Blogg

Sida 3

Arbetsmarknaden för takläggare

3 aug 2018

Takläggare är ett yrke som åter tycks få en viss status hos ungdomar. Det har återigen blivit trendigt och beundransvärt med genuin hantverksskicklighet (visserligen har det kanske alltid varit så, men en ökning av det tycks synas nu). Den som funderar på att bli takläggare kan glädjas åt att arbetsmarknaden är mycket god, över nästan hela landet. Så hur ser det egentligen ut?

I dagsläget finns det omkring 3 700 anställda takläggare runt om i landet, varav 99 procent är män. På kort sikt gör Arbetsförmedlingen bedömningen att yrkesgruppen som helhet kommer ha mycket goda möjligheter att hitta en anställning. Tittar vi på lite längre sikt, fem år, ser vi bedömningen att takläggare kommer ha goda möjligheter att hitta arbete. Således tror myndigheten att det är enklare idag än vad det kommer att vara om några år. 

Mycket liten konkurrens om arbetstillfällen

Tar man hela landet i genomsnitt bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer vara mycket liten konkurrens kring arbetstillfällen på ett års sikt. Dock finns det en del regionala skillnader. Den som vill bli takläggare kommer enklare kunna hitta ett jobb i Enskede än på Gotland. På Gotland anses nämligen arbetsmarknaden vara i balans, medan konkurrensen anses vara väldigt liten i Enskede och i Stockholm. 

Gotland är, tillsammans med Jämtland, det enda länet i landet där arbetsmarknaden anses vara i balans. Den som funderar på att börja jobba inom yrket kommer säkerligen att kunna hitta jobb i båda dessa län, men det skulle vara enklare i till exempel Enskede eller Göteborg. 

Län för län

  • Stockholm – Mycket goda möjligheter till jobb. I länet som helhet anses det råda mycket liten konkurrens om jobben. Om vi tittar närmare på kommunerna ser vi dock vissa skillnader. Södertälje, Nykvarn och Norrtälje anses endast ha en liten konkurrens om arbetstillfällen, medan Stockholm (där även stadsdelar som Enskede och Bromma ingår), Solna och Huddinge anses ha mycket liten konkurrens om de jobb som finns.

  • Västra Götalands län – Mycket goda möjligheter till jobb. Även här råder mycket liten om konkurrens om jobben i länet som helhet. I Göteborgs kommun ser det likadant ut, och även i omgivande kommuner som Kungälv, Uddevalla och Stenungssund. Det finns dock ett par kommer där konkurrens endast bedöms vara liten (snarare än mycket liten). Exempel på dessa är Falköping och Borås.

  • Skåne län – Mycket goda möjligheter till jobb. Skåne skiljer sig från Stockholm och Västra Götaland eftersom det anses råda liten konkurrens om jobben i samtliga av länets kommuner. Det enda undantaget skulle i sådana fall vara Malmö, där ingen information finns. Allra troligast skulle dock samma bedömning göras även där.

Lästips: om du vill veta mer om takläggare i Enskede klicka här.

Installera det senaste inom tak

24 jul 2018

Du vet väl om att vi alla bör agera och handla och tänka så miljömedvetet det bara går. Sent ska syndaren vakna, men bäst är att tänka om och inse att förändringar i miljön, temperaturen och jordens klimat är här för att stanna. Det är många saker som du och jag kan göra för att lindra de konsekvenser som en miljöförstöring kan leda till. Dessutom är miljövänliga alternativ sådant som vi människor vinner på; lägre elkostnader om vi bestämmer oss för att bli våra egna elproducenter. Nu kan du få ett snyggt tak OCH få solpaneler installerade på ditt tak samtidigt. Man behvöer inte välja det ena eller det andra. Du får 1) ett snyggt tak, 2) solpaneler som gör dig till elproducent och 3) sänka dina elkostnader och i stället sälja el till det allmänna elnätet.

Så gör du

Det du bör göra för att både få ett snyggt och renoverat tak är att installera ett tak som har integrerade solpaneler i en design som påminner om klassiska takpannor. Då kan du bli självförsörjande men då behöver du inte kompromissa med utseendet på ditt tak, om du tycker att solpaneler inte är särskilt snygga på tak. Du bör första ta bort ditt gamla tak. Du bör anlita en hantverkare som gör detta, för att inte förstöra grunden och takstolar som taket vilar på. När du väl har fått bort det gamla taket, bör du titta och kontrollera undertaket. Hur ser det ut? Finns det skador som du bör åtgärda? Ser du något som snart behöver åtgärdas? Det är lika bra att åtgärda allt som ser ut som akuta åtgärder och det som ser ut som att du kommer snart att behöva åtgärda det. Har du borta taket är lättare att ersätta slitet och uttjänt material på undertak, underlag till yttertaket och så vidare.

Anlita dessa takexperter

När du letar efter en hantverkare som kan komma och riva bort det gamla taket, googla takläggare Uppsala, till exempel. Bor du inte i Uppsala, bör du skriva in den ort där du bor. Be de företag som du får som förslag av Google, om offert först, och sedan om referenser. En offert säger ganska mycket om företaget. Om de ber att få göra ett kostnadsfritt hembesök innan offert, då bör du anlita dem. Är företagets personal nogranna innan de ger dig en offert, kan du lita på att de utför arbetet nogrannt också. Det säger en hel del om företagets mentalitet och hur de arbetar.

Flesta bränder i flerfamiljshus sprids via taket

10 jul 2018

Många bränder som sker i flerfamiljshus eller i radhus hade kunnat förebyggas om man hade sett över takkonstruktionen i tid. Här gäller det att uppdatera det material som taket vilar på. I flerfamiljshus får taket inte vila på antändbart material som takstolar av trä. De måste bestå av stål eller betong eller av något annat material som inte antänds vid mycket höga temperaturer. Förvånansvärt många byggnader står sig slätt ifall olyckan skulle vara framme. Särskilt utsatta är tak, då en eld alltid strävar uppåt. Har man då byggt med ventiler som leder till bostäder förenade med varandra och genom eller under taket, har man byggt hus som är gynnsamma för en eld. Dels får elden kraft av syret som kommer in genom ventilen, dels får elden det lättare att leta sig till taket och elda på med värme till taket har antänts. Har väl taket antänts, kan elden sedan sprida sig till andra delar av byggnaden. 

Fastighetsägare är ansvarig

Här kan man inte lägga ansvaret på samhället, kommunerna eller något annat abstrakt. Här är det fastighetsägaren som äger hela ansvaret för att husen inte är lätta måltavlor för en eld att sprida sig och försvåra nedsläckningen av en eld. Enligt lagen ska det ta 60 minuter att sprida sig från den ena lägenheten till den andra. Detta åtföljs sällan eller ens någonsin på vissa ställen och de värsta ställena är hus där en vind eller en ventilation förenar de olika lägenheterna med varandra via taket. Då är det lätt att elden i en lägenhet först letar sig upp till taket, och sedan via taket sprids till nästa lägenhet och sedan nästa. Ofta har brandmännen svårt att bemästra en sådan eld och kan enbart förhindra branden att ytterligare sprida sig till andra bostäder. Och det efter att många lägenheter har vattenskadats.

Otillräcklig väggar en orsak till spridning

Många gånger kan det vara brister i konstruktionen av väggarna som gör att elden sprider sig mellan bostäderna. Ibland kan det hända att väggarna i en vind inte är byggda tätt mot yttertaket. Är takets undersida enbart av plastduk, träfiberboard, masonit ller liknande kan materialet brinna upp på kort tid och försvinna. Det kan även vara håltagningar i väggar för kablar eller ventiler som gör att väggarna inte är täta och som elden kan spridas genom. Då är en brandfogning enda sättet att förebygga att bränder sprider sig mellan lägenheter och mellan rum i en bostad. Läs mer om ett företag som kan utföra brandfogningar i Stockholm på: http://brandkraft.se.

Jobb i Uppsala med liten konkurrens

29 jun 2018

Ska du flytta till Uppsala? Eller bor du i någon närliggande ort och vill pendla till ett nytt jobb? Uppsala är en av Sveriges största städer och bjuder på en varierad arbetsmarknad. Oavsett om man är akademiker, hantverkare eller kulturarbetare bör det inte vara några större problem att hitta ett jobb här – åtminstone inte om man har rätt kompetens och utbildning. I den här texten ger vi exempel på ett par jobb med liten konkurrens i Uppsala. Siffrorna är hämtade från Arbetsförmedlingen och deras Yrkeskompass, som gör prognoser över olika yrken i landet. 

Takläggare

Det finns ungefär 3 700 anställda takläggare i landet. Hur många av dessa som arbetar i Uppsala framgår dock inte av siffrorna. Det man däremot ser är att konkurrensen om jobben bedöms vara ”liten”. Det här kan dock sättas i perspektiv till hur det ser ut i Stockholms län – där konkurrensen om jobben för takläggare bedöms vara ”mycket liten”. 

Samtidigt kan man alltså konstatera att efterfrågan från arbetsgivare är högre än vad det finns takläggare. Prognosen gäller för ett års sikt, men det ser ungefär likadant ut på fem års sikt. Den som vill bli takläggare i Uppsala bör alltså inte ha några större problem att hitta ett jobb (åtminstone inte problem som kan skyllas på arbetsmarknaden). Läs mer om takläggare i Uppsala på: http://www.takläggareuppsala.biz.

Kock

Som kock i Uppsala finns det många potentiella arbetsgivare som kan anställa en. Idag finns det närmare 39 000 kockar (och kallskänkor) anställda i hela Sverige. Det är inte bara i Uppsala som tillgången på kockar är lägre än efterfrågan – utan så ser det ut i hela landet. 

Prognosen, att det är mycket lite konkurrens om jobben, gäller på ett års sikt. Den andra prognosen gör dock bedömningen att det kommer förhålla sig så även på fem års sikt. Anledningen är att det är för få som har valt att studera restaurangprogrammet på gymnasiet. 

Civilingenjör (bygg)

Inom bygg och anläggning finns en stor efterfrågan på civilingenjörer. Samtidigt är tillgången för låg för att den höga efterfrågan ska kunna mötas. I de flesta delar av landet, bland annat i Uppsala, råder ”mycket liten” konkurrens om jobben. Det här till skillnad från exempelvis Gotland och Gävleborgs län, där konkurrens endast bedöms vara ”liten”. 

I dagsläget finns ungefär 12 000 anställda civilingenjörer som är verksamma inom bygg. Prognosen gäller för ett år, men även på fem års sikt tror man att den här yrkesgruppen kommer ha lätt att hitta jobb. 

Grundskollärare

Grundskollärare är en stor yrkesgrupp – det finns ungefär 75 000 av dem i Sverige idag. Samtidigt är bristen redan stor sedan tidigare, och en snabb befolkningsökning gör att ännu fler lärare behövs. Inom kort tid. Sammantaget gör det här att grundskollärare har mycket goda möjligheter att hitta jobb. Konkurrensen om de många jobb som finns är liten. 

Ventilerna allt viktigare för bostadsägare

13 jun 2018

Som många förstår är det ventilerna som släpper ut den mesta av värmen som vi helst vill ha kvar inomhus när det är kallt på vintrarna. Mitt i sommarvärmen kan det vara lite svårt att tänka på kyla, men ska något åtgärdas hemma är det nu som är en bra tid för renovering och omgörning av ventiler, snickerier och förbättringar som kanske krävs hemma. Så mycket som en tredjedel av värmen som man helst vill behålla hemma åker ut i ventilerna. Många stirrar sig (tyvärr) blinda på luften som åker ut genom fönstret, när det faktiskt är ventilerna som är den definitivt största boven när det kommer till energislöseri.

Så strunta i fönstren, byt ut gamla och förlegade ventiler. Byter du ut de gamla ventilerna till till exempel FTX-ventiler kan du sänka energiförbrukningen med 50-70 procent, eventuellt mer. Ett par FTX-ventiler innebär att den dåliga luften inomhus sugs ut, medan värmen tas till vara. Ny luft sugs in, men tillsammans med den varma inomhusluften.

Anlita snickare som kan det mesta om ventiler

Om du behöver en snickare som renoverar, målar och underhåller inredningen, fasaden, altanen eller utför ett ventilbyte bör du välja en hantverkare som arbetar när din bostad. Arbetet kan du få göra avdrag för i ROT-avdraget, däremot är byggmaterialet och resorna till och från din bostad inte avdragsbart. Därför är det en bra idé att välja en snickare som arbetar när dig, till exempel i Täby, Bromma eller Lidingö. Känner du inte till någon på rak arm som kan byta ut dina ventiler där du bor, kan du alltid googla snickare Täby, förutsatt att det är där du bor. Annars skriver du in din ort i Googles sökfält.

Välj en snickare som har en så bred kompetens som du bara kan. Att utföra reparationer av olika slag kräver en snickare som kan det mesta inom renovering. Oberoende om det handlar om att tapetsera om hallen, vardagsrummet eller att bygga en utbyggnad är det viktigt att få alla de delarna när du anlitar en snickare. Anlitar du någon som kan erbjuda hela paketet som inryms i en renovering behöver du inte bekymra dig över att anlita fler hantverkare. Det är nämligen inte alla som kan ta ett helhetsansvar, men det finns en del som kan det.

Be alltid först om offert och referenser

När du väl har fått några bra förslag på snickare i Täby, ta då kontakt och be om offert och referenser. Är det någon som vid en första kontakt erbjuder sig att göra ett kostnadsfritt hembesök kan du lita på att det är en seriös aktör. Ett besök och en inspektion inför en offert innebär att du får en rätt så exakt offert på det du önskar få utfört.

Så mycket kostar det att lägga om sitt tak

22 maj 2018

Det är vår och byggen och renoveringarna får sitt rejäla uppsving under vår- och sommarmånaderna. Det är nu som fasader ska putsas, grunderna dräneras och tak läggas om. Om du vet att det är mer än 20 år sedan som du kontrollerade taket på ditt hus, rekommenderar vi att du kontrollerar hållbarhet, eventuella sprickor eller skador.

Har man ett värdefullt hus, är det sista man vill ha med läckande tak som ger vatten- eller fuktskador. Man kan ju bli sjuk av hus som mår dåligt och som angrips av fukt. Har man ett tak av till exempel sprucket tegel måste man riva underlaget och kontrollera undertaket. Då kan man lika bra lägga ett nytt tak, men vad kostar det? Och vad kostar det att anlita en takläggare? Det reder vi ut här. Och börjar med det dyrbaraste byggmaterialet i fallande ordning.

Vilket material till taket väljer du?

Tegeltak – kostar mellan 200-250 kronor per kvadratmeter. Tegel på tak är bland det mest klassiska vi kan tänka oss. Som material är det kanske det äldsta tänkbara byggmaterial vi kan tänka oss. Här i Norden har vi använt tegel ända sedan medeltiden. En tegelpanna kan hålla mycket länge, om det inte utsätts för yttre påverkan kan det hålla i kanske 100 år. Det som kan hända med tegel är att det kan spricka om man inte underhåller det.

Shingeltak – kostar mellan 170-230 kronor per kvadratmeter. Detta är ett relativt modernt byggmaterial och val till tak och började användas under efterkrigstiden och framför allt i de hus som byggdes under funkis-eran. Shingel är en glasfiberväv som har täckts med oxiderad asfalt. I asfalten ligger ett lager med krossad skiffer och korn av mineral. Detta skyddar taket mot uttorkande solstrålar och mot fukt och väta.

Betongtak – kostar mellan 160-210 kronor per kvadratmeter. Betongen som byggmaterial håller mycket länge, ungefär på samma sätt som tegelpannor. Obearbetade tegel och betong håller i cirka 50 år, medan underhållen tegel och betong kan hålla i 100. Betongen kan ge ett lite klumpigt och tungt intryck och har inte riktigt slagit igenom som takmaterial i Sverige.

Plåttak – kostar mellan 150-200 kronor per kvadratmeter. Detta har av tradition setts som ett sämre sortens tak, som man endast använder till lador och uthus, men med ny takplåt kan man numera se fler hus som använder plåt, eller plåt av stål på tak. Plåten har mycket lång hållbarhet och målar man om plåten då och då (20 år) kan plåten också hålla i mer än 60, 70 år.

Papptak – kostar mellan 100-150 kronor per kvadratmeter. Detta tak är inte gjort av papperspapp, namnet till trots. Historiskt användes papp, men de moderna sorterna använder man stenpapp, tjärpapp. Med tanke på det billiga materialet brukar man använda detta material endast på garage och uthus. Det är ett material som man lätt kan lägga själv.

Sorterar du rätt?

6 maj 2018

Ska du renovera, bygga nytt eller bygga ut? Det är många saker att tänka på när det ska till att renoveras eller byggas – till och med när man ska riva hus. Och det är ofta som man ska riva när man bygger nytt. Äger man en tomt där det ska uppföras en ny byggnad, måste allt det gamla rivas bort först för att ge plats åt det nya. Och när man river uppstår en massa damm och bråte som ska fraktas bort. Till det krävs att de som river bär rätt sorts skyddsutrustning. Det krävs förvaringar för bråtet som uppstår vid rivningen. Det krävs transporter för bortforslingen av allt skräp. Och när skräpet sedan ska slängas krävs det kunskap om hur man slänger och var man slänger skräpet på rätt ställen. Allt skräp ska sorteras på rätt sätt.

Detta är det material som ska sorteras

Koppar

I gamla vatten- och sanitetsrör kan det finnas värdefullt koppar som ska återvinnas på rätt sätt. Det gäller att avslägsna det på rätt sätt så det försvinner men inte förloras.

Gips

I de flesta moderna hus finns det gipsplattor i väggarna där det förut mest fanns fanérskivor. Gips förekommer också i de flesta tätningsmaterial så det kan komma ut en hel del gips med rivningsdammet.

Trä

Trä finns i så gott som alla hus. Träet används som byggmaterial i reglar, i väggar, i trösklar, fönster- och dörrkarmar, i golvlister, i det mesta, kort sagt.

Gummi

Gummi finns i så gott som alla tätningslister. Det kan finns även i inredningar i både kök och badrum.

Tegel

Tegel kan finnas i de flesta äldre hus, som byggdes före 1970-talet då man förut byggde stommar av tegel, i både väggar och husgrunder. I moderna hus hittar man inte lika mycket tegel som i gamla hus.

Anlita ett kompetent rivningsföretag

Om du bestämmer dig för att anlita ett riktigt rivningsföretag får du hjälp med allt det som behövs när det kommer till rivning; kunskap om hur och vad som behvöer rivas, om hur allt bråte och skräp ska sorteras och återvinnas och som tar hand om allt som ska bort. Ett all-service-företag när det kommer till rivning helt enkelt. De tar först reda på om det finns något hälsoskadligt material som asbest i byggmaterialet så att de ser till att ha rätt skyddsutrstning för en sådan sanering.

De har alla maskiner som behövs

De har alla maskiner som krävs för en rivning. Hur får man ett helt hus, som först är byggt för att stå pall, att sedan rasa? För det krävs en maskinpark för att rubba ett sådant hus. Den som någon gång har försökt riva en vägg, vet hur svårt det är och hur mycket man får ta i för att rubba en hel vägg. Tänk er ett flertal av de väggarna som ska rivas, plus tak och fönster. Det är mycket som ska till för at riva ett helt hus. Det är sällan vi har tillgång till en sådan utrustning. Och om man nu skulle ha det, vad gör man sedan med dem?

Kostnaden för en kontrollansvarig

29 apr 2018

Det finns flera faktorer som avgör vad kostnaden för en kontrollansvarig blir i slutändan. En av dem är kanske staden – priserna tenderar att vara något högre i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med lite mindre städer och samhällen. Särskilt i Stockholm märks det här. Men det geografiska läget är ändå en relativt liten faktor i att utröna kostnaden för ett projekt. Den enskilt största faktorn är storleken på det. 

Projektets storlek

Som nämnt ovan är storleken på projektet den största faktorn för det slutliga priset (större än skillnaden mellan att anlita en kontrollansvarig i Stockholm kontra en småstad, till exempel). Det är därför svårt att på rak arm säga ett pris för en kontrollansvarig på för hand. 

För ett medelstortprojekt kan kostnaden ligga kring 30.000 – 40.000 kronor

För större projekt kan kostnaden öka betydligt. Detta av naturliga skäl, då det kräver mer tid och arbete för den som är kontrollansvarig. Stora projekt innebär att fler besök måste göras för att det ska kunna säkerställas att kontrollplanen följs. 

Särskilda behov

Inget byggprojekt är det andra likt. Ibland kan byggherren önska ha en kontrollansvarig närvarande, även om det inte ”behövs” (även om kontrollplanen kan säkerställas följas, med andra ord). Finns det ett stort behov av en kontrollansvarigs specialkompetens, varför flitiga besök krävs, kommer det givetvis att påverka det slutliga priset. Var därför medveten om att kostnaden kan skilja sig rejält åt, beroende på byggets storlek och byggherrens önskemål i övrigt. 

Stad

Som nämnt i inledningen kan det geografiska läget ha viss inverkan på det slutliga priset. Det finns visserligen ingen tydlig källa som stärker detta, men tittar man på löneläget och priset för tjänster överlag, är dessa högre i till exempel Stockholm och Göteborg än vad de är på mindre orter ute i landet. 

Om du tidigare har genomfört ett bygge i en mindre stad, och nu ska göra det i Stockholm, kan det alltså hända att du får räkna med ett lite högre pris. Det är dock inte bara lönerna i Stockholm som är högre – utan även omkostnader (så som boende till exempel), vilket vissa menar drar upp lönerna. 

Tre snabba tips för dig som ska anlita en kontrollansvarig

  • Certifikat

Välj en kontrollansvarig med certifikat och stor erfarenhet av olika byggprocesser. Faktum är att alla kontrollansvariga idag måste vara certifierade.

  • Involvera henne eller honom tidigt

Genom att låta den kontrollansvarige tidigt involveras i processen, eftersom många viktiga vägval görs innan själva byggstarten.

  • Var rak i kommunikationen

Precis som när man anlitar en hantverkare, frisör eller vilken tjänst som helst är det viktigt att vara rak och tydlig i kommunikationen. Tvister beror inte sällan på missförstånd, som enkelt hade kunnat undvikas med effektiv kommunikation. Det här är en billig försäkring (eller åtminstone riskminimering) för båda parter. 

Gör dig av med överblivet byggmaterial rätt

28 apr 2018

Bor du i Stockholm? Ska du lägga om eller renovera ditt tak? Bara i Stockholm finns det mer än 150 olika hantverkare som arbetar med takläggning. Gör man det själv och ger sig upp på taket för renovering eller för att lägga ett nytt tak, bör man alltid tänka på säkerheten först och alltid använda säkerhetslina och hjälm. Det allra säkraste är att hyra en lift för att transportera upp det byggmaterial man behöver till takläggningen.

Kan man inte renovera tak själv, kan man alltid anlita ett av de 50-tal hantverksföretag som finns i staden. Oavsett om man lägger taket själv eller anlitar en firma som gör det, blir det alltid byggmaterial över.

Hantera överblivet byggmaterial på rätt sätt

Gör man ett jobb med takläggning blir det alltid överblivet material. Vad ska man göra med det?Har du eget företag och arbetar med takläggning? Ett företag som arbetar med takläggningar kommer att få en hel del skräp och byggmaterial över, som om ingen tar bort det, ligger kvar och skräpar. Många kunder kan klaga över att ha en massa skräp som ligger och skräpar på sin tomt. Då är det viktigt att anlita en byggstädningsfirma som kommer och avlägsnar det skräp som är över. Det kostar inte mycket att köpa den tjänsten. Hellre ta den kostnaden för en byggstädningsfirma än att få klagomål på saker som lämnas kvar efter att hantverkarna varit på plats och lämnat oönskade byggmaterial kvar.

Återvinn på rätt sätt

En byggstädningsfirma har kompetensen för att hantera överblivet byggmaterial på rätt sätt. Det låter enkelt, men det krävs produktkännedom för att veta hur man ska hantera det på rätt sätt. Dessutom behöver man de rätta maskinerna för att forsla bort det och också för att kunna städa bort det på rät sätt. På många byggarbetsplatser blir det över material av olika slag. Arbetar man med trä, blir det sågspån över. Arbetar man med el, blir det el-produkter som behöver forslas bort till rätta ställen. Ibland kan man behöva få det bortforslat udner tiden som man arbetar på plats. Då kan en byggstädningfirma komma och få bort det som kanske utgör ett hinder för att kunna arbeta på rätt sätt.

Arbetar man nära vägar kan det vara säkrast för förbipasserande bilar och fotgängare att så snabbt som möjligt få brotforslat byggmaterial som kan skada andra. Ahr du kontakt med en buyggstädningfirma kommer de med den utrustning som behövs för att hantera byggamterialet. Läs mer om hur du anlitar byggstädning i Stockholm på: http://www.byggstädningstockholm.biz.

Att arbeta med takläggning

27 apr 2018

Funderar du på att arbeta som takläggare. Ett är säkert, då det kommer till jobbet som takläggare, är att du bör absolut inte ha någon rädsla för höjder om du funderar på detta yrke. Du kommer att klättra på mycket höga höjder och måste ha vana av att klättra. Till din säkerhet kommer du att ha säkerhetslina och hjälm. För övrigt är det viktigt att du har en god fysik då det innebär ett mycket fysiskt arbete. Du ska klara av att både bära byggmaterial och kunna krypa och klättra på tak. För övrigt är det ett varierat arbete och du får vara mycket utomhus.

Utbildning till takläggare

Du går ett gymnasium som har inriktning med byggprogram. Förutom kunskap om själva takläggning och arbetet med tak, får du lära dig om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt och papp, takbrunnar, och isolering av tak. Liksom målare som målar, är det egentligen det sista momentet och som de flesta tror att målare jobbar med, medan det är underarbetet som kanske är viktigast. Arbetar man med tak är det även här underarbetet som är minst lika viktigt som att lägga själva taket. Här rä det lika viktigt med montering av takstolar, isoleringen och grundarbetet med tak, som att sedan lägga själva takpannorna, plåten, eller vilket material man bygger taket med.

Lön som takläggare

Det är varierar väldigt mycket vad man får som lön, som takmontör eller takläggare. Det är relativt stora skillnader på lönen i olika delar av Sverige. Allt från 17.000 kronor i månaden (i Jämtland) till 31.500 kronor i månaden (i Blekinge) kan en takläggare tjäna enligt lönestatistik.se. Med tankr på den korta utbildningen är inte lönen illa.

Framtid som takläggare

Det är liten konkurrens om arbeten som takläggare, vilket innebär att de närmaste fem åren lär det inte vara svårt att få jobb som takläggare. Byggbranschen är för övrigt en bransch som inte behöver bekymra sig särskilt, det kommer alltid att finnas behov av byggnadsarbetare, även om nybyggnationerna skulle avta, kommer behovet arv renoveringar vara relativt konstant. Väljer man att arbeta i storstäder som Stockholm, Göteborg eller i Malmö, finns det mågna företag att välja på. Nackdelen är den att lönen är något lägre än i andra delar av landet, eftersom konkurrensen om jobben är högre där. Väljer man att arbeta i Blekinge, Darlarna eller någonstans i Halland kan man få en lön runt 30.000 kronor i månadslön.  Läs mer om ett företag med takläggare i Norrköping på: http://www.takläggarenorrköping.se.

Hitta rätt takläggare

25 apr 2018

Det kan kännas nervöst att anlita en takläggare om man inte har kontakt med en bra firma sedan tidigare. Det är ett stort jobb, och om det blir något fel finns alltid risken att det blir en långdragen tvist. Konsumenttjänstlagen finns alltid, som är tvingande till förmån för konsumenten, men fortfarande är dessa historier något man gärna slipper. För att hitta en takläggare som verkar seriös finns det flera enkla saker man kan göra. 

Börja med att ta in flera offerter

Att ta in flera offerter är alltid en bra början, oavsett om man ska anlita en takläggare eller någon annan hantverkare. Det finns flera hemsidor som erbjuder tjänsten att skicka ut din uppdragsbeskrivning till flera olika hantverkare i närområdet. En enkel sökning på till exempel ”takläggare Uppsala offerter” bör ta dig till en sådan sida genom sökresultaten. 

Tänk på att ge en så precis uppdragsbeskrivning som du bara kan. Det här gör det enklare för firmorna att ge dig en bra offert. Om inte, kommer de att behöva göra en massa antaganden för sin prisuppskattning. Exakt hur dessa antaganden görs skiljer sig åt mellan olika takläggare, och offerterna blir därför inte särskilt jämförbara om de görs utifrån en knapphändig uppdragsbeskrivning. 

Titta på recensioner och omdömen

När du väl har fått flera offerter att jämföra bör du inte välja den billigaste på en gång. Sök istället på till exempel ”takläggare Uppsala recensioner” på nätet och se vad tidigare kunder har att säga om firman. Om firman är billig, men bara har negativa recensioner och omdömen, är det sannolikt bättre att gå vidare till nästa. Visst är priset en stor faktor – men en firma som tar lite betalt för ett dåligt jobb är knappast värd att anlita, trots ett billigt pris. Sålla ut offerterna så att du endast har de välrenommerade takläggarna kvar – därefter kan du börja titta på priserna. 

Om vi fortsätter med Uppsala som exempel ser vi att det finns framförallt tre firmor som fått betyg av tidigare kunder i staden. En av dem har endast 2 av 5 i betyg, och nästan enbart negativa omdömen. En annan firma i Uppsala har 4,8 av 5 i betyg, och det krävs ansträngning för att hitta ett omdöme som är negativt. Valet mellan dessa två bör inte vara speciellt svårt. 

Kolla det formella

Innan du anlitar någon för ett större arbete, är det värt tiden och energin att göra en bakgrundskoll. Till exempel bör du kontrollera att firman har F-skattsedel (om de har en A-skattsedel, är det du som är ansvarig för att betala in skatter och så vidare). En F-skattsedel är ett bevis på att de själva sköter sådant. 

Du kan även kontakta Kronofogden för att ta reda på takläggaren har några skulder. Här kan du även luska ut om de har gått i konkurs någon gång tidigare. För att kunna göra detta behöver du takläggarens organisations- eller personnummer. Något annat att kontrollera är om firman har ansvars- och allriskförsäkring. Läs mer om takläggare i Uppsala på: http://www.takläggareuppsala.se.

Välj rätt byggmaterial till ditt tak

23 apr 2018

När det kommer till tak är det upp till vilket slags hus du har när du ska välja byggmaterial till taket. Har du ett vanligt trähus, brukar man av tradition välja tak med tegelpannor. Det är det klassiska valet. Flera hus som byggdes mellan  förra sekelskiftet och fram till 1950-talet byggdes i regel med takpannor i tegel. Tegel är det absolut äldsta sättet att bygga tak – förutom strå och halm. Strå- och halmtaken regnade dessvärre in, vilket vi med tegeltak inte behöver uppleva. Tegel är det vackraste av byggmaterialen för tak som vi kan tänka oss.

Efter 1950-talet blev det vanligt med papptak. Framför allt på de hus som byggdes i funkisstil. De flesta hus med raka tak är byggda med papptak. Papptak har en missvisande namn, då taken inte är gjorda av papp, utan brukar för det mesta vara tillverkat av asfaltliknande material som hettas upp och fogas ihop till ett enhetligt tak. Ett sådant tak bör hanteras av professionella hantverkare för bästa resultat.

Spåntak

Detta är ett mycket gammalt sätt att lägga tak, med hjälp av spånskivor. Spånskvivorna kapades i kvadratiska bitar och lades tätt, tätt ovanpå plankor som lades längs med taket. Detta spåntak är tak som man kan lägga på uthus och lador.

Skiffertak

Ett skiffertak är som namnet säger, ett tak gjort på skiffer; alltså skiffersten. Under 1700-talet lade man skiffer tak, men man har mer eller mindre gått ifrån att lägga skiffer på tak numera. Man kan se det på riktigt gamla hus. Fortfarande kan man se ett och annat uthus som har skiffer som tak idag.

Torvtak

Riktigt gamla hus från Vikingatiden har tätskikt med torv som täckning. I mitten av 1800-talet kunde man se hus med torvtak, framför allt på landsbygden då detta var ett billigt material att lägga på sitt tak. Det var vanliga i mellan- och Sydsverige både på landsbygden och i städerna. Idag ser vi knappt några torvtak, utom på friluftsmuseer och hembygdsgårdar.

Tak med tegelpannor

Tegeltak kan ha allt från tegelpannor, betongpannor. Sättet att lägga dessa tak är ända från medeltiden, då man redan så tidigt som på1100-talet såg de första tegeltaken. Dessa material var ypperliga på tak med en brant lutning. På 1700-talet fanns det svenska tegelbruk som gjorde teglen som användes till tak på svenska hus.

Eternittak

Eternittak är tak man började använda på 1900-talets första hälft och blev snabbt populärt på våra nordliga breddgrader på grund av sin långa hållbarhet, innan man insåg materialets hälsovådliga effekter. Idag tar vi bort allt som är gjort av eternit sedan vi upptäckte dess skadliga effekter.

Plåttak 

Dessa slags tak ser vi ofta på kyrkor, industrier och större hus. Det är ett klassiskt tak som har funnits i Sverige ända sedan 1500-talet. Det är ett relativt billigt byggmaterial till tak och har lång hållbarhet.

Att själv ge sig upp på taket för att lägga det är vådligt och ingenting som vi rekommenderar, såvida du inte är van och har gjort det förut. När det komemr till säkerhet bör du inte ge dig upp utan säkerhetslina och hjälm. Det allra säkraste är att hyr en lift för att transportera upp meterialet på taket. Då slipper du ta det via stegen. Är du det minsta osäker bör du hellre anlita en professionell hantverkare för att lägga taket åt dig. Bor du i en mellanstor stad i Västerbotten, Norrland finns det ett 50-tal takläggare som du kan anlita. Googla tak Umeå, om det är där du behöver lägga tak. Annars skriver du den ort där du behöver det nya taket.

Varför inte skaffa en personlig målare?

22 apr 2018

Vi har ju personliga bankmän, personliga tränare, personliga IT-tekniker och så vidare. Varför inte en personlig målare? Har du ett stort hus, finns det alltid behov av renoveringar med jämna mellanrum, minst en gång om året. Är det inte fasaden, är det något av rummen, eller pannan, eller något rör som läcker. Sedan vill frun ha ny tapet i sovrummet, något av barnen gillar inte färgen i sitt rum längre och så vidare. Det är en on-going-story, en process, ett sätt att leva på, när man är husägare.

Så är livet som husägare

Man vänjer sig vid att det alltid är något som behöver åtgärdas eller fixas. Skaffar man sig då en personlig målare kan man bygga en arbetsrelation till den personen. Han eller hon känner till sist ditt hus till minsta panel och kan ställa upp med alla sorts målarjobb, tapetseringar och snickerier. Behöver du måla om taket, lägga upp nya stuprör, hängrännor eller bara snickra till en trappavsats, kan du ringa en och samma person som kommer och fixar det. Du kanske kan prenumerera på månadens snickeri, måleri eller fix, så vet du att du regelbundet får den tekniska och praktiskt hjälp som du behöver. Det är mycket praktiskt och välbehövligt för många husägare. 

Så hittar du en personlig målare

Hur hittar man en sådan? Känner du inte på rak arm, kan du ju alltid börja med att fråga vänner och bekanta. Känner de heller ingen kan du googla målerifirma Stockholm, om det är där du bor. Annars skriver du din egen ort i sökfältet. Sedan är det bara att ta kontakt, boka in ett möte, fråga om priser, referenser och pröva honom eller henne.

Med ROT-avdraget kommer du relativt långt. Det sänker dina kostnader för arbetsinsatsen och ger dig möjlighet att sänka dem med som mest 30 procent av arbetskostnaderna. I hela Sverige finns det så många som minst 50.000 företag som arbetar med något av ROT-avdragens tjänster. I Stockholm finns åtminstone över 1.700 målerifirmor som du kan välja mellan, enligt sajten redo.se. Någon av dem kanske passar in som din personliga målare? Läs mer om målerifirma i Stockholm här: http://www.målerifirmastockholm.nu.

Kontrollera innan du bestämmer dig

Som de flesta vet räcker det inte bara med att någon är trevlig för att man ska vilja öppna dörren för en sådan. Det är viktigt att den som ska vara den som du öppnar din dörr för dig, bör det vara någon som har F-skattsedel, så att han eller hon verkligen betalar för sig och har all sin ekonomi i ordning. Du bör fråga om referenser, du vill ju att arbetet blir rätt gjort, med nogrannhet och med alla regler och utan fusk. Som målare är det ju grunden som är det viktiga. Att rulla färg på en vägg är inte så svårt, det kan nästan alla, men att göra underlaget rätt, det kräver sin målare. Så be om referenser, det är viktigt.

Allt viktigare att skydda oss mot solljuset

15 apr 2018

Även om vi inte kan leva utan den värme och ljus som solen innebär för vår planet, behöver vi skydda oss mot den. Tänk att vi har kommit till en punkt när det som är det enda livgivande på vår arma planet är ett brinnande klot, och som en gång innebar allt liv som vi känner till det, samtidigt är något som vi nu måste skydda oss från.

För bara fyra generationer sedan var solen en värmande källa, inget man var tvungen att skydda sig mot. Numera måste vi skydda oss mot solens strålar, både utom- såväl som inomhus. Ska vi ha ett bra inomhusklimat behöver vi isolera fönster med persienner eller jalusier. Våra gröna växter blir stekta annars i solen, om vi har växter på fönsterbrädan. Ska vi skydda oss inomhus är persienner det bästa skyddet. Behöver vi skydda oss utomhus är markiser det bästa sättet att skydda oss.

Många nyheter ute nu

Det finns många nyheter inom persienner. Alla behöver inte hänga vågrätt, de kan även hänga lodrätt. De kan dessutom anpassas efter fönstret och täcka endast den nedre delen av det, eller mitten av fönstret. Nu finns de i olika mönster och färger. Borta är det trista, ljusgrå persiennerna. Nu finns det persienner i olika färger och mönster som passar den inredningsstil som vi önskar ha. Vi kan välja perenner i trä, eller i blandade trä och aluminium. Man kan även välja perforerade persienner som bildar trevliga mönster inomhus när solen lyser genom dem. Du kan välja ljus persienner som fördubblar solljuset som lyser in genom fönstret och genom persiennerna. Det är många fina saker som man kan åstadkomma med persienner, om man så önskar.

Persienner som del av vår inredningsstil

I och med det stora urvalet av persienner, jalusier och markiser är det lätt att hitta just det som du önskar dig. Det finns ett stort urval av färger, material och mönster. Du kan få persienner som ser ut som virkade gardiner, i vit romantisk stil och i perforerade mönster. Du kan köpa sparsmakade persienner som passar kontoret, eller persienner i tung stil som bättre passar hotellrummet. Så låt dig inspireras av det stora urvalet persienner, jalusier och markiser som finns ute i handlarna just nu. Om du har fönster som kräver en bättre isolering är persienner det mest effektiva som du kan välja, som skyddar både mot solen och mot kylan. Då rekommenderar vi frihängande persienner. Dem kan du kombinera med gardiner som isolering.

Markiser populärt i Stockholm

9 apr 2018

Om man inte bor i Stockholm kanske man tänker att det nästan enbart består av stora lägenhetshus, där beklädnader som markiser sällan passar sig. Det är dock en bild som inte stämmer överens med verkligheten. Stockholms län är stort och innefattar även kommuner som till exempel Haninge, Nacka och Täby. Till och med lantliga Norrtälje hör till Stockholms kommun. 

Även om vi enbart ser till Stockholms kommun finns flertalet villa- och radhusområden även här. På dessa hus är markiser mer regel än undantag, vilket gör marknaden för markiser stor i hela länet. Tar vi Haninge som exempel, som ligger ungefär en halvtimme söder om centrala Stockholm, finns flertalet nischade markis- och solskyddsbutiker bara där. Man behöver inte åka långt från staden för att hitta mer lantliga miljöer. 

Restauranger och näringsliv

De markiser som syns i de allra mest centrala delarna av Stockholm tillhör ofta restauranger. Även i kommuner som Haninge, som till viss del är lantliga, finns restauranger kring pendeltågstationen med markiser. Stockholm som stad är mycket restaurangtät, och det finns mängder av markiser i olika material, färger och med olika tryck att titta på. 

Något annat som Stockholm är ganska tätt på är tobaksbutiker och kiosker. Dessa har ofta klassiska röda markiser med trycket av en kvällstidningslogga på dem. Det här gäller de lite mindre kioskerna. Tittar man på större kedjor finns sällan markiser som klär deras fönster. 

Vev- och motormarkiser

De flesta markiser som hänger utanför tobaksbutiker är troligen vevmarkiser. Detta till skillnad från restauranger, där det är vanligt med motoriserade motsvarigheter. En större restaurang, med mycket kunder, lämnar lite tid åt personalen att stå och veva in en jättelik markis som hänger över uteserveringen. Främst är det kanske av bekvämlighetsskäl, men det råder ingen tvekan om att det även sparar en hel del tid. 

Med tanke på hur sommaren ser ut i Sverige och Stockholm, behöver markiserna dessutom fällas in och ut igen tämligen ofta – ibland ganska många gånger per dag. Man vill gärna passa på att ha den ute – men skulle det till exempel börja blåsa starka vindar behöver den tas in. Även om det regnar mycket kan den behöva tas in igen, eftersom stora vattenansamlingar helt enkelt riskerar att skada markiserna. 

Finns många i innerstaden

Dessa större, motoriserade markiser, finns det troligtvis fler av i centrala Stockholm än i mer lantliga kommuner, så som Haninge till exempel. Det är dock inte ovanligt att även privatpersoner har dem över sin terrass, men med tanke på antalet restauranger med uteserveringar som finns i innerstaden, är det kanske fler där. Du kan läsa mer här om markiser i Haninge.

← Äldre inlägg