Lägg solpaneler på taket!

Vill du sänka dina elkostnader? Vill du bidra till en mer miljövänlig värld? Genom att bli egenproducerande elleverantör antingen genom att installera bergvärme till uppvärmningen av din villa eller solpaneler på ditt villatak kan du dels sänka dina kostnader för din elförbrukning eller tillverka den el som du använder i din villa. Även om de initiala kostnaderna kanske är relativt stora, kommer du att ha "gratis" el och värme för många, många år framåt. Och inte bara du, även de som flyttar in i din villa, efter dig kommer att kunna ha det. Det gör att den dagen du vill sälja villan, kommer den att vara mycket eftertraktad. De som sedan köper din villa, vet att de inte kommer att ha så höga uppvärmningskostnader eller elkostnader.

Måste anlita proffsen för installation av solpanelerna

Om installationen av solpanelerna ska bli riktigt gjord, och som inte skadar taket, eller som skadar solpanelernas funktion, måste man anlita professionella solpanelsmontörer. Det finns säkert flera erbjudanden att köpa solpaneler och installera dem själv, men det avråder vi från. Det är ju viktigt att installationen blir korrekt och att de fungerar på sådant sätt som tillverkaren har avsett och som ger dig maximal utdelning.

De professionella solcellsmontörerna kommer också innan och inspekterar villan så att den solcellspanelerna kan uppta mest möjliga energi och solstrålar. Det idealiska är att taket har sin största yta mot söder och därför kan ta upp så mycket energi från solen som det bara är möjligt under dagarna.

På sommaren kan du sälja el och köpa på vintern

Det vanligaste är att man producerar så mycket el att man kan sälja elen till närmaste allmänna elnät. Och att man inte producerar tillräckligt under vintern och blir tvungen att köpa el på vintern. Oavsett hur det blir, kommer du att sänka dina elkostnader betydligt. Samtidigt som man byter till en miljövänlig energikälla är det även viktigt att se över sin egen elkonsumtion och om allt det man faktiskt gör är nödvändigt. Kanske man kan göra mer för att sänka sin energikonsumtion? Den dagen så alla måste sänka den, är man redan förberedd och har gort de förändringar som krävs av oss, människor.

Bor du i Stockholm och vill installera solpaneler på din villa kan du anlita dessa kompetenta montörer för dina solpaneler. Du får dessutom ett statligt bidrag när du installerar egna solpaneler. Inte bara sänker du kostnaderna för din elräkning, dessutom höjer du värdet på din villa och gör den mer attraktiv när du väl vill sälja den. Här kan du läsa mer om hur du kan installera solpaneler på din villa i Stockholm.

3 Nov 2018