Maskinverksamhet på entreprenad

Som kommun kan det vara aktuellt att lägga ut vägunderhåll och skötsel av grönytor på entreprenad. En firma med maskinverksamhet kan oftast fixa detta.

Forshaga kommun behövde göra en ny upphandling för vägunderhållet inom kommunen. Därför gick man ut och bad om anbud. Det som främst behövdes var att hålla efter vägarna på vintrarna som kunde vara både kalla och snörika i Värmland. Man tänkte därför anlita ett företag som kunde vara snabbt på plats när snön hade fallit och sätta igång med snöröjningen. På gång- och cykelbanor behövdes det också sandning för att inte riskera att folk halkade och gjorde sig illa.

När vintern var slut var det till att sopa upp all sand igen. Det skulle också ingå i det vägunderhåll som man lade ut på entreprenad. Ibland kunde det också bli aktuellt med lövsugning på höstarna.

Anbud från företag med maskinverksamhet

Ett av de anbud som kom in var från Råum´s Maskin. Det verkade intressant eftersom priserna var bra och företaget var beläget i närheten. De var också välförsedda med maskiner och hade bra referenser. Det var ju inte alltid givet att det lägsta anbudet skulle vinna upphandlingen. Kommunen var tvungen att försäkra sig om att arbetet skulle bli väl utfört också.

Man tog därför ett möte med företagets ägare. Under mötets gång framgick att samma företag även skulle kunna hjälpa till med skötsel av kommunens grönytor. Det var ju ett jobb som främst behövde göras under sommarhalvåret så det blev ett bra komplement till snöröjningen. Kommunrepresentanten bestämde sig för att rekommendera detta företag. Sen var det som alltid – man fick se vilket beslut det blev i slutänden.

12 Oct 2022