Planera takbytet i god tid

Ett takbyte är en stor men viktig investering. Taket ska precis som fasaden förhindra att vatten och fukt tränger in i fastigheten. Därför ska man inte vänta för länge med att byta taket.

Ett takbyte blir bäst om det planeras långt i förväg. Låt därför en takläggare i Umeå eller någon annanstans besiktiga taket och gör upp en plan för när taket måste bytas. Kanske klarar det en eller två säsonger till med hjälp av lite underhåll innan bytet måste ske? Är man ute i god tid kommer inte kostnaden som en överraskning och man hinner ordna med finansiering. Kanske vill man också passa på att byta taktyp? En takläggare kan ge goda råd om passande material och om vad som är möjligt att lägga. Lertegel är exempelvis vackert men också tungt, och det är inte alla hus som klarar av att bära upp ett tak av tegel. Beroende på var huset ligger kan man också behöva tillstånd från kommunen om man vill byta taktyp.

För- och nackdelar med olika material

Det finns många takmaterial att välja på såsom exempelvis tegel, betong, plåt, shingel, papp, gräs- och sedumtak. Alla har de sina för- och nackdelar. Lertegel är ett levande och vackert material som kan hålla i hundra år, men för att pannorna inte ska suga åt sig fukt och skada underliggande takmaterial måste man hålla dem rena från mossa och alger. Ett material som nästan är underhållsfritt och som har en livslängd på ungefär femtio år är plåt. Den behöver bara målas om ibland. Ett betydligt billigare material än plåt och tegel är papp men det har en mycket kortare livslängd. Är takbytet akut och man inte har råd med de dyrare materialen kanske man ska överväga papptak. Det är trots allt bättre än att riskera att få fuktskador om takbytet uteblir.

Tilläggsisolera och få ner energiförbrukningen

Oftast så lägger man samma taktyp som det var tidigare då arkitekten troligtvis hade en tanke med materialvalet. Om inte så låter man estetiken avgöra men vanligt är också att man tar hänsyn till kringliggande fastigheter - speciellt om huset är gammalt. Det kan även vara en god idé att passa på att tilläggsisolera då man byter tak, i alla fall om huset är lite äldre. Det är en bra investering som är väl värd att göra. Energin man spar gör att takbytet snart betalar sig och dessutom ökar värdet på huset då energiförbrukningen går ner.

11 Jun 2020