Plåtslagare i Täby har bred kompetens på höga höjder

Som fastighetsägare behöver man ibland hjälp med flera olika saker. En plåtslagare från Täby kan hjälpa dig med både takskottning, fasadmålning och mycket mera!

Att befinna sig uppe på ett tak är en del av en plåtslagares vardag. Att renovera eller bygga nya bra tak är viktigt för att byggnaden ska få en lång livstid. För plåtslagare i Täby är det en självklarhet att det ska vara bra gjort. Men det ska också vara säkert för både plåtslagarna själva och för andra personer som ska arbeta uppe på taket. Därför erbjuder de tjänster som handlar om taksäkerhet. Snörasskydd installeras för att hindra snön från att rasa ner och orsaka skada. Men även takbryggor och stegar samt andra säkerhetsfunktioner som svensk lag kräver ska finnas på varje hus. En annan viktig säkerhetsåtgärd som ingår i utbudet är takskottning. Det skyddar människor som rör sig vid byggnaden samt byggnaden i sig då tung snö kan göra att taket kollapsar. Finns inte den taksäkerhet som krävs kan även ett annat problem uppstå då skorstensfejartekniker eller sotare inte får vistas på tak som inte har den säkerheten som krävs.

Allt jobb sker inte uppe på taket

Plåtslagarna jobbar även med fasader. Det kan vara hela fasaden på en industribyggnad eller mindre arbeten som att renoverar stuprännor, byta fönsterbleck, dropp beslag och till och med putsa rutor. Arbetsuppgifterna kan variera ganska mycket då de kan arbeta med olika sorters fastigheter, både stora som små och privata och företag. Industrier, villor och andra typer av fastigheter.

Hur tänker plåtslagarbranschen när det kommer till miljöansvar?

En viktig del av företagens planering idag innefattar miljön. De använder i möjligaste mån lösningsfria produkter som är miljöanpassade. Det är viktigt att få så lite miljöspill som möjligt. Leverantörerna som används ska även dem arbeta aktivt för att förbättra miljön. Som du märker är det inte bara på plats man jobbar med miljön. Transportmedel är en annan del av verksamheten som är mer miljöanpassad. Det finns givetvis regler för både produkter och hantering som är reglerade av lagen och som noga följs. Utbildningar i miljö hålls för att personalen ska få kunskapen som krävs och på så sätt kunna utföra sitt arbete med ett miljötänk. Med stor kompetens inom många olika områden och med en säkerhets- och miljökunnig personal kan kunden känna sig trygg att arbetet kommer utföras på ett säkert och miljövänligt sätt.

21 Feb 2020