Jobb i Uppsala med liten konkurrens

Ska du flytta till Uppsala? Eller bor du i någon närliggande ort och vill pendla till ett nytt jobb? Uppsala är en av Sveriges största städer och bjuder på en varierad arbetsmarknad. Oavsett om man är akademiker, hantverkare eller kulturarbetare bör det inte vara några större problem att hitta ett jobb här – åtminstone inte om man har rätt kompetens och utbildning. I den här texten ger vi exempel på ett par jobb med liten konkurrens i Uppsala. Siffrorna är hämtade från Arbetsförmedlingen och deras Yrkeskompass, som gör prognoser över olika yrken i landet. 

Takläggare

Det finns ungefär 3 700 anställda takläggare i landet. Hur många av dessa som arbetar i Uppsala framgår dock inte av siffrorna. Det man däremot ser är att konkurrensen om jobben bedöms vara ”liten”. Det här kan dock sättas i perspektiv till hur det ser ut i Stockholms län – där konkurrensen om jobben för takläggare bedöms vara ”mycket liten”. 

Samtidigt kan man alltså konstatera att efterfrågan från arbetsgivare är högre än vad det finns takläggare. Prognosen gäller för ett års sikt, men det ser ungefär likadant ut på fem års sikt. Den som vill bli takläggare i Uppsala bör alltså inte ha några större problem att hitta ett jobb (åtminstone inte problem som kan skyllas på arbetsmarknaden). Läs mer om takläggare i Uppsala på: http://www.takläggareuppsala.biz.

Kock

Som kock i Uppsala finns det många potentiella arbetsgivare som kan anställa en. Idag finns det närmare 39 000 kockar (och kallskänkor) anställda i hela Sverige. Det är inte bara i Uppsala som tillgången på kockar är lägre än efterfrågan – utan så ser det ut i hela landet. 

Prognosen, att det är mycket lite konkurrens om jobben, gäller på ett års sikt. Den andra prognosen gör dock bedömningen att det kommer förhålla sig så även på fem års sikt. Anledningen är att det är för få som har valt att studera restaurangprogrammet på gymnasiet. 

Civilingenjör (bygg)

Inom bygg och anläggning finns en stor efterfrågan på civilingenjörer. Samtidigt är tillgången för låg för att den höga efterfrågan ska kunna mötas. I de flesta delar av landet, bland annat i Uppsala, råder ”mycket liten” konkurrens om jobben. Det här till skillnad från exempelvis Gotland och Gävleborgs län, där konkurrens endast bedöms vara ”liten”. 

I dagsläget finns ungefär 12 000 anställda civilingenjörer som är verksamma inom bygg. Prognosen gäller för ett år, men även på fem års sikt tror man att den här yrkesgruppen kommer ha lätt att hitta jobb. 

Grundskollärare

Grundskollärare är en stor yrkesgrupp – det finns ungefär 75 000 av dem i Sverige idag. Samtidigt är bristen redan stor sedan tidigare, och en snabb befolkningsökning gör att ännu fler lärare behövs. Inom kort tid. Sammantaget gör det här att grundskollärare har mycket goda möjligheter att hitta jobb. Konkurrensen om de många jobb som finns är liten. 

29 Jun 2018