Blogg

Sida 3

Så går en takbesiktning till

8 okt 2020

Funderar ni på om det är dags att lägga som taket eller om det räcker med att endast reparera och underhålla? Här är några användbara tips på hur man kan ta reda på i vilket skick taket är.

Bästa sättet att ta reda på om taket fortfarande håller tätt är att inspektera vinden och leta efter mörka fläckar, murket trä eller dålig lukt. Detta gör man egentligen bäst då det regnar. På vinden ska det lukta friskt av trä och sågspån och inte unket och ruttet. Runt skorsten och vindsfönster är det lätt att vatten letar sig in om inte skyddsplåten sitter perfekt. Därför är det bra att titta lite extra där. En gång om året bör man kontrollera sitt tak så att det inte läcker eller finns andra skador. Genom regelbunden besiktning upptäcker man eventuella fel i tid och hinner åtgärda dem innan kostsamma skador uppstår.

Regelbundet underhåll ökar takets livslängd

Regelbundet underhåll gör även att taket håller längre. Men livslängden beror även på väder och vind och vilket material taket är gjort av. Ett tak av bra tegel kan exempelvis hålla i hundra år, men kräver då en hel del underhåll. Detta eftersom man måste hålla pannorna fria från mossa så att de inte binder fukt och skadar det underliggande taket. Ett tak av plåt har en livslängd på ungefär trettio till fyrtio år och är i stort sett underhållsfritt. Möjligtvis att man kan behöva måla om det någon gång ifall att det tappar färgen så att det inte rostar. Ett modernt papptak, som man ofta lägger på platta tak, håller ungefär i tjugofem till trettio år beroende på väder och vind.

Olika faktorer som avgör valet av takmaterial

På senare år har betongtaket gjort sitt intåg i Sverige, och tillsammans med tegeltaket är det idag det vanligaste takmaterialet. Plåttaket är också rätt populärt och går att få i olika material som stål, zink, aluminium, koppar och blyplåt. Det finns även trä- och skiffertak. På senare år har även olika sorters gröna tak som torv, halm och serum blivit vanligare. När man byter tak lägger man oftast samma taktyp som det var tidigare, men man kan också byta. En takläggare i Umeå kan hjälpa till och bedöma vilket slags tak som är möjligt att lägga då faktorer som tyngd, lutning och estetik spelar in. Det är exempelvis inte alla hus som klarar av att bära upp ett tungt tegeltak.

Viktigt att underhålla taket

5 aug 2020

Har plåttaket tappat färg eller är takpannorna fulla med mossa? Det är viktigt att regelbundet underhålla sitt tak. En takläggare kan både underhålla, reparera och lägga om taket.

Våren är en bra tid att undersöka om taket fortfarande håller tätt. En takbesiktning ska göras varje år för att upptäcka eventuella fel. Det kan vara små saker som en takpanna som hamnat lite på sned i blåsten eller ett skorstensskydd som släppt. Båda felen kan leda till att fukt letar sig in och kan om de inte åtgärdas leda till långt större kostnader om man måste sanera efter en fuktskada. Känner man sig obekväm med att själv besiktiga taket kan man anlita en takläggare. De åtar sig både små och stora arbeten och lägger inte bara om tak utan gör också reparationer, sköter underhåll, skottar snö från tak, rengör hängrännor från löv med mera.

Takmaterial med olika livslängd

Förr eller senare behöver alla tak bytas ut och läggas om. Hur länge ett tak håller beror på vilket slags material det är gjort av men också om man regelbundet har underhållit det. Tegelpannor sägs kunna hålla i hundra år om de är av bra kvalitet men de kräver ganska mycket underhåll. Även betong och koppar har lång hållbarhet. Ett tak av plåt har en ungefärlig livslängd på femtio år och är så gott som underhållsfritt. Skulle det bli repigt och färgen släppa måste man dock måla om det för att materialet inte ska ta skada. Kortast hållbarhet har ett papptak som sägs hålla mellan tjugo och trettio år. Takmaterial med kortare livslängd är billigare men behöver å andra sidan bytas oftare.

Ett nytt tak höjer husets värde

Det är en stor investering att lägga om taket men det höjer också husets värde. Priset påverkas även av vilket material man lägger. Tegel är dyrast medan ett tak av papp är billigast. Oftast lägger man samma taktyp som tidigare lagts men man kan också byta om man vill. Det dock är inte alla hus som klarar att bära upp ett tak av tegel som väger mycket. En takläggare kan givetvis bedöma vad huset klarar av. Ska man lägga om taket kan det vara bra att även tilläggsisolera. Då spar man snabbt in pengar på uppvärmningskostnader och vips så blev taket kanske inte en så dyr historia. Många passar på att även montera upp solpaneler för att bli delvis självförsörjande av el. Även detta kan en takläggare hjälp till med. Läs mer om hur en takläggare kan hjälpa dig på denna sida: https://www.takläggareumeå.com

Ett tak som står pall

23 jun 2020

Rasar snön ner på fel ställe? Har du hål och läckor som gör att det regnar in? Kanske är det fel färg eller material i förhållande till husets beklädnad? Är det dags att lägga ett helt nytt tak?

Under vinterhalvåret och efterkommande vår med smältperioder märker du ofta om det är något problem med ditt hustak. Droppar det in när det börjar att tina eller har takpannor trillat ner tillsammans med snön? För att undvika större skador på hus och interiör bör du kontakta en takläggare så snart du upptäcker att något är skumt. Låt dem se över ditt befintliga tak. Har du tur är det bara en liten skada som går att reparera men kanske kan det visa sig att det är dags att lägga ett helt nytt tak. Är det ännu snö och is så bör du laga taket provisoriskt, tills dess att takläggaren kan byta hela ditt tak.

Materialval och offert

Om du redan upptäckt under vintern att du behöver byta ditt tak så har du haft god tid på dig att be om offerter från olika takläggare som du nu kan jämföra i lugn och ro innan du gör ditt val. På sommaren ska många husägare byta så du har tur i oturen om du upptäcker ditt behov redan tidigt på året och kan boka upp hantverkarna. Vilket material har ditt tak idag? Ska du välja samma eller är det dags att förnya i färg eller material? Oftast står valet mellan plåt eller betongtegel och gillar du ditt gamla tak i färg och form så är det smart att välja samma igen. Plåt är i princip underhållsfritt och därmed ett populärt val hos många. Tegeltak går idag att få i många olika färger och teglets fördelar är bland annat dess tyngd men även att det isolerar både ljud och värme extra bra.

Klimat och energi

Förutom att välja en skicklig takläggare som kan sin sak och har mångårig erfarenhet är det smart att välja en takläggare som har koll på de klimatsmarta valen. Kanske är du inne på att välja ett av de moderna energitak som finns idag där du alternerar takpannor och solceller för att på så vis spara in på energikostnader på lång sikt. Bra för miljön, plånboken och för samvetet. Även ett sätt att öka värdet på din bostad vid eventuell försäljning. Ett nylagt tak är i sig något som får köpare av hus att känna sig trygga.

Planera takbytet i god tid

11 jun 2020

Ett takbyte är en stor men viktig investering. Taket ska precis som fasaden förhindra att vatten och fukt tränger in i fastigheten. Därför ska man inte vänta för länge med att byta taket.

Ett takbyte blir bäst om det planeras långt i förväg. Låt därför en takläggare i Umeå eller någon annanstans besiktiga taket och gör upp en plan för när taket måste bytas. Kanske klarar det en eller två säsonger till med hjälp av lite underhåll innan bytet måste ske? Är man ute i god tid kommer inte kostnaden som en överraskning och man hinner ordna med finansiering. Kanske vill man också passa på att byta taktyp? En takläggare kan ge goda råd om passande material och om vad som är möjligt att lägga. Lertegel är exempelvis vackert men också tungt, och det är inte alla hus som klarar av att bära upp ett tak av tegel. Beroende på var huset ligger kan man också behöva tillstånd från kommunen om man vill byta taktyp.

För- och nackdelar med olika material

Det finns många takmaterial att välja på såsom exempelvis tegel, betong, plåt, shingel, papp, gräs- och sedumtak. Alla har de sina för- och nackdelar. Lertegel är ett levande och vackert material som kan hålla i hundra år, men för att pannorna inte ska suga åt sig fukt och skada underliggande takmaterial måste man hålla dem rena från mossa och alger. Ett material som nästan är underhållsfritt och som har en livslängd på ungefär femtio år är plåt. Den behöver bara målas om ibland. Ett betydligt billigare material än plåt och tegel är papp men det har en mycket kortare livslängd. Är takbytet akut och man inte har råd med de dyrare materialen kanske man ska överväga papptak. Det är trots allt bättre än att riskera att få fuktskador om takbytet uteblir.

Tilläggsisolera och få ner energiförbrukningen

Oftast så lägger man samma taktyp som det var tidigare då arkitekten troligtvis hade en tanke med materialvalet. Om inte så låter man estetiken avgöra men vanligt är också att man tar hänsyn till kringliggande fastigheter - speciellt om huset är gammalt. Det kan även vara en god idé att passa på att tilläggsisolera då man byter tak, i alla fall om huset är lite äldre. Det är en bra investering som är väl värd att göra. Energin man spar gör att takbytet snart betalar sig och dessutom ökar värdet på huset då energiförbrukningen går ner.

Tradition, smak och säkerhet avgör taket på ditt hus

10 jun 2020

Ett skydd mot väder och vind. Den femte fasaden. Eller ett sätt att visa status? Kärt barn har många namn. Och det finns många anledningar att se över toppingen på din bostad. Vad väljer du?

När det gäller arkitektur, stadsplanering och bostadsbyggande börjar vi sällan från noll. Varje stad och område har sin historia och stil. Det kan gälla färgen på väggarna och vilka material som dominerar. Ofta har det också med väder och klimat att göra. Där det är kalla vintrar är isolering och tjocka väggar viktigare än i mildare trakter. Genom tiderna har byggnader också signalerat rikedom och makt. Här är några exempel som kan inspirera.

Lika fint som grannens eller likadant som grannens?

Under andra halvan av 1800-talet byggdes det mycket i Sverige. Industrier och järnvägar kom på plats och det ansågs lite fint att ha råd med plåt i sin bostad. Alltså blev plåttak populära i vissa kretsar. Teglet fick ett uppsving när tillverkningen gick från lokala bruk till större och mer rationell produktion. Idag är det väl tvärtom? Tänk dig att kunna säga att ditt tak är lokalt och handgjort.

Ibland kan du inte välja vilket material du vill ha. Din länsstyrelse eller kommun kan ha synpunkter på utformning och färg. Då gäller att rätta in sig i ledet, men givetvis också att vara så kreativ som möjligt inom ramarna. Det behöver inte vara en katastrof. Diskutera med arkitekt och byggherre om bygglov och vad som är möjligt.

Lär känna de vanligaste taken

Plåt är vanligast och har en lång livslängd, det kan hålla uppemot 90 år. Utsläpp i luften och salta vindar kan påskynda rostangrepp, men om du har haft en duktig takläggare från början kan du i princip luta dig tillbaka i cirka tio år.

Tegel kan klara flera hundra år, men det ska du nog inte räkna med. En fördel med tegel är att det är lätt att se och byta ut trasiga pannor. Viktigt ha koll på om underlagspappen blivit våt eller gått sönder. Håll undan mossa och annat som håller fukt.

Betongpannor håller nästan för evigt. I de flesta fall är det utseendet som gör att de byts ut. Andra skäl kan vara att bärläkt eller pappen under behöver förnyas. För alla material gäller att du ska ha koll på arbetskostnaden. Somliga tar längre tid och har du ett äldre hus kan underarbetet från tidigare bli avgörande.

Underhåller man taket håller det länge men ibland måste det bytas

3 jun 2020

Funderar ni på om det är dags att byta taket eller om det klarar en säsong till? Att regelbundet underhålla taket gör att det håller länge men även de bästa takpannor har ett bäst före datum.

En gång om året bör man besiktiga sitt tak och har det dessutom stormat lite extra är det bästa att undersöka taket oftare. Kontrollera så att alla takpannor är hela och ligger på rätt plats. Är taket av plåt eller papp kollar man så att fogar är hela. Runt skorsten och takfönster är det lätt att vatten tar sig in om skyddsplåten inte längre håller vad den lovar så kolla extra noga där. Kontrollera även taket inifrån och gå upp på vinden och kolla så där inte finns några fuktskador. Där ska även lukta fräscht och inte mögel och fukt.

Besiktiga taket och gör en underhållsplan

En takläggare kan hjälpa till med att besiktiga taket och även upprätta en underhållsplan. Har man ett tegeltak ska takpannor rengöras från mossa och alger som annars kan göra att fukt binds och letar sig in bakom och skadar taket. Eventuella trasiga takpannor ska bytas ut mot hela. Plåttak är relativt underhållsfria men behöver ibland målas om för att de ska stå emot väder och vind och hålla länge. Det är även viktigt att regelbundet rensa hängrännor och stuprör så att vatten inte svämmar över och letar sig in där det inte ska vara. Men inget tak håller i all evighet och en takläggare kan bedöma i hur många säsonger till som taket håller och när det är dags att byta. Då kommer bytet och kostnaden inte som en överraskning och man hinner planera ordentligt innan.

Låt en riktig takläggare som använder de bästa materialen göra jobbet

När man anlitar en takläggare för att byta taket är det viktigt att välja någon med rätt kompetens. Man ska alltså inte bara ta en lokal snickare som plockar ihop det material som är billigast i bygghandeln. Det kan tyckas ekonomiskt fördelaktigt men det är inte det i längden. Att anlita en professionell firma som använder material av högsta kvalitet gör att man troligtvis bara behöver byta taket en gång under sin livstid. Dessutom lämnar en professionell takläggare alltid garanti på sitt arbete. Kontakta därför några olika takleverantörer och låt dem besiktiga taket för att sedan lämna en offert. Detta brukar vara kostnadsfritt.

När ska man byta tak?

10 maj 2020

Funderar du som husägare på när det är dags för ett nytt tak? Du kan själv se över ditt tak för att se om det är helt och rent. Du kan också ta hjälp av en takläggare som kan undersöka taket åt dig.

Ett tak ska vara fullständigt helt och det är även viktigt att det är rent. Om det är det minsta trasigt så kan vatten lätt ta sig in i huset, så att undersöka taket är mycket viktigt. Om du vill undersöka ditt tak själv så gör du det självklart uppe på taket. Se över ditt tak gärna två gånger per år för att på så sätt ha ett försprång om det skulle vara aktuellt med lagning eller att byta taket helt.

Det kan räcka med att enbart laga taket om det gått sönder någonstans. Så för att svara på frågan när man bör byta ett tak så får man säga att så fort det inte är tillräckligt med en lagning. När skadan är så pass stor att det inte är möjligt att laga taket enbart på utsatta området så ska taket läggas om. Det kan också vara aktuellt att byta ut taket om det är ett gammalt hus som på grund av konstruktionen kan må bra av att få ett tak av en lättare vikt. Om du är osäker på hur och när taket bör bytas ut så är det bästa alternativet att rådfråga en takläggare.

Risker med ett dåligt tak

Om du har ett trasigt tak så kommer du till slut få in vatten i huset och det medför att huset tyvärr kommer att få problem med fukt. Det kan räcka med en trasig tegelpanna som inte byts ut på länge och så tar det sig in vatten där. Det kan stanna vid en fuktskada som är lätt att åtgärda men det kan också bli ett rejälare problem med en skada som kräver att mycket av hus och tak byts ut. Om du får in vatten i huset så kommer det finnas större risker att mögel börjar växa vilket är väldigt hälsofarligt.

Nyttja ROT-avdraget

För dig som behöver hjälp av en takläggare när det är dags för ett nytt tak finns goda nyheter: du kan använda dig av ROT-avdraget. Med avdraget så kommer kostnaden för arbetskraften att bli betydligt billigare. De flesta hantverkare har dessutom redan gjort avdraget på fakturan vilket är mycket smidigt. Vi rekommenderar denna webbsida: https://www.takläggareörebro.se

Montering av plåttak

12 apr 2020

När man behöver byta ut sitt tak mot ett nytt kan man behöva lite hjälp. Detta i form av någon som vet vad som behövs och hur det ska gå till när man ska byta ut sitt gamla tak. Läs vidare nedan.

När taket på huset har tjänat sitt syfte och inte längre håller varken tätt eller ihop ordentligt, så kan det vara en god idé att fundera på att lägga nytt tak. Väljer man till exempel att lägga plåttak så kan det vara bra att ta hjälp utav någon som kan det här med att lägga tak, till exempel en takläggare. Om det gamla taket har varit trasigt och det kanske till och med har läckt in vatten på sina ställen, så kan det behöva utföras mer jobb kring takläggningen än om det hade varit torrt och intakt. Hur går det då till vid en montering av plåttak?

Vad behöver man vid montering av plåttak?

Det finns en del olika varianter av plåttak som man kan välja att ha på sitt hustak. Det finns klickplåt som man enkelt klickar ihop med varandra och sedan den typ av plåt som efterliknar tegel. Det kan skilja lite vid montering av dessa olika typer av plåttak, men i stort sett så är det detsamma för alla. Man kommer att behöva en borrmaskin och en nittång, stege för att ta sig upp till taket och en penna för att kunna notera. Hammare, fogsvans och bågfil är också viktiga komponenter när det kommer till bygge av nytt plåttak. Det är bra att planera vilket material som man behöver i förväg, så att man har allting hemma av det som behövs. Kolla med takplåtens tillverkare vilken underlagspapp och takpapp som passar med de plåtar som ska upp på taket, så att du inte köper fel sort.

Viktigt att tänka på under monteringen av taket

Det finns en del saker kring takbytet som är värt att tänka på, både före och under arbetets gång. Det är viktigt att alla inblandade tänker på säkerheten, för om den inte fungerar och man inte har vidtagit rätt åtgärder så kan det lätt hända att någon råkar ut för en olycka. Hjälm är bra att använda för alla som finns på platsen, ifall någonting skulle ramla ned till exempel. Till stegen som man klättrar upp på taket med kan det behövas stöd så att den står stadigt och inte kan ramla.

Bygga ett hus kan vara prisvärt i längden

2 apr 2020

Det kan verka dyrt och besvärligt att bygga ett nytt hus. Men vad är egentligen skillnaden på att bygga nytt hus eller köpa begagnat? Vad är det man ska tänka på när man bygger ett nytt hus?

De som bestämmer sig för att bygga hus i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan del av landet istället för att flytta in i ett begagnat, gör ofta det för att man vill sätta sin egen prägel på boendet och få det som man vill. Men om man bygger hus på en tomt där husen är väldigt dyra så kan det nya huset till och med bli billigare direkt eller i alla fall i längden. Idag finns det flera olika alternativ på hur man kan bygga hus. Man kan bygga med lösvirke, köpa stommen som byggsats, köpa ett modulhus som är nästan nyckelfärdigt eller nyckelfärdigt. Och i alla stegen, utom nyckelfärdigt, så kan man göra så mycket man vill själv och leja ut resten till en byggfirma. Men till och med om det nya huset kostar mer än ett begagnat så kan man tjäna på det i längden av en hel del olika anledningar.

Dyrare blir billigare

Förutom att ett nytt hus är skattebefriat de första åren så blir också ett nytt hus billigare då det har ett nyare värmesystem och bättre u-värden på fönstren. Alla maskiner är dessutom nya så det kommer inte vara något som behöver bytas ut på många år. Inget slitage kommer göra att renoveringar behöver göras på många år och man har troligen planerat för många år framöver så inga tillbyggnader heller kommer tillkomma. Av alla dessa anledningar kan ett nytt hus vara billigare redan den dagen man flyttar in och iallafall kommer det vara det under de närmaste tio åren, i jämförelse med ett begagnat.

Planering för långt boende

Det sägs ibland att man ska bygga tre hus innan man blir nöjd, men om man är finurlig så kan man lyckas bli nöjd med det första. Då man ordentligt tänker igenom vad man vill ha i sitt hus i form av hur många sovrum och badrum, rumsplanering och ytskikt så är det mesta vunnet. Är man även noga med att planera om man vill ha något extra som ett skafferi eller bastu, så är det mesta i hamn. Något som många missar är också att noggrant planera förvaringsmöjligheter och dispositionen över trädgården. Gå gärna på visningar av nya hus för bättre inkänning.

Hur lång tid tar ett takbyte?

26 mar 2020

När taket inte längre håller tätt och pannorna börjar gå sönder, då är det dags att ta tag i takbytet. En takläggare kan hjälpa till med antingen bara material eller arbetet, eller både och.

Att byta taket på huset är ingenting som man kommer behöva göra särskilt ofta under sin livstid. Ett tak har en livslängd på mellan femtio och hundra år, så har man riktig tur eller om man har ett relativt nylagt tak när man flyttar in, så behöver man inte byta ut det alls. Många undrar om det är värt att lägga tak själv och bara köpa in material från byggfirman. Men, sanningen att säga är att det tar en himla lång tid ifall man som privatperson ska göra det själv. De flesta vill nog helst inte stå med ett halvfärdigt tak hur länge som helst, med tanke på vädret. Det är tidskrävande om man har tänkt att utföra arbetet själv, så det bästa är att anlita en snickare som kan ta hand om det åt er.

Tidskrävande att lägga taket själv

Alla har vi förhoppningsvis jobb att gå till och den tiden vi får fri efter en arbetsdag vill nog få av oss lägga på ännu mer arbete. Det kommer ta väldigt lång tid om man efter jobbet varje dag ska arbeta på taket. Ju kortare tid som taket är öppet för väder och vind desto bättre är det. Men hur lång tid tar det då att lägga ett nytt tak? Den frågan är klurig att svara på för det är mycket som spelar in, vädret bland annat. Men säg att det tar ungefär mellan tummen och pekfingret två veckor för erfarna takläggare att utföra takbytet. Skulle man istället göra det själv kanske det skulle ta den dubbla tiden eller mer, beroende på hur mycket tid per dag man kan lägga på taket.

Anlita en takläggare - det är värt det

Det ska också tilläggas att under de två veckorna som proffsen sköter ditt takbyte så är det alltså två stycken takläggare som lägger det nya taket, inte bara en. Då arbetar de på taket under åtta timmar per dag, en hel arbetsdag med andra ord. Då kan man ju lätt tänka sig hur pass mycket längre tid det skulle ta för en oerfaren att göra det jobbet helt ensam. Det är alltså väl värt att anlita en takläggare för att göra takbytet. Man sparar på sin tid och på sitt hus.

Så utökar du livslängden på ditt tak

24 mar 2020

Ett slitet tak ger inte bara ett dåligt intryck av huset utan kan också leda till fukt- och läckageskador. Genom att vårda taket rätt kan man undvika skador och utöka takets livslängd.

Många lägger väldigt mycket pengar på inredning, vitvaror, tapeter och kakel och glömmer i all hast bort att vårda husets yttre, och framförallt det som faktiskt håller dem torra: Taket. Tar man sitt tak för givet bör man helt tänka om, framförallt om man vill bibehålla ett bra värde på sitt hus. Villaspekulanter bryr sig nämligen mindre om husets inre faktorer såsom val av golv och tapeter, och mer om huset yttre faktorer, som husväggar och tak. Därför bör man ta till vana att då och då ge sig upp på taket, eller anlita en firma, för att byta trasiga plattor och ta bort smuts.

Underhåll och skötsel

Det kanske absolut viktigaste man kan göra för att bibehålla en god kvalitet på taket är att vårda det med jämna mellanrum. Ungefär en gång per år bör man ta till vana att göra en översyn på sitt tak. I samband med översynen kommer man med all säkerhet upptäcka kvistar och löv i takpannorna och ibland även mossa. Kvistar och löv kan tas bort för hand och mossan tas bäst bort med en högtryckstvätt. Man bör också titta efter skador på takpannorna och byta dem som är spruckna eller skadade på något annat vis. Genom att göra en översyn av taket en gång per år förebygger man risken av att växter börjar gro mellan takplattorna. Spruckna plattor leder till fukt- och läckageskador.

Renovering och byte av tak

Är det så att man helt glömt bort att vårda sitt tak på ett tag och upptäcker fukt- eller läckageskador på vinden, kan det vara hög tid för att faktiskt byta hela taket. Är taket gammalt är det nog lika bra och behöver inte nödvändigtvis ses som en förlust, utan kan snarare ses som en investering. Gamla tak är ofta dåligt isolerade och detta påverkar kostnaden för uppvärmning i huset negativt. Nya tak är ofta miljösmarta och anpassade för att hålla nere på kostnaderna, eftersom de är bra isolerade och enklare att vårda än gamla tak. Är man osäker över vad för sorts tak som passar på ens hus och vad det kostar kan man alltid ta kontakt med en takläggarfirma. De kan ge expertråd och skicka en offert.

Håll koll på ditt tak

1 mar 2020

Ingenting är så exponerat för vädrets makter som taken på våra bostäder. Hårda vindar, kraftigt regn och tung snö är allt mycket påfrestande för taket. Kanske är det dags att se över det?

De flesta hus har tak. Ja, nästan alla, skulle man med säkerhet kunna påstå. Ändå är de så lätta att glömma bort och bortprioritera. Det är inte lika lätt att ta tag i något som man inte ser. Men konsekvenserna av ett bortglömt tak växer snabbt i både antal problem och grad av allvarlighet. Därför är det viktigt att göra till vana att regelbundet kolla till taket. Åtminstone ett par gånger om året, men gärna fler. I synnerhet kan det vara bra att inspektera takets kondition efter en kraftig storm, ihållande regn eller ett snöoväder. Om du har ett tegeltak kan du utan större ansträngning kontrollera om dina tegelpannor är hela och på sin plats. På ett plåttak kan du kolla efter sprickor, glapp och bucklor. Genom att gå upp på vinden kan du kontrollera sådant som kanske inte går att se utifrån. Fukt, mögel eller drag och kyla är tecken på ett trasigt tak.

Rådfråga och ta hjälp av en takläggare

Egna kontroller är som sagt mycket bra, men bättre är att då och då även låta en takläggare inspektera konditionen på taket. Denne kan upptäcka skador som är svåra för gemene man att se. Det är alltid tryggare att veta något med säkerhet. Det kanske är så att du redan vet att du är i behov av hjälp med ditt tak? Kanske ligger inte tegelplattorna på sin plats eller så har du upptäckt fukt och mögel på vinden. Då är det dags att boka tid med en specialist för att åtgärda problemen. Denne kan svara på om det räcker att reparera skadan eller om det skulle vara bättre att lägga ett helt nytt tak.

Ditt nya tak

Det är alltså dags för ett nytt tak. Ditt nuvarande tak är gammalt och slitet och huset är i behov av en uppfräschning. Ett nytt tak är en stor investering och det är viktigt att du känner dig trygg och att allt blir rätt. I Sverige krävs det hållbara material som kan stå emot vädrets alla makter. Ett nytt tak kommer inte slitas lika fort och behöver inte hållas efter på samma sätt som ett äldre. Kontakta din takläggare för att hitta det bästa taket för just din bostad.

Plåtslagare i Täby har bred kompetens på höga höjder

21 feb 2020

Som fastighetsägare behöver man ibland hjälp med flera olika saker. En plåtslagare från Täby kan hjälpa dig med både takskottning, fasadmålning och mycket mera!

Att befinna sig uppe på ett tak är en del av en plåtslagares vardag. Att renovera eller bygga nya bra tak är viktigt för att byggnaden ska få en lång livstid. För plåtslagare i Täby är det en självklarhet att det ska vara bra gjort. Men det ska också vara säkert för både plåtslagarna själva och för andra personer som ska arbeta uppe på taket. Därför erbjuder de tjänster som handlar om taksäkerhet. Snörasskydd installeras för att hindra snön från att rasa ner och orsaka skada. Men även takbryggor och stegar samt andra säkerhetsfunktioner som svensk lag kräver ska finnas på varje hus. En annan viktig säkerhetsåtgärd som ingår i utbudet är takskottning. Det skyddar människor som rör sig vid byggnaden samt byggnaden i sig då tung snö kan göra att taket kollapsar. Finns inte den taksäkerhet som krävs kan även ett annat problem uppstå då skorstensfejartekniker eller sotare inte får vistas på tak som inte har den säkerheten som krävs.

Allt jobb sker inte uppe på taket

Plåtslagarna jobbar även med fasader. Det kan vara hela fasaden på en industribyggnad eller mindre arbeten som att renoverar stuprännor, byta fönsterbleck, dropp beslag och till och med putsa rutor. Arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket då de kan arbeta med olika sorters fastigheter, både stora som små och privata och företag. Industrier, villor och andra typer av fastigheter.

Hur tänker plåtslagarbranschen när det kommer till miljöansvar?

En viktig del av företagens planering idag innefattar miljön. De använder i möjligaste mån lösningsfria produkter som är miljöanpassade. Det är viktigt att få så lite miljöspill som möjligt. Leverantörerna som används ska även dem arbeta aktivt för att förbättra miljön. Som du märker är det inte bara på plats man jobbar med miljön. Transportmedel är en annan del av verksamheten som är mer miljöanpassad. Det finns givetvis regler för både produkter och hantering som är reglerade av lagen och som noga följs. Utbildningar i miljö hålls för att personalen ska få kunskapen som krävs och på så sätt kunna utföra sitt arbete med ett miljötänk. Med stor kompetens inom många olika områden och med en säkerhets- och miljökunnig personal kan kunden känna sig trygg att arbetet kommer utföras på ett säkert och miljövänligt sätt.

Inspirerad att köpa solpaneler?

19 feb 2020

Är miljövänlig el viktigt för dig? Funderar du på att köpa solpaneler? Är det en lönsam investering? Läs mer om huruvida solpaneler är en bra investering här.

Kanske har en granne satt upp nya solpaneler på sitt tak. Eller så har du sett dem på fler och fler ställen och börjat tänka att det börjar bli dags att skaffa egna. Men då börjar frågorna kring vad det kan kosta och huruvida de kan sättas upp på den egna fastigheten komma. Hur ser dina förutsättningar ut? Husets läge och tänkbara ytor, storlek och förbrukning är sådant som påverkar. Många firmor erbjuder helhetslösningar, vilket innebär att de gör en bedömning, alltså en ekonomisk prognos. Sedan lämnar de en offert, levererar paneler och monterar anläggningen. Funderar du på komplettering i framtiden så kan det vara bra att ta med det i beräkningen.

Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler har genomgått en utveckling under en längre tid och idag räknas solpaneler som ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt att producera energi. Det fungerar så att när solstrålarna träffar panelen uppstår en spänning mellan fram- och baksida, därigenom bildas likström. En växelriktare behövs för att omvandla likströmmen till växelström som sedan kan användas som hushållsel. Energi produceras under dagtid, även vid mulet väder. Däremot inte nattetid. Under sommarhalvåret produceras mest energi. Solpaneler omvandlar ungefär 10-15 % av solenergin till ström. Överskottsel kan man inte lagra i panelerna, däremot kan man komplettera med batterier och på så sätt lagra el. Man kan också sälja el till ett elbolag, och tack vare detta få skattereduktion när man säljer sina elcertifikat.

När du bestämt dig dig för solenergi

Nu har du funderat och kanske till och med bestämt dig för att köpa solpaneler. Kolla då runt lite bland de olika firmorna som finns. Håll utkik efter olika erbjudanden, garantier och priser. Man kan till och med få statligt investeringsstöd. För själva installationen kan man dessutom få ROT-avdrag. Om du får en offert, kan du själv beräkna hur det kommer att löna sig ekonomiskt för dig. Även om du inte tänker bo kvar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, att fastighetens värde ökar om man låter installera solpaneler på huset. Solpaneler idag håller hög kvalitet, är tillverkade av tekniskt härdat glas som tål extrema väderleksförhållanden. De är underhållsfria och klarar att producera el även under snö eller smuts. Det är en långsiktig investering, man räknar med att det ger en produktion av el i ca 30 år. Inga utsläpp, inget underhåll, inga elavbrott.

Undertak, en smart lösning för bättre inomhusmiljö

4 feb 2020

Behöver du bättre ljudisolering? Kanske det är dags att sätta in ett undertak? Vad skiljer ett innertak och ett undertak? Undertak fungerar för att ljudisolera och skapa en bättre innemiljö.

Inledningsvis kan det vara bra att veta att undertak och innertak inte är samma sak. Ett undertak är själva invändiga taket som monteras i exempelvis ett rum eller i en lokal med mellanrum till ovanliggande bjälklagskonstruktion. Undertaksplattorna fungerar mycket ljudabsorberande om man väljer ett material som stenull eller glasull. Det finns också företag som specialiserar sig på akustik och kan därmed göra en analys av vad som behövs för att få till en bra ljudisolering. Rum och lokaler som framför allt kan vara bra att ljudisolera är de som har högt i tak. Förutom att ett undertak ljudisolerar har de också en rad andra fördelar.

Vilka fördelar finns det med ett undertak?

Förutom att undertak skapar en bättre inomhusmiljö och fungerar ljuddämpande finns det andra fördelar. En anledning till varför undertak är en bra investering är att de också är estetiska. Undertaket gör att man kan dölja ett innertak som är ojämnt eller helt enkelt inte tilltalande för ögat. Det gör också det möjligt att dölja kablar eller rör. Ett modernt undertak är idag också brandsäkert. De flesta lokaler blir helt enkelt bättre ur flera perspektiv om man väljer att lägga ett undertak. I en privatbostad kan ett undertak också skapa en tilltalande brytning och snyggare miljö, samtidigt som det är isolerande. Den isolerande egenskapen gör också att bostaden blir mer energieffektiv.

Anlita ett företag eller göra själv?

Det är inte alls omöjligt att lägga undertak själv. Det du behöver börja med är att läsa igenom monteringsanvisningarna och samtidigt skriva en lista på vad du behöver för verktyg och material. Olika undertak har olika egenskaper, i och med det kan man fundera på vilket behov man har. Själva jobbet går att utföra utan problem om man är lite händig och har någon som kan hjälpa till då det är ett tungt jobb. Det tar såklart tid och därför bör man planera in arbetet så man inte står med ett evighetsprojekt. Väljer man att anlita en expert blir resultatet bättre och framför allt om man söker en ljuddämpande effekt. En akustiker är expert på ljud och hur ljud transporteras. Fördelen är också att det finns ROT-avdrag som många gånger går att nyttja vid dessa projekt så att det inte behöver kosta en förmögenhet. Vi rekommenderar denna webbplatsen: https://www.undertak.biz/

← Äldre inlägg