Relining i Stockholm – nya avloppsrör

För att undvika stambyten med olägenheter för boende, går det att förnya avloppsrör med relining. Det finns specialister som utför relining i Stockholm.

Du är invald som ledamot i styrelsen för den bostadsrättsförening som du själv bor i. På ett styrelsemöte kommer styrelseordföranden med ett chockartat besked. Hon har fått veta av fastighetsskötaren är det har uppstått ett läckage i en fastighets avlopp. Felet och läckaget är ännu inte helt lokaliserat, men styrelsen börjar redan bekymra sig över att behöva genomföra ett stambyte.

Du menar att ni inte ska drabbas av panik utan istället låta inspektera avloppen i föreningens alla fastigheter. Om skadorna ännu inte är alltför omfattande går det kanske att relina rören i stället för att göra stambyte, säger du för att lugna styrelsen.

Relining innebär inspektion och infodring

Du tar på dig att kontakta ett företag som kan utföra inspektion av rör och relining i Stockholm. Inspektionen görs genom att fotografera rören på insidan med hjälp av en specialkamera. På ett extra styrelsemöte informerar du om läget. Inspektionen visar att det finns ett rör som behöver bytas. Sedan är det lämpligt att ni spolar rören med högtryck för att bli kvitt avlagringar och proppar.

För att skydda rören långsiktigt och för att undvika stambyten, beslutar styrelsen att rören ska relinas. Tekniken med relining har funnits sedan 1990-talet och är därmed väl beprövad. Metoden innebär att befintliga rör fodras med en slitstark plastslang. Genom att slangen härdas mot rörens insida blir avloppsrören som nya.

27 Feb 2023