera är om de till exempel har egen ansvarsförsäkring, nöjd-kund-garanti, kollektiv avtal eller liknande. När man har gjort allt detta, kan man lita på att takläggaren är en seriös hantverksfirma och lugnt anlita dem. 

Det är inte bara på taket det kan läcka

21 mar 2019

När man köper ett hus är man skyldig att besiktiga det noggrant. Vid en ordentlig besiktning gäller det att inte bara inspektera det man ser, utan även försöka ta reda på hur det står till med huset bakom väggarna. El och VVS är två områden som husköpare i Stockholm slarvar med vid besiktning. Hus är i allra högsta grad en statusfråga i Stockholm, och definitivt inte något som alla har råd med. Därför kan man som husköpare ibland förivra sig när man hittar ett hus som ser charmigt och idylliskt ut, och som verkligen tycks gjort för att figurera på idylliska hemmabilder på Instagram. Priset är bättre än man vågat hoppas, så man bjuder på ett hus som man tagit reda på alldeles för lite om.

Dolda fel är ingen lek. Ett fel räknas inte heller som dolt om det kan upptäckas vid en noggrann inspektion. Men hur gör man en sådan? Man ser om ett tak är trasigt och läcker, men ett tak är inte det enda stället där det kan läcka på ett hus. Inne i väggarna går rör som kan vara gamla och rostiga och spricka när som helst, och som husköpare är man skyldig att själv kontrollera detta. Det gäller att ta in en expert som kan besiktiga både elen och VVS-systemet. Man kan mäta för fukt, men om besiktningsmannen misstänker att det kan finns fukt och mögel, måste man också antagligen bryta upp väggen och ta reda på hur det är ställt. Man har rätt att göra detta som köpare, om besiktningsmannen säger att det är befogat.

Anlita rörmokare i Stockholm för besiktning

Allra bäst är det att anlita en rörmokare för att inspektera VVS-systemet. Även om det inte har skett någon läcka och huset är torrt, kan en rörmokare göra en bedömning av systemets skick, och vad det skulle kosta att åtgärda ett system vars livslängd börjar lida mot sitt slut. Det kan bli en avsevärd kostnad, och det är utmärkt information att ha med sig till förhandlingsbordet om man vill diskutera priset med säljaren. Har man bara vetskapen om allt som måste göras, och är beredd att utföra de arbeten som behövs, så kan man få ett hus relativt billigt, även i Stockholm.

I Stockholm finns många rörmokare som kan hjälpa till med att besiktiga ett hus. Det tar sällan mer än ett par timmar, och även om du inte kan utnyttja ROT när rörmokarna inte arbetar i ditt eget hem, så handlar det ändå inte om mycket pengar, sett till vad du kan tjäna på att skaffa dig gedigen kunskap om skicket på ett hus.

Ditt ansvar att besiktiga även dolda delar av huset

Både el- och VVS-system behöver ses över emellanåt, och om ägaren inte kan presentera på bevis på att dessa funktioner nyligen besiktigats och befunnits vara i gott skick, är det alltså din skyldighet att ta reda på fakta innan du börjar buda på huset. Skulle ett fel uppdagats som du sannolikt hade upptäckt vid en noggrann besiktning, räknas det inte som ett dolt fel även om det inte kunde ses med blotta ögat. Du får då ingen ersättning vara sig från den tidigare ägaren eller från ditt försäkringsbolag. Därför är det otroligt viktigt att du låter en rörmokare inspektera alla avlopp, rör och även ventilationen, samt tar in en elektriker för att kolla eldragningarna.

Gör du detta har du goda chanser att få ett fint och fullt funktionsdugligt hus där du inte behöver drabbas av några ovälkomna överraskningar i onödan. Skulle ni upptäcka något fel har du värdefull kunskap som du kan ta ställning till innan budgivningen börjar.

Läs mer om VVS-arbeten här.

Så hittar du referenserna på hantverkarna

14 mar 2019

Varje år får polisen in anmälnitakngar om oseriösa hantverkare som ibland till och med tränger sig på och ”kräver” att få utföra arbeten. Som konsument bör man aldrig ingå ett avtal med en hantverkare om man inte först kollat upp referenser på dem. Det gör att man undviker de värsta företagen.

Så gör du:

Om du exempelvis är bosatt i Västerås och söker en takläggare kan du med lätthet få in 10 olika offerter. Det finns företag både i Västerås och i städer omkring som är beredda att utföra arbetet. Att ta in offerter är alltid viktigt. Men sen bör referenserna på de olika företagen väga tungt.

Först kan sociala media användas. Skriv på Twitter, Facebook eller annan social media att du söker en takläggare som ska utföra ett jobb i Västerås. Det är inte ovanligt att dessa inlägg sprids vidare och att de som har goda referenser ger del av dessa. Är det vänner som ger referenser kan du lita på dem men är det någon okänd bör du vara lite mer skeptisk.

Sök på företagsnamn

En annan väg är att titta in på Trustpilot. Här kan enbart sökningar ske på företagsnamn och när detta sker visas omdömen från tidigare kunder. Detta först med ett samlat betyg på 1-5 poäng och sedan med mer detaljerade recensioner. Kontrollera den takläggare du tänkt att anlita. Det är inte säkert att de är med men om så är fallet kan betyget ge en riktning kring vilken service som erbjuds.

En liknande tjänst hittas via Eniro.se. Men här finns fler företag listade då detta även är en digital telefonkatalog. Här går det även att göra bredare sökningar dvs. det går att söka efter just takläggare i Västerås och därmed få fram närmare 30 företag. Även här kan kunder lämna omdömen och recensioner. Däremot är det väldigt få takföretag i Västerås som har omdömen om sig. Skulle ett företag inte ha någon recension är detta däremot inte negativt men det ger inte heller någon ”extrapoäng” i val av företag. takläggarenvästerås.se har höga betyg från majoriteten av alla användare. 

Den sista sidan som kan användas är reco.se. Det är stora likheter mellan denna och Eniro men här finns något fler recensioner och omdömen. Här presenteras ungefär 20 takläggare och företag som jobbar med takmontering. Ungefär fem av dessa har omdömen på 4,5 eller 5 av 5 möjliga. Dessa recensioner kan i alla fall ge en fingervisning om att de är bra och enkla att ha att göra med. 

När vet man att det är dags för en takrenovering?

20 feb 2019

Som husägare gäller det att ständigt vara beredd på att det ska dyka upp små skavanker som ska fixas. Det kan vara värmepannan som krånglar, det kan vara färg som flagnar och det kan vara ett droppande tak. Att taket börjar läcka är ett tecken på att man har skött underhålls- och tillsynsarbetet dåligt; det ska inte behöva gå så långt att taket börjar släppa in vatten när det regnar. Genom att regelbundet undersöka tegelpannornas skick och även titta inifrån efter tecken på fukt kan man i god tid se när det börjar bli hög tid för en renovering.

Ett tegeltak kan i princip hålla hur länge som helst om det inte råkar ut för yttre våld och pannorna skadas. Visst har väder och vind en viss effekt, men det ska till många år av hårt stormande innan pannorna behöver bytas ut. I stället är det de underliggande materialen som brukar behöva ersättas först. Takpapp och läkt brukar inte hålla mer än max tjugo, trettio år innan de behöver bytas ut, så här gäller det att varje år hålla koll. Detta görs lättast inifrån med en fuktmätare. Visar mätaren tecken på fukt på vinden så håller taket inte tätt och en takrenovering är nödvändig. Man kan också lossa på ett par pannor och kontrollera hur papp och läkt ser ut.

Låt en byggfirma i Stockholm renovera taket

Det finns gott om byggfirmor i Stockholm och det är lätt att hitta bygg- och renoveringsfirmor som erbjuder renovering av tak. Det finns också utpräglade takläggarfirmor, men att söka efter byggfirma och tak i Stockholm brukar ge ett bredare resultat och göra det lättare att hitta rätt. Att renovera är möjligt att göra själv, men det är oerhört viktigt att det blir noggrant och korrekt utfört. Det är också mycket och hårt fysiskt arbete inblandat och att försöka lägga om ett helt tak själv är ingen god idé.

Bättre då att anlita proffs för jobbet. Det är bra om en takrenovering kan utföras så snabbt som möjligt eftersom huset är mer eller mindre oskyddat under renoveringen. Om det är undertaket som ska bytas ut gäller det att arbeta snabbt och effektivt.

Oftast räcker det att renovera undertaket

Om tegelpannorna eller takplåten är oskadade ska man inte byta ut yttertaket, utan spara det och lägga om det på det nyrenoverade undertaket. Ett gammalt tak har en charm och en karaktär som betyder mycket för huset, och ett gammalt tak blir bara vackrare genom åren. I Stockholm är det mycket ovanligt att man slänger gamla tak som fungerar, stockholmare tycker om den patinerade känslan ett gammalt tak kan ge. Ett hus får karaktär av sitt tak och att lägga nytt tegel är för många stockholmare otänkbart, om taket inte är så skadat att det inte går att rädda.

Ersätta enstaka pannor eller hela taket

I vissa fall behöver enstaka eller flera pannor bytas ut. Detta kan en bra byggfirma hjälpa till att bedöma och det går ofta att hitta enstaka pannor i samma stil att ersätta dem med. I regel är varje individuell panna märkt med vilket bruk den är tillverkad hos, vilket brukar göra det enkelt att spåra pannorna. Andrahandsmarknaden för tegelpannor är stor i Stockholm och man kan till och med hitta pannor så det räcker för ett helt tak. Att köpa ett begagnat tak i gott skick är en bra lösning för den som vill ha kvar huset karaktär men behöver byta ut ett tak som blivit för gammalt.

← Äldre inlägg