Sorterar du rätt?

Ska du renovera, bygga nytt eller bygga ut? Det är många saker att tänka på när det ska till att renoveras eller byggas – till och med när man ska riva hus. Och det är ofta som man ska riva när man bygger nytt. Äger man en tomt där det ska uppföras en ny byggnad, måste allt det gamla rivas bort först för att ge plats åt det nya. Och när man river uppstår en massa damm och bråte som ska fraktas bort. Till det krävs att de som river bär rätt sorts skyddsutrustning. Det krävs förvaringar för bråtet som uppstår vid rivningen. Det krävs transporter för bortforslingen av allt skräp. Och när skräpet sedan ska slängas krävs det kunskap om hur man slänger och var man slänger skräpet på rätt ställen. Allt skräp ska sorteras på rätt sätt.

Detta är det material som ska sorteras

Koppar

I gamla vatten- och sanitetsrör kan det finnas värdefullt koppar som ska återvinnas på rätt sätt. Det gäller att avslägsna det på rätt sätt så det försvinner men inte förloras.

Gips

I de flesta moderna hus finns det gipsplattor i väggarna där det förut mest fanns fanérskivor. Gips förekommer också i de flesta tätningsmaterial så det kan komma ut en hel del gips med rivningsdammet.

Trä

Trä finns i så gott som alla hus. Träet används som byggmaterial i reglar, i väggar, i trösklar, fönster- och dörrkarmar, i golvlister, i det mesta, kort sagt.

Gummi

Gummi finns i så gott som alla tätningslister. Det kan finns även i inredningar i både kök och badrum.

Tegel

Tegel kan finnas i de flesta äldre hus, som byggdes före 1970-talet då man förut byggde stommar av tegel, i både väggar och husgrunder. I moderna hus hittar man inte lika mycket tegel som i gamla hus.

Anlita ett kompetent rivningsföretag

Om du bestämmer dig för att anlita ett riktigt rivningsföretag får du hjälp med allt det som behövs när det kommer till rivning; kunskap om hur och vad som behvöer rivas, om hur allt bråte och skräp ska sorteras och återvinnas och som tar hand om allt som ska bort. Ett all-service-företag när det kommer till rivning helt enkelt. De tar först reda på om det finns något hälsoskadligt material som asbest i byggmaterialet så att de ser till att ha rätt skyddsutrstning för en sådan sanering.

De har alla maskiner som behövs

De har alla maskiner som krävs för en rivning. Hur får man ett helt hus, som först är byggt för att stå pall, att sedan rasa? För det krävs en maskinpark för att rubba ett sådant hus. Den som någon gång har försökt riva en vägg, vet hur svårt det är och hur mycket man får ta i för att rubba en hel vägg. Tänk er ett flertal av de väggarna som ska rivas, plus tak och fönster. Det är mycket som ska till för at riva ett helt hus. Det är sällan vi har tillgång till en sådan utrustning. Och om man nu skulle ha det, vad gör man sedan med dem?

6 May 2018