Måla om ditt plåttak

Hus har olika typer av tak vars material även de skiljer sig åt. Det skapar personlighet och det gör att städer och olika områden blir mer levande. Olika tak kräver emellertid olika underhåll och måste skötas om med lite annorlunda tidsintervaller för att ge bästa hållbarhet i framtiden. Oavsett vilket tak eller material det handlar om så kommer det att krävas ett visst underhåll, det kommer man inte undan.

Sköter man inte taket och har regelbundna kontroller av det så kommer det att bli kostsamt i slutändan. Detta både sett till kostnaden av akuta skador samt sett till det energiläckage som ett kan komma av ett otätt tak. Det går att ta hjälp av exempelvis en takläggare för att kolla skicket på taket och där denne även korrigerar eventuella problem på plats: en blygsam kostnad som lönar sig i det långa loppet.

Har du ett plåttak på ditt hus i Stockholm så har du också ett vackert, praktiskt och rakt igenom funktionellt tak som - tack vare sin lätta vikt - sliter minimalt på husets konstruktion och bärande delar.

Du har ett bra tak, men även ett tak som kräver viss omsorg och underhåll. Detta primärt i form av att det måste målas om med jämna mellanrum. Många tänker att ett målerijobb på ett tak sker av estetiska skäl; försvinner färg på olika ställen så får man också på köpet ett fulare hus per automatik.

Det är sant till viss del, men den stora anledningen handlar om att färgen har en skyddande effekt: du får helt enkelt längre livslängd på ditt plåttak om du målar om det. På samma sätt som om du målar om fasaden på ditt hus i Stockholm.

Anlita en målare i Stockholm

Det går att måla ett plåttak på egen hand. Men, det är ett arbete som tar sin lilla tid. Du måste vara beredd på att slipa, på att rugga upp ytan med stålborste, på att tvätta, på att skrapa och så vidare. Allt detta dessutom på en högre höjd där du kan göra dig väldigt illa om du skulle falla. Vårt råd är därför att du anlitar en målare i Stockholm för att måla ditt plåttak. Det kostar några kronor extra, med det är en garanti för att jobbet blir utfört på ett fackmannamässigt sätt och att du - i och med detta - också får ett tak som håller i längden.

Att anlita en målare har även andra fördelar. Dels så slipper du hålla på att hyra en massa utrustning som krävs. Hur enkelt är det att få tag i säkerhetslinor och ställningar exempelvis? I den tjänst en målare levererar så ingår allt detta och det är ytterligare ett starkt argument till varför du ska lägga några extra kronor på professionell hjälp. Tänk även på att Rot-avdraget går att använda och att du i och med det kan dra av 30% av den totala kostnaden för arbetet. Det gäller således inte för kostnaden av ställning och färg - det är bara den faktiska arbetskostnaden som är avdragsgill genom rot-avdraget.

För mer info och inspiration, besök https://www.målarenstockholm.se.

21 Jan 2019