Så gör du om du har mossa på taket

Misstänker du att du har fått mossa på taket? Om det finns någon växtlighet på taket så bör man genast, eller så fort som möjligt ta bort all växtlighet. Växtligheter på tak hör nämligen inte hemma där. Har man fått mossa på taket så bör den tas bort då mossan förstör taket och binder fukt och vatten i takmaterialet och kan i förlängningen förstöra taket.

Mossa på tak gör så att vatten och annan nederbörd inte rinner av taket utan ser i stället till så att fukt, reng och snö binds till takunderlaget. Stannar mossan kvar på taket så bildas det lätt is på taket. För att inte taket – och i förlängningen huset – ska skadas måste mossan bort från taket.

Så här gör du

  1. Först måste du upp på taket och inspektera själva skadan. Det är viktigt att du får en uppfattning om hur omfattande det är med mossa på taket. När du sedan har fått en uppfattning om hur stor skadan är på taket, så bör du köpa hem rengöringsmedel och algmedel som du sedan ska tvätta taket med. Men innan det är det viktigt att du först får bort all mossa – och all växtlighet som finns på taket. Du kan använda en raka, eller om mossan på taket inte är så stort, så kan du använda en svamp och få bort mossan på taket för hand.
  2. När du väl har fått bort all mossa så är det sedan dags för behandlingen av takets yta. Den bör behandlas med medel som hindrar mossan från att få nytt grepp på taket. Om man inte får ordning på mossan, kan mossan göra så att fukt och vatten kan få fäste på taket och seda kan den nå undertaket och där orsaka stor skada. Har mossan fått fäste i undertaket så kan även undertaket skadas och då blir hela skadan så mycket större. Därför är det bäst att få ordning på mossan redan i det stadium där den bara är lokal på taket.
  3. När man har behandlat ytan ovanpå taket med medel som förhindrar mossa att växa på taket så måste man underhålla och hålla kontroll på taket så att man ser att inte mossan kommer tillbaka. Det innebär att man måste upp på taket, minst en gång om året för att se till så att inte mossan kommer tillbaka. Har man ändå svårt att hålla borta mossan, ja, då kanske man måste riva bort det gamla materialet på taket och ersätta det med nytt. Läs mer om hur du kan ta bort mossan på taket på: https://www.mossapåtak.se.
22 Dec 2019