Solceller i Dalarna – reducera dina elkostnader

Nu kan du installera solceller. Din elkostnad kommer att bli lägre. Kontakta en leverantör av solceller i Dalarna för att få en miljösmart energiproduktion.

Ett bra sätt att spara energikostnader är att installera solceller på dina tak. Om du är lantbrukare behöver du energi till din ladugård. Mjölkmaskiner drar el, liksom dina anläggningar för utfodring. På din gård har du sannolikt tak med lutning som effektivt kan fånga upp ljusinstrålning. Du kan till och med ha outnyttjad mark, där du kan placera en solcellsanläggning.

En solcellsanläggning för ett lantbruk har god lönsamhet. Efter cirka sju år är anläggningen återbetald. Men den håller i över tjugofem år. Vid installation av solceller på ett lantbruk ställs vissa specifika krav. Från ett stall avgår exempelvis ammoniak som kan skada solpaneler som har plastfolie. Men sådan kundspecifik kunskap har din leverantör av solceller.

Energi från solceller under året

Flera solceller kopplas ihop till solpaneler. En solcell genererar likström. Växelriktare omvandlar strömmen till växelström. Mängden energi som produceras påverkas av flera faktorer. Taken måste ha en fördelaktig lutning och vara riktade i rätt väderstreck. Solpanel får inte skuggas av träd, skorsten med mera. Om en markanläggning installeras har du stora förutsättningar att få en optimal inriktning mot ljusinstrålningen.

Under sommarhalvåret får du naturligtvis ut mest solenergi. Sannolikt kommer du då att producera mer el än vad du förbrukar. Den överskottsenergin kan du sälja till det fasta elnätet. För att installera effektiva solceller i Dalarna, ska du vända dig till en leverantör med flera referensanläggningar.

26 Oct 2022