Takmontörer och deras arbetsmiljö

Tveklöst finns det många takmontörer i Sverige som tycker om sin arbetsplats. De som funderar på att börja arbeta som takmontör bör dock känna till arbetsmiljön och de utmaningar som finns. För vissa är utmaningarna en morot – för andra är det avskräckande. Man bör åtminstone inte vara höjdrädd för att arbeta som takmontör. Samtidigt tas det givetvis stark hänsyn till taksäkerhet och de regler och föreskrifter som finns.

Överlag ser marknaden för takmontörer god ut. Jobb finns över hela landet, inte minst i Stockholm och de andra storstäderna. Vill man börja arbeta som takmontör finns en grundutbildning inom gymnasieskolan på byggprogrammet. Dessa program finns på många håll i landet, inte bara i Stockholm och de andra storstäderna. Efter examen kan man ansöka om lärlingsanställning i ett företag och få en anställning den vägen. 

Utomhusjobb

Som takmontör sker nästan allt arbete utomhus. Det här innebär att man ibland behöver arbeta i kallt och blåsigt väder. Vid alldeles för hårda väderförhållanden går det kanske inte att arbeta och bibehålla en god taksäkerhet, men ofarlig kyla och blåst utgör som regel inget hinder för arbetet. Däremot krävs det att man är ordentligt klädd.

Likaså kan det bli väldigt varmt på somrarna. Solen kan ligga på rätt bra på ett högt tak. I städer som ligger nära havet, till exempel Stockholm och Göteborg, är det kanske lite mindre påfrestande då fler friska vindar svalkar.

Höga höjder

Som takmontör bör man inte vara höjdrädd. Ofta arbetar man på mycket höga höjder (gäller kanske mer ofta i städer som Stockholm, där fler höga hus finns). Eftersom arbetet ofta sker på hög höjd är det viktigt att tänka på taksäkerheten. När man arbetar uppe på tak ska man ha personlig skyddsutrustning, samtidigt som taken ska vara utrustade med säkerhetsanordningar – annars är husets taksäkerhet bristfällig.

Mindre arbetslag

Som takmontör arbetar man ofta i en mindre grupp, nära sina kollegor. Man hjälper varandra med bland annat lyft och se till så att reglerna för taksäkerheten följs ordentligt. Som takmontör är det alltså en god samarbetsförmåga eftersträvansvärd. Vidare ställs det krav på din noggrannhet och organisationsförmåga – om dessa egenskaper brister finns en risk att gör arbetet för dina kollegor svårare. Med det sagt är givetvis ingen expert i början.

Fysiskt

Som takmontör arbetar man mycket med lyft. Således är det viktigt att ha en god grundfysik. Förutom att arbeta med tunga lyft är arbetet rörligt överlag, att vara bekväm med det är en förutsättning för att trivas som takmontör. Vidare krävs det att man är noggrann som montör. Att lägga ett tak är inte bara fysiskt, utan ytterst ett precisionsarbete som behöver utföras med fullt fokus.

20 Jul 2017