Marksanering för ren miljö

När folk ska bo i ett område måste marken vara fri från gifter. Det är ett lagkrav att marksanering görs innan man bygger när jorden innehåller farliga ämnen.

Kanske var tomten till salu billigt, just för att det har legat ett tvätteri där eller en bensinmack. Ska man bygga bostadshus måste marken saneras först, och det finns speciella företag som är experter på det. Anlita en sådan konsult. Som byggherre är man skyldig enligt lag att förvissa sig om att det inte finns miljögifter eller annat farligt avfall.

En marksanering görs i samråd med kommunen, så att miljökontoret får information om vad som sker på tomten. Det är dyrt för markägaren, men det är nödvändigt att genomföra de åtgärder som behövs. När det ska bo folk där ska barnen kunna leka på gården utan att riskera att bli sjuka.

Marksanering kan vara liten

När man drar igång en marksanering ska det förs tas prover. Sedan görs sanering av mark efter vilka behov det finns. Kanske är det bara en liten del av marken som behöver saneras. Man schaktar bort den förorenade jorden och ersätter den, men bara där det enligt proverna behövs. Det är en ekonomisk fråga, så att man inte behöver bekosta för mycket.

När marksaneringen är klar är byggherren fri att bygga på tomten och är trygg med att det är riskfritt att vistas där. Oavsett hur mycket eller litet som behöver schaktas bort är det en säkerhetsåtgärd för framtiden att ha ett protokoll på att jorden är ren.

9 Jan 2023