Tumma aldrig på säkerheten

Det har blivit allt viktigare att säkra så att alla slags byggarbetare faktiskt kan arbeta säkert. Numera ser man en del arbetsgivare, eller uppdragsgivare som fuskar med säkerheten. Med förlov sagt, är det ofta uppdragsgivare som i sin tur har gett en annan firma uppdraget att utföra arbetet åt dem. Ansvaret faller på något märkligt vis bort när uppdragen går från uppdragsgivare till en annan uppdragsgivare. Det är som att ansvaret tunnas ut ju fler led det handlar om. Ofta hör man om takläggare, eller fasadrenoverare som kommer från något baltiskt land, som klättrar på våra höga byggnader, som varken har hjälm, skyddsutrustning eller klätterställningar. Det är som om de aldrig har hört talas om skyddsanordningar.

Arbets- och uppdragsgivare har stort säkerhetsansvar 

Få av dem vet om vilket stort ansvar man som arbetsgivare och uppdragsgivare har för sin personal. Alla arbeten som utförs minst två meter ovanför marken, ska ha riktiga byggställningar. Efter den 1 januari 2015 ska alla enligt lagen, betala böter om de bryter mot säkerhetsföreskrifterna. Det gäller alla arbetsgivare och uppdragsgivare för arbeten på tak, på fasader, alla som behöver en stege i sitt arbete. De som renoverar håligheter, som bjäklagningar, de som monterar prefabricerade hus, som arbetar vid en schaktkant och som arbetar på berg. Det skriver Arbetsmiljöverket, bland annat på sin hemsida.

Måste ha byggnadsställningar över två meter

I alla de fallen ska man se till att personalen har en byggställning. Och den ska vara en teknisk anordning för tillfälligt bruk. Den ska vara sammansatt av flera komponenter (minst 2). Det maximala höjden från underlag till arbetsplan ska vara minst 1,25 meter. Byggnadsställningen ska användas som arbetsplats, tillträdesled, skydd mot fall eller som skyddstak, enligt Arbetsmiljöverket. Om inte, måste arbets- eller uppdragsgivaren betala böter för att ha brutit mot föreskrifterna.

Takläggare ska ha byggnadsställning

Vidare ska den kunna användas på flera olika sätt, antingen som arbetsplats eller för att arbeta på en takfot, till exempel, och som fallskydd från tak. Om man inte har tillgång till en byggnadsställning för sitt arbete, och som uppfyller alla dessa föreskrifter, kan man hyra en. Bor man till exempel i Stockholm, kan man med fördel hyra en byggnadsställning. Det kan vara en fördel att göra det, eftersom det företag du hyr av, kan se till att underhålla ställningarna åt dig och du slipper göra det. Att verkligen se till att använda byggnadsställnignar när man arbetar på tak, kan inte nog betonas. Risken är stor för fall, även om man är van takläggare. Är det en seriös firma man antingen har som uppdragsgivare, eller arbetsgivare, ska de stå för det, och du som arbetstagare ska inte behöva kämpa för att få det.

9 Feb 2018