Lägga tak själv – guide

Att lägga ett tak kan ofta kännas som ett jobb man bör delegera till erfarna yrkesmän. Vissa jobb är svårare, och då kan det verkligen behövas, men vissa typer av takläggarjobb går att utföra själv med god planering. Ett Stockholmsbaserat företag har lagt upp en guide på sin sida om hur man kan gå till väga.

Grundprinciperna

Först skall de gamla pannorna tas bort. Det är bra om du kan sälja eller ge bort dem, och därmed få dem bortforslade på samma gång. Sedan ska underlagstaket besiktigas noga. I de fall det är skadat eller gammal ska det ytas. Stockholmsfirman rekommenderar att alltid byta underlagstäckning och läkt när takpannorna byts.

Underlagstaket

I dagsläget finns det två stycken principer för hur underlagstak kan utföras. Antingen på det traditionella viset med råspont täckt med takpapp, en princip som resulterar i ett så kallat diffusionstätt tak. Det här innebär att taket är tätt, både inifrån och ut.

Den moderna principen ger ett diffusionsöppet underlagstak i form av en slags duk som läggs på råsponten eller direkt över takstolarna. Det här resulterar i ett tak som släpper ut fukt från insidan, något som minimerar risken för fuktskador.

Läkten ligger på underlagstaket

Den stockholmsbaserade firman berättar att läkten är den konstruktion av båg- och lodräta träreglar, vilka pannorna sedan läggs på. Den lodräta läkten, ströläkten, behövs för att både bära den vågräta läkten, bärläkten, och för att ventilera taket.

Det är vid bärläkten som takpannorna sedan fästs på. Distansen mellan bärläkten skiljer sig åt en del, och beror på vilken sorts takpanna du ska ha till taket. När läkten är klar är det sedan läge att börja lägga pannorna. Eftersom takplattor är väldigt tunga – försök att få dem levererade direkt till taket.

Lägg pannorna

Själva läggningen är inte särskilt svår i sig, men det kräver stor noggrannhet. Vanligtvis börjar man nerifrån och arbetar sig systematiskt uppåt. Traditionella tegelpannor är något svårare att lägga än deras falsade motsvarighet.

Pannorna fästs i läkten med speciella skruvar och spikar, eller med clips. För att maximera takets livsläng monteras också en fågellist nära takfoten. Fågellisten stoppar fåglar, barr och löv från att komma in under takpannorna.

Verkar det för svårt?

Om du inte är övertygad om att det kommer bli ett bra resultat, finns det mängder av firmor som kan hjälpa till. Genom att söka efter ”takläggare Stockholm” till exempel, får man upp mängder av resultat som man kan välja mellan.

5 Mar 2017