Montera hängrännor/stuprör

Montera dina hängrännor korrekt

Husets största fiende? Utan tvekan så är är det vatten och fukt; något som kan ge oerhörda skador och detta oavsett var de uppkommer. Det här gör att ett bara avvattningssystem är ett måste och något som man som husägare måste se till att det finns.

Hängrännor och stuprör som kan leda bort regn, smältvatten och övrig nederbörd på snabbats möjliga sätt är en fråga som amn ska ta på största allvar och det vi tänkte göra här är att visa hur du på egen hand kan montera hängrännor. Det är nämligen inte alltför svårt.

Notera dock följande: i och med att det handlar om en så viktig del i husets helhet och framtida status så kan det finnas ett värde i att kontakta en takläggare för monteringen och få ett korrekt jobb utfört. Förvisso kostar det lite mer pengar; men saknar man vana och nödvändig händighet så bör man nog överväga en takläggare för att montera sina hängrännor.

Har du dock lite vana av att bygga så går det att montera dem utan professionell hjälp och lämpligen genom att följa dessa tips:

 • Se hur vattnet rinner. Allt finns idag standardiserat och det är egentligen bara att följa anvisningar noggrant. Vatten rinner från taket, samlas upp av en hängränna – förs vidare till stuprännan och därefter så leds det till en dagsvattenledning: där har vi själva grundregeln.
 • Hitta rätt dimensioner. Mät taksidans bredd och höjd. Multiplicera dessa och du får fram dimensioner för dina hängrännor. Grundregeln att luta sig mot är följande. Ju större yta – desto större dimensioner ska hängränna och stuprör ha. Rådfråga gärna där du köper!
 • Rätt fall. För att vattnet ska kunna rinna så behöver hängrännorna ha ett fall – en lutning. Minimum här är 2.5 mm/per meter; men vi rekommenderar att du tar i lite i överkant och gärna har ett fall på 5 mm/meter. För att få fram hur stor skillnad det ska vara mellan högsta och lägsta punkt på rännan så multiplicerar du takets bredd med nämnda fem millimeter. Använd takfotsbrädan som en referens vid beräkningen och se till att denna är i våg genom att använda ett vattenpass.
 • Märk ut var rännkrokar (mer om hur du bockar dessa senare) ska fästas. De ska sättas en sådan per 600 mm. Undantaget kanterna – där ska det sättas en rännkrok 100 mm från kanten i fråga.

Bocka rännkrokar och sätt upp dem på huset

 • Börja med att hyra eller låna en rännbocksmaskin där du köpt dina rännkrokar – en sådan behöver du definitivt. Placera alla rännkrokar du behöver bredvid varandra och gör en markering på den första och på den sista – detta efter hur fallet ska se ut. Ta en linjal och dra ett streck mellan markeringarna. Nu kan du bocka i rännbocksmaskinen. Enkelt! 

Montera stuprör och prova avvattningen

 • Nu skruvar du fast rännkrokarna i markeringarna du gjort i takfotsläkten. Börja med den längst mot kanten – den som ska sättas 100 mm ifrån – och fortsätt därefter efter angivna 600 mm bort till nästa kant; där naturligtvis du återigen använder måttet 100 mm.
 • Märk ut omgivningskupan. Två snitt med bågfilen ska ge en öppning på ungefär 100 millimeter – där ska omgivningskupan sättas (och sedermera ett stuprör). I änden placerar du en ränngavel. Rörsvep ska sättas med maximalt två meters mellanrum och du ska ha minst två rörsvep per stuprör.
 • Montera hängrännorna i rännkrokarna. Olika hängrännor har olika system så var observant på hur dina ska fästas. Skarva rännorna med rännskarvar och avsluta med en ränngavel.
 • Se till att hängrännorna lutar lite från fasaden; det gör att ett eventuellt stopp inte skapar en översvämning åt fel håll – det vill säga mot din fasad.
 • Vattenslang fram! Spola och se att fallet är rätt och att inget vatten fastnar.
 • Montera rörsvep direkt på fasaden. Två rörsvep – minst! - per stuprör rekommenderas.
 • Montera ihop stuprör och hängränna; detta genom rörvinklar och där du först monterar en sådan på kupan och riktar den mot väggen. Därefter så håller du en annan rörvinkel så långt ut från väggen som stupröret ska sitta, du mäter avståndet mellan vinklarna i fråga och adderar tio cm. Såga därefter ett rör i denna längd.
 • Vart tar vattnet vägen? Du monterar utkastaren där du vill att vattnet ska försvinna. Om det sedan är i en tunna, längre bort från fasaden eller i dagvattenledningen (då måste du även montera en renstratt) spelar ingen roll.
 • Spola återigen med slangen.
 • Klart!