Papptak Stockholm - ett prisvärt alternativ

Papptak Stockholm - ett prisvärt alternativ. Dags att lägga nytt tak på villan? Ska du som fastighetsägare byta tak eller har er BRF en utmaning i att hitta rätt typ av tak inom er budget? Papptak är idag en lösning som inte enbart är exkluderad till exempelvis friggebodar och mindre byggnader. Idag är papptak någonting som passar alla typer av hus och fastigheter - och som dessutom kommer med stora fördelar.

Papptak i Stockholm har aldrig riktigt setts som ett giltigt alternativ. Oavsett om man som villaägare planerar för ett takbyte eller om det handlar om en större fastighet där man måste byta tak så övervägs sällan papptak som en lösning.

Detta kommer av naturliga skäl: papptak har länge brottats med problem i form av kort livslängd och där materialet tenderar att spricka och gå sönder. Därför är papptak också den lösning som man väljer exempelvis för en bod, en friggebod eller exempelvis ett fristående garage. Så har det varit, men så är det inte längre. Dagens papptak har nått en exceptionell teknisk utveckling och passar såväl på villor som på större fastigheter i Stockholm. Det är definitivt ett val värt att överväga.

Fördelar med papptak i Stockholm

Papptak har alltid haft en fördel jämte andra takmaterial och detta i form av priset. Kostnaden för både material och arbetet med att lägga ett papptak - tack vare att det går fort - är betydligt lägre än vad fallet är med exempelvis betongpannor, tegel eller plåttak. En fördel som emellertid också kunnat ställas direkt mot en nackdel i form av kort livslängd. Man köper in ett billigt papptak i Stockholm - men tvingas byta detta redan efter kanske tio år. Väljer man istället ett tegeltak så får man förvisso en högre kostnad - men också en avsevärt mycket högre livslängd.

Detta är inte längre ett giltigt argument. Dagens papptak kan - förutsatt att det läggs på ett fackamannamässigt sätt - erbjuda en livslängd på närmare 30 år. Detta utan att priset når speciellt höga nivåer. Papptak är fortfarande ett billigt alternativ i Stockholm - och numera så klarar det även av alla attacker som taket i fråga dagligen utsätts för.

En annan viktig sak är att det även passar alla typer av hus och fastigheter och detta oberoende av taklutning. Det senare är det som ligger bakom den tekniska utvecklingen till mångt och mycket. På moderna hus med lite taklutning så blir papptak egentligen det enda alternativet. Genom att materialet förädlats och blivit med stryktåligt så är det numera också ett fullgott alternativ.

Välj rätt takläggare för ditt papptak

För att nå den långa livslängden som papptak idag kan erbjuda så krävs en professionell takläggning. Det är inte ett projekt du som lekman gör på egen hand. Med rätt takläggare i Stockholm så garanteras du en längre livslängd och ett tak som står emot både tidens tand och attacker från moder jord. Taket är i det närmaste underhållsfritt och det har en lätt vikt - vilket gör att det inte sliter på konstruktionen.

Fördelarna är många, men som sagt - en professionell läggning är ett måste för att dessa ska nås. Det enda negativa som går att anmärka på gällande papptak i Stockholm gäller egentligen det estetiska. Taket är inte särskilt vackert, men det är också - beroende på lutning - något som man kan bortse från.

6 Oct 2021