Samverkansbalk - En effektiv lösning för stabilitet och lätthet i byggnader

När det kommer till byggnation, är hållfasthet alltid en viktig faktor att beakta. Traditionella stålbalkar är både kostsamma och tunga. Samverkansbalkar är det smarta valet som kombinerar material och utnyttjar deras egenskaper på bästa sätt.

Grunden för varje byggnadsprojekt är i princip densamma. Balkar, bjälklag, väggar och pelare utformas och planeras noggrant med hjälp av beräkningar som tar hänsyn till flera faktorer. Innan byggnationen ens kan påbörjas, måste krafterna som byggnaden kommer att utsättas för beräknas. När dessa beräkningar har gjorts, kan man gå vidare med att konstruera stommen.

Det är lätt att föreställa sig vilka konsekvenser som en byggfirma kan drabbas av om den inte lever upp till säkerhetskraven. Säkerheten får aldrig kompromissas med. Samverkansbalkar är den intelligenta och effektiva lösningen för att skapa en stabil och lättare byggnadsstruktur.

När kan man använda sig av samverkansbalkar?

Samverkansbalkar är ett material som kan användas i alla typer av byggnader, oavsett storlek. Hur du väljer att kombinera olika material beror naturligtvis på samarbetet med leverantören av systemen. Det bästa resultatet uppnås när alla parter kan samarbeta ända från planeringsstadiet.

En byggnad där samverkansbalk har använts blir både lättare i vikt och enklare att bygga. Det fungerar bättre och har unika egenskaper som skiljer sig från massiva stålbalkar eller armerad betong.

Oavsett om det är ett köpcentrum, parkeringshus, skola eller vård- och omsorgsbyggnad, är stommen och strukturen densamma. Kraven på säkerhet och ljudisolering är höga för vissa av dessa byggnader. Samverkansbalkar uppfyller kraven även när det gäller brandisolering, deformationsbeständighet och svängningar.

30 Jun 2023