Pålning som styrka

När man bygger ett högt hus så vill man att det ska vara säkert och stabilt. Därför använder man sig av pålning på hus och andra byggnationer som är höga.

Om man skulle ställa en bro direkt på marken så hade det inte varit trevligt att köra över där, om det skulle börja blåsa. Risken är mycket stor att bron skulle välta och orsaka mycket stora skador, såväl på personer som kringliggande byggnader och natur.

Så är det även med höga hus. Och därför måste man göra en åtgärd så att man är säker på att byggnationen står säkert och stabilt, vad som än händer vädermässigt. Det man då gör är något som inte går att se med blotta ögat. Man utför en pålning, som innebär att man förankrar byggnationen genom långa pålar som man slår, eller gjuter, ner i marken.

Undersökning före pålning

Har man bestämt sig för att bygga någon större byggnation så brukar man börja med att göra en geologisk undersökning. På det viset får man besked på hur det ser ut under markytan. Om det finns en underjordisk källa, stora stenblock eller var berggrunden börjar och hur den ser ut.

Det man vill, med en pålning, är att få fatt i så stabilt material som möjligt. Därför brukar man eftersträva att fästa sina pålar i berggrunden. Och i vissa fall kan det innebära att man måste gå mycket långt ner i marken. Kanske till och med upp till åttio meter eller mer. Allt för att få den stabilitet som man önskar sig.

Hitta mer kring pålning på denna sida: pålning.nu

21 Mar 2023