Kostnaden för en kontrollansvarig

Det finns flera faktorer som avgör vad kostnaden för en kontrollansvarig blir i slutändan. En av dem är kanske staden – priserna tenderar att vara något högre i storstäder som Stockholm, Göteborg och Malmö, jämfört med lite mindre städer och samhällen. Särskilt i Stockholm märks det här. Men det geografiska läget är ändå en relativt liten faktor i att utröna kostnaden för ett projekt. Den enskilt största faktorn är storleken på det. 

Projektets storlek

Som nämnt ovan är storleken på projektet den största faktorn för det slutliga priset (större än skillnaden mellan att anlita en kontrollansvarig i Stockholm kontra en småstad, till exempel). Det är därför svårt att på rak arm säga ett pris för en kontrollansvarig på för hand. 

För ett medelstortprojekt kan kostnaden ligga kring 30.000 – 40.000 kronor

För större projekt kan kostnaden öka betydligt. Detta av naturliga skäl, då det kräver mer tid och arbete för den som är kontrollansvarig. Stora projekt innebär att fler besök måste göras för att det ska kunna säkerställas att kontrollplanen följs. 

Särskilda behov

Inget byggprojekt är det andra likt. Ibland kan byggherren önska ha en kontrollansvarig närvarande, även om det inte ”behövs” (även om kontrollplanen kan säkerställas följas, med andra ord). Finns det ett stort behov av en kontrollansvarigs specialkompetens, varför flitiga besök krävs, kommer det givetvis att påverka det slutliga priset. Var därför medveten om att kostnaden kan skilja sig rejält åt, beroende på byggets storlek och byggherrens önskemål i övrigt. 

Stad

Som nämnt i inledningen kan det geografiska läget ha viss inverkan på det slutliga priset. Det finns visserligen ingen tydlig källa som stärker detta, men tittar man på löneläget och priset för tjänster överlag, är dessa högre i till exempel Stockholm och Göteborg än vad de är på mindre orter ute i landet. 

Om du tidigare har genomfört ett bygge i en mindre stad, och nu ska göra det i Stockholm, kan det alltså hända att du får räkna med ett lite högre pris. Det är dock inte bara lönerna i Stockholm som är högre – utan även omkostnader (så som boende till exempel), vilket vissa menar drar upp lönerna. 

Tre snabba tips för dig som ska anlita en kontrollansvarig

  • Certifikat

Välj en kontrollansvarig med certifikat och stor erfarenhet av olika byggprocesser. Faktum är att alla kontrollansvariga idag måste vara certifierade.

  • Involvera henne eller honom tidigt

Genom att låta den kontrollansvarige tidigt involveras i processen, eftersom många viktiga vägval görs innan själva byggstarten.

  • Var rak i kommunikationen

Precis som när man anlitar en hantverkare, frisör eller vilken tjänst som helst är det viktigt att vara rak och tydlig i kommunikationen. Tvister beror inte sällan på missförstånd, som enkelt hade kunnat undvikas med effektiv kommunikation. Det här är en billig försäkring (eller åtminstone riskminimering) för båda parter. 

29 Apr 2018