Takmålning - ett prisvärt alternativ

Det talande med taket på ett hus är att många inte inser vilken funktion det fyller och hur det kan påverka hela levnadsstatusen för de som bor i huset. Ett tak finns där - punkt. Så resonerar de flesta, men om man bryter ner taket i mindre beståndsdelar så klarnar förhoppningsvis vikten och betydelsen. Kort sagt - taket är viktigt som:

  • Skydd. Det är taket som utgör det primära skyddet och som fungerar som en slags hatt till hela huset. regn, snö och annan nederbörd, vind, stark sol, smuts och avgaser - allt detta fastnar på taket och gör att vi kan leva normalt på insidan av huset.
  • Utseende: Ett snyggt tak gör att hela huset ser mer tilltalande ut; något som är synnerligen viktigt sett till det viktiga första intrycket man vill ge andra. Ett slitet, fult tak fungerar på motsatt sätt. Det spelar ingen roll hur snyggt ditt hus är i övrigt - är taket inte i gott skick så blir hela intrycket väldigt negativt.
  • Energimässigt. Ett tak som inte håller den standard man kan kräva kan påverka energikostnaden negativt. Kall luft kommer in i huset, varm luft åker ut - du höjer temperaturen och betalar i och med detta mer pengar. I onödan, ska tilläggas.

Tre talande punkter för hur viktigt taket egentligen är. Så, om ditt tak är slitet, ser fult ut och inte längre ger det skydd som du behöver så är det dags att byta tak för en dyr peng? inte nödvändigtvis. Ett tak går att reparera och göra finare. Innan vi visar på ett sätt hur detta skulle kunna se ut så ska vi säga att om ditt tak är så pass slitet och skadat att det påverkar energikostnaden så kan ett byte vara den enda lösningen. Även ett tak har en begränsad livslängd och ibland så måste det bytas ut.

För det rent estetiska och gällande skydd dock så finns det ett alternativ som är bra mycket billigare än ett renodlad takbyte. Detta i form av en takmålning. Skulle du äga ett hus i Stockholm vars tak börjar se grått, trist och fult ut - men i övrigt inte har några direkta defekter - så är en takmålning ett väldigt prisvärt alternativ för att ge huset ett lyft.

Tänk på detta vid en takmålning i Stockholm

Takmålning innebär att du målar om taket och tack vare detta får ett nytt utseende på hela ditt hus i Stockholm. Den färg du använder kommer dessutom att skänka mer skydd och därigenom ge hela takkonstruktionen en längre livslängd. Det finns dock några punkter som man bör ha i åtanke innan man sätter igång. Vi säger att det handlar om ett plåttak och att du vill måla om detta - tänk då på dessa saker:

  • Grundjobbet: Du måste fokusera på att tvätta taket väldigt noggrant. Bort med all smuts och se till att hela ytan är ren. I och med att det handlar om ett plåttak så blir arbetet lite lättare - men det kommer fortfarande att ta tid. Om möjligt; använd en högtryckstvätt. Skrapning är annan avgörande del. Rugga upp ytan med en stålborste och fokusera på de områden där färgen lossnat. Efter det är det dags att grundmåla.
  • Säkerhet: Den viktigaste frågan gäller att minimera risken för en fallolycka. Bäst är att hyra en ställning och låta denna löpa längs hela taket - det underlättar dessutom för att nå material och för att ta sig upp- och ner. Att jobba med rep kan också vara en lösning och en extra säkerhetsåtgärd. Ta den här frågan på allvar. Oavsett hur högt ditt hus i Stockholm är så kan ett fall innebära livsfara.
  • Hjälp? Det finns professionella företag att anlita för en takmålning i Stockholm. Vi skulle säga att det är det bästa alternativet. Både sett till pris (rot-avdraget går att använda), sett till det färdiga resultatet och sett ur en säkerhetsaspekt. Överväg det alternativet och se över hur prisbilden ser ut genom att kontakta några olika företag.

Läs mer på http://www.takmålningstockholm.se/.

7 Dec 2017