Takarbetare bör klara höga höjder

Som takläggare bör man vara van vid höga höjder, annars bli man se sig om efter ett annat yrke. Det kan ju hända mycket som kan göra det svårt att klara höga höjder. Är man det minsta yr, eller har anlags för svindel bör man också byta arbetsuppgifter, om inte annat. På en hantverksfirma finns det ju många olika arbetsuppgifter som man kan utföra. Någon måste ju göra marknadsföringen, eller sälja in arbetet, som de andra murarna kan göra. Dessutom är det en hel del administrativa uppgifter man säkert kan ägna sig åt, ifall man inte längre kan arbeta på höga höjder.

Sotare behöver inte gå upp på taket längre

Höga höjder är något som yrkesgruppen, som förut kallades sotare ska klara av, trots att många numera inte går upp på taket för att sota skorstenarna. Numera sker sotningen nere i köket, då en kontroll av skorstenen ska ske. Däremot bör en hantverkare som jobbar med skorstensrenoveringar kunna ge sig upp på taket för att utföra sitt arbete.

Alla skorstensrenoverare är murare

I botten har alla som arbetar med skorstenar, en utbildning som murare. Man måste kunna hantverket för murande om man ska arbeta med restaureringen av skorstenarna. Det kräver en riktig utbildning. Oftast sker det på gymnasienivå.

Då får man oftast arbeta med olika arbetsuppgifter, inte bara mura väggar och skorstenar. Man kan även komma att arbeta med betongmaterial, även om det är murar man har som sin specialitet.

Murare ett av världens äldsta yrke

Och vilket jobb det är sedan; ett av världens äldsta faktiskt. Allt sedan människosläktet lärde sig bränna tegel (lerklumpar) som man fogade samman till en vägg, mur eller vad som helst, har vi ägnat oss åt att mura hus – och framför allt skorstenar. Under Vikingatiden hade man inga skorstenar för sina eldar inne i sina stora Vikingahus. Kunnandet att mura skorstenar kom till det vi idag kallar Sverige först efter det.

Moderna murare använder kompositmaterial

Numera arbetar man med kompositmaterial (återvunnet) material när man restaurerar skorstenar, framför allt är det det nya materialet Furanflex som är nyast på marknaden. Det är ett material som förbättrar rökutgången (som ju en skorsten är) och som ger en bättre inomhusluft.

Det innebär att värmen inte bara går uppåt, utan stannar inne medan den giftiga röken tar sig ut dit den ska. Furanflex är rör som man installerar i den befintliga skorstenen och gör att du på nytt kan använda din eldstad såsom du önskar. Det är inte alla som har kunskapen om materialet eller som har erfarenhet av det, men det finns ett företag som behärskar det i Stockholm. Anlita dem om du behöver en skorstensrenovering i Stockholm.

20 Feb 2018