När du behöver takläggare i Stockholm

Den som bygger nytt kommer förr eller senare till den punkten att man ska lägga taket och det är ingen liten historia. Att lägga tak på ett hus innebär att man måste vara noggrann och lägga det efter konstens alla regler. Det bästa som man kan göra är att anlita en snickare i Stockholm för det arbetet, om det är i Stockholm som huset ska stå. 

Det är många saker som man bör kunna för att lägga ett tak. Bygga en hållbar konstruktion för taket, är det första som man bör kunna. En arkitekt vet hur taket bör vara vinklat för maximal nytta. När en snickare sedan tar vid och ska lägga taket gäller det att först bygga rejäla takstolar som ska hålla uppe hela takets konstruktion. Sedan bygger man på reglar på takstolarna, där man sedan bygger på med själva byggmaterialet som ska bli själva taket.

Välja material till taket

Sedan när reglarna sitter på plats, bör man sedan täcka hela taket med ett taktäkt, som man väljer i något hållbart material. När undertaket och täkten sedan ligger på plats, lägger man på det material som man önskar till taket; plåt, betongpannor, tegelpannor, papp eller shingel. Här väljer man hållbarhet och tar med kostnaden för materialet i beräkningarna. Ju dyrare material, desto längre hållbarhet. Hit hör både tegel- och betongpannorna, och även plåten till viss del. Man bör även ta hänsyn till arkitekturen på huset när man väljer material till taket. Ett hus som har en stil med funkis, passar bäst att ha tak med papp, som man hade under 1950- och 60-talet när funkishusen var som mest populära. Ett hus i sekelskiftestil, bör ha ett tak med tegelpannor och så vidare.

Välja säkerhetsprodukter till tak

När väl materialet är på plats på taket bör man alltid tänka på livet efter taket; alla gånger som man behöver gå upp på taket, laga det, hålla rent i hängrännor och stuprör, och måla om det. För att man ska kunna röra sig fritt och säkert på tak bör man alltid montera ankarfästen, hängstegen, skorstenssteg (om man har skorsten vill säga) och nockfästen och stegar. Genom att montera dessa säkerhetredskap, kan den som går upp på taket röra sig någorlunda fritt men säkert uppe på taket. Sedan kan man mycket väl behöva byggställningar som säkerhet för dem som är uppe på taket och ska renovera det, men det är sedan en annan sak.

2 Oct 2019