Tjänster som erbjuds av takläggare

Funderar du på att anlita en takläggare i sommar? Takläggarfirmor erbjuder mer än bara tjänsten att lägga tak, givetvis. Arbetet varierar beroende på vilka takmaterial som används, och många firmor erbjuder en rad olika tilläggstjänster. En takläggare i Djursholm som vi slumpvis valt ut erbjuder till exempel taksäkerhet, takmålning, takskottning och takbesiktning som tjänster.

Taksäkerhet

Firman i Djursholm skriver att de tillhandahåller lösningar kring taksäkerhet i enlighet med de förordningar, föreskrifter och lagar som finns. Tjänsten säljs till såväl företag och bostadsrättsföreningar som till privatpersoner. Tjänsten skulle till exempel kunna behövas till ett äldre hus i Danderyd där taket inte har fått särskilt mycket uppmärksamhet. Snörasskydd, plattformar och stegar är exempel på saker som bör finnas – och som bör vara i gott skick. Det är på fastighetsägarens ansvar att se till att taksäkerheten på huset håller god standard.

Säkerhet vid takläggning

Takbesiktning

En nära relaterad tjänst är takbesiktningar. Om besiktningen underkänns kan de flesta firmor även hjälpa till med att fixa problemen. Det kan till exempel handla om skyddsräcken, takbryggor, takstegar, skorstensprodukter och livlinefästen. En del firmor erbjuder kostnadsfria takbesiktningar. Syftet med tjänsten kan vara att ta reda på att det är säkert att arbeta på det. Det kan också handla om att man behöver information om när taket behöver underhållas nästa gång. Det ger dig en bild av takets verkliga skick – information som hjälper dig att fatta beslut inför en takomläggning, takrenovering eller försäljning till exempel.

Takskottning

Samma takläggare i Djursholm, och en rad andra aktörer, erbjuder takskottning. Ofta anlitas den här tjänsten av fastighetsägare till större fastigheter, men även mindre hus kan givetvis behöva hjälp med snöskottning på taket. Är man inte i god fysisk form, eller känner någon som är det som kan hjälpa till, så behövs hjälp anlitas. När stora mängder snö ligger på taket kan det skada dess konstruktion i grunden.

Taktvätt

En annan takläggare, strax söder om Danderyd, erbjuder taktvätt till sina kunder. Tjänsten kan anlitas av den som vill förbättra utseendet på sitt hus, eller bara sköt underhållet väl – något som kan förlänga takets livslängd och indirekt ha en påverkan på husets värde. Att göra regelbundna taktvättar innebär att man kan minska framtida underhållskostnader. Efter tvätten kan man även göra en behandling som gör att taket håller sig rent längre, ungefär som man kan göra med bilen hos en biltvätt.

Installation av solceller

En del takfirmor kan även hjälpa till med att installera solceller. Det är långt ifrån alla som skyltar med den här tjänsten, men ett par takläggare i Stockholm och kring Danderyd gör det. Solceller har länge funnits inom olika industrier, och på senare år har det blivit allt vanligare att även privatpersoner använder det.

Bra att känna till är att installation av solceller normalt omfattas av ROT-avdraget (precis som övriga takarbeten gör, givet att villkoren uppfylls). Dessutom finns stöd som kansökas hos Länsstyrelsen. Handläggningstiderna är dock ganska långa – så räkna med att det kan ta ett tag innan solcellerna är installerade och börjar samla in energi till hushållet.

3 Jul 2019