Säkerheten främst hos en takläggare

Att man under senare år sett en ökning gällande arbetsplatsolyckor är oroväckande och något som måste stoppas. Man kan se att detta problem främst gäller de större byggaarbetsplatserna och man kan även se att förklaringen ofta ligger i att entreprenörerna har för snäv tidsram på sig. Det vill säga; för att hinna med att slutföra uppdraget man åtagit sig så tummar man på säkerhet och detta är något som fungerar en-, två-, och kanske tre gånger – men där den fjärde innebär en svår olycka liknande den tragiska dödsolyckan vid Ropsten för något år sedan.

Här gäller det att branschen i stort rannsakar sig själv och åter – som man faktiskt gjorde för några år sedan – sätter sina anställdas leverne och väl i det främsta rummet. Här har naturligtvis ombud och anställda också en stor roll och det är primärt dessa som måste sätta ner foten. Inom yrken där stora risker föreligger – exempelvis takläggare – så måste man också se till att följa de föreskrifter gällande säkerhet som finns.

Det vill säga, ska man som takläggare lägga ett tak på en högre byggnad – höjden i sig har egentligen ingen betydelse – så måste man använda linor, man måste ha ställningar och man måste följa de vedertagna regler som finns. Dessutom så måste man här se till hur takläggare arbetar då de är anlitade till jobb hemma hos privatpersoner. Även här måste man vara noga med att poängtera vikten av säkerhet och man måste få uppdragsgivaren att inse att det tar tid – och kostar pengar – att säkra sig själv.

Det tar tid att säkra sig själv

Kort sagt; man måste få denne att förstå att han betalar för ställningen man kanske använder och kräver, man måste förstå att det tar tid att fästa linor och han kan således inte på något sätt kräva att man äventyrar sin egen hälsa som takläggare bara för att han vill tjäna pengar. Oavsett höjden på huset i Stockholm där taket ska läggas.

Visst, det har blivit tuffare konkurrens och man kan se att privatpersoner i en större grad väljer den billigaste takläggare man hittar – oavsett om denne kanske levererar ett sämre jobb eller inte följer de regler som finns. Men, då är det också på deras samvete som olyckor sker – olyckor som i de flesta fall kan förhindras genom att en takläggare får arbeta mer med säkerhet och få kunderna att inse att även denna ingår i priset.

17 May 2017