Välj rätt byggmaterial till ditt tak

När det kommer till tak är det upp till vilket slags hus du har när du ska välja byggmaterial till taket. Har du ett vanligt trähus, brukar man av tradition välja tak med tegelpannor. Det är det klassiska valet. Flera hus som byggdes mellan  förra sekelskiftet och fram till 1950-talet byggdes i regel med takpannor i tegel. Tegel är det absolut äldsta sättet att bygga tak – förutom strå och halm. Strå- och halmtaken regnade dessvärre in, vilket vi med tegeltak inte behöver uppleva. Tegel är det vackraste av byggmaterialen för tak som vi kan tänka oss.

Efter 1950-talet blev det vanligt med papptak. Framför allt på de hus som byggdes i funkisstil. De flesta hus med raka tak är byggda med papptak. Papptak har en missvisande namn, då taken inte är gjorda av papp, utan brukar för det mesta vara tillverkat av asfaltliknande material som hettas upp och fogas ihop till ett enhetligt tak. Ett sådant tak bör hanteras av professionella hantverkare för bästa resultat.

Spåntak

Detta är ett mycket gammalt sätt att lägga tak, med hjälp av spånskivor. Spånskvivorna kapades i kvadratiska bitar och lades tätt, tätt ovanpå plankor som lades längs med taket. Detta spåntak är tak som man kan lägga på uthus och lador.

Skiffertak

Ett skiffertak är som namnet säger, ett tak gjort på skiffer; alltså skiffersten. Under 1700-talet lade man skiffer tak, men man har mer eller mindre gått ifrån att lägga skiffer på tak numera. Man kan se det på riktigt gamla hus. Fortfarande kan man se ett och annat uthus som har skiffer som tak idag.

Torvtak

Riktigt gamla hus från Vikingatiden har tätskikt med torv som täckning. I mitten av 1800-talet kunde man se hus med torvtak, framför allt på landsbygden då detta var ett billigt material att lägga på sitt tak. Det var vanliga i mellan- och Sydsverige både på landsbygden och i städerna. Idag ser vi knappt några torvtak, utom på friluftsmuseer och hembygdsgårdar.

Tak med tegelpannor

Tegeltak kan ha allt från tegelpannor, betongpannor. Sättet att lägga dessa tak är ända från medeltiden, då man redan så tidigt som på1100-talet såg de första tegeltaken. Dessa material var ypperliga på tak med en brant lutning. På 1700-talet fanns det svenska tegelbruk som gjorde teglen som användes till tak på svenska hus.

Eternittak

Eternittak är tak man började använda på 1900-talets första hälft och blev snabbt populärt på våra nordliga breddgrader på grund av sin långa hållbarhet, innan man insåg materialets hälsovådliga effekter. Idag tar vi bort allt som är gjort av eternit sedan vi upptäckte dess skadliga effekter.

Plåttak 

Dessa slags tak ser vi ofta på kyrkor, industrier och större hus. Det är ett klassiskt tak som har funnits i Sverige ända sedan 1500-talet. Det är ett relativt billigt byggmaterial till tak och har lång hållbarhet.

Att själv ge sig upp på taket för att lägga det är vådligt och ingenting som vi rekommenderar, såvida du inte är van och har gjort det förut. När det komemr till säkerhet bör du inte ge dig upp utan säkerhetslina och hjälm. Det allra säkraste är att hyr en lift för att transportera upp meterialet på taket. Då slipper du ta det via stegen. Är du det minsta osäker bör du hellre anlita en professionell hantverkare för att lägga taket åt dig. Bor du i en mellanstor stad i Västerbotten, Norrland finns det ett 50-tal takläggare som du kan anlita. Googla tak Umeå, om det är där du behöver lägga tak. Annars skriver du den ort där du behöver det nya taket.

23 Apr 2018