Renovera hus viktigt för utseendets skull

Har man ett hus i Stockholm är det bra att se till att underhålla det. Hus som förfaller är ingen trevlig syn. Det sänker värdet på huset om det förfaller och grannarna kan klaga över flagnad färg och material som ger sprickor i fasaden och i fönster. För husägaren själv kan en eftersatt fasad ge svåra vatten- och fuktskador. Ser man inte efter kan det gå riktigt illa. Särskilt tak som inte underhålls kan ge ritkigt svåra vatten- och fuktskador. Det vanligaste fuktskadan är just tak som har släppt in vatten genom sprickor i taket. Så vanligt att försäkringsbolagen sällan vill betala för sådana skador. Det är bäst att kolla med det egna försäkringsbolaget för att veta säkert.

Så gör du för att renovera fasaden

Om du är beredd att renovera fasaden på egen hand, bör du kontrollera den innan du sätter igång. Ser du sprickor bör du täta dem. Har huset träpaneler, bör du byta ut den panel som är trasig. Har du en putsad fasad, bör du reparera sprickan med ny puts. Det samma gäller om du har ett hus av tegel, eller något annat material. Om du bara lägger på nytt material utan att reparera skadan bättrar du bara på utseendet men åtgärdar inte själva det som är problemet med huset. Då kan vattnet fortfarande rinna in och göra skada. Får man en vattenskada återstår enormt stort arbete innan det är helt reparerat. För att inte få mögel- eller annan fuktskada måste man riva ut och få allt skadat material torrt innan man kan sätta på nytt material. När du väl har reparerat skadan och kontrollerat fastigheten kan du tvätta den, och när tvätten har torkat kan du sedan måla och åtgärda fasaden på sätt som du har bestämt dig för.

Renovera fasaden garanterar (nästan) en värdehöjning

Om man ser till att renovera sitt hus regelbundet kan man i vart fall förvänta sig att värdet på huset är det samma år från år. Värdet på fastigheter ökar rent statistiskt sett, det säger all statistik, oberoende område, stad eller land. Har man kapital bör man absolut investera i fastigheter. Det liksom aktier har en uppåtgående statistik, på lång sikt vill säga. Så vår slutsats är den att har man en fastighet som man äger vinner man på att underhålla fastigheten på grund av den kapitalökning som fastigheten med nästan garanterad exakthet kommer att gå upp, det vill säga förmeras. Därför rekommenderar vi att låta underhålla och renovera fasad och annat i ett hus.

10 Aug 2018