Så går en takbesiktning till

Funderar ni på om det är dags att lägga som taket eller om det räcker med att endast reparera och underhålla? Här är några användbara tips på hur man kan ta reda på i vilket skick taket är.

Bästa sättet att ta reda på om taket fortfarande håller tätt är att inspektera vinden och leta efter mörka fläckar, murket trä eller dålig lukt. Detta gör man egentligen bäst då det regnar. På vinden ska det lukta friskt av trä och sågspån och inte unket och ruttet. Runt skorsten och vindsfönster är det lätt att vatten letar sig in om inte skyddsplåten sitter perfekt. Därför är det bra att titta lite extra där. En gång om året bör man kontrollera sitt tak så att det inte läcker eller finns andra skador. Genom regelbunden besiktning upptäcker man eventuella fel i tid och hinner åtgärda dem innan kostsamma skador uppstår.

Regelbundet underhåll ökar takets livslängd

Regelbundet underhåll gör även att taket håller längre. Men livslängden beror även på väder och vind och vilket material taket är gjort av. Ett tak av bra tegel kan exempelvis hålla i hundra år, men kräver då en hel del underhåll. Detta eftersom man måste hålla pannorna fria från mossa så att de inte binder fukt och skadar det underliggande taket. Ett tak av plåt har en livslängd på ungefär trettio till fyrtio år och är i stort sett underhållsfritt. Möjligtvis att man kan behöva måla om det någon gång ifall att det tappar färgen så att det inte rostar. Ett modernt papptak, som man ofta lägger på platta tak, håller ungefär i tjugofem till trettio år beroende på väder och vind.

Olika faktorer som avgör valet av takmaterial

På senare år har betongtaket gjort sitt intåg i Sverige, och tillsammans med tegeltaket är det idag det vanligaste takmaterialet. Plåttaket är också rätt populärt och går att få i olika material som stål, zink, aluminium, koppar och blyplåt. Det finns även trä- och skiffertak. På senare år har även olika sorters gröna tak som torv, halm och serum blivit vanligare. När man byter tak lägger man oftast samma taktyp som det var tidigare, men man kan också byta. En takläggare i Umeå kan hjälpa till och bedöma vilket slags tak som är möjligt att lägga då faktorer som tyngd, lutning och estetik spelar in. Det är exempelvis inte alla hus som klarar av att bära upp ett tungt tegeltak.

8 Oct 2020