Viktigt att underhålla taket

Har plåttaket tappat färg eller är takpannorna fulla med mossa? Det är viktigt att regelbundet underhålla sitt tak. En takläggare kan både underhålla, reparera och lägga om taket.

Våren är en bra tid att undersöka om taket fortfarande håller tätt. En takbesiktning ska göras varje år för att upptäcka eventuella fel. Det kan vara små saker som en takpanna som hamnat lite på sned i blåsten eller ett skorstensskydd som släppt. Båda felen kan leda till att fukt letar sig in och kan om de inte åtgärdas leda till långt större kostnader om man måste sanera efter en fuktskada. Känner man sig obekväm med att själv besiktiga taket kan man anlita en takläggare. De åtar sig både små och stora arbeten och lägger inte bara om tak utan gör också reparationer, sköter underhåll, skottar snö från tak, rengör hängrännor från löv med mera.

Takmaterial med olika livslängd

Förr eller senare behöver alla tak bytas ut och läggas om. Hur länge ett tak håller beror på vilket slags material det är gjort av men också om man regelbundet har underhållit det. Tegelpannor sägs kunna hålla i hundra år om de är av bra kvalitet men de kräver ganska mycket underhåll. Även betong och koppar har lång hållbarhet. Ett tak av plåt har en ungefärlig livslängd på femtio år och är så gott som underhållsfritt. Skulle det bli repigt och färgen släppa måste man dock måla om det för att materialet inte ska ta skada. Kortast hållbarhet har ett papptak som sägs hålla mellan tjugo och trettio år. Takmaterial med kortare livslängd är billigare men behöver å andra sidan bytas oftare.

Ett nytt tak höjer husets värde

Det är en stor investering att lägga om taket men det höjer också husets värde. Priset påverkas även av vilket material man lägger. Tegel är dyrast medan ett tak av papp är billigast. Oftast lägger man samma taktyp som tidigare lagts men man kan också byta om man vill. Det dock är inte alla hus som klarar att bära upp ett tak av tegel som väger mycket. En takläggare kan givetvis bedöma vad huset klarar av. Ska man lägga om taket kan det vara bra att även tilläggsisolera. Då spar man snabbt in pengar på uppvärmningskostnader och vips så blev taket kanske inte en så dyr historia. Många passar på att även montera upp solpaneler för att bli delvis självförsörjande av el. Även detta kan en takläggare hjälp till med. Läs mer om hur en takläggare kan hjälpa dig på denna sida: https://www.takläggareumeå.com

5 Aug 2020