Inspirerad att köpa solpaneler?

Är miljövänlig el viktigt för dig? Funderar du på att köpa solpaneler? Är det en lönsam investering? Läs mer om huruvida solpaneler är en bra investering här.

Kanske har en granne satt upp nya solpaneler på sitt tak. Eller så har du sett dem på fler och fler ställen och börjat tänka att det börjar bli dags att skaffa egna. Men då börjar frågorna kring vad det kan kosta och huruvida de kan sättas upp på den egna fastigheten komma. Hur ser dina förutsättningar ut? Husets läge och tänkbara ytor, storlek och förbrukning är sådant som påverkar. Många firmor erbjuder helhetslösningar, vilket innebär att de gör en bedömning, alltså en ekonomisk prognos. Sedan lämnar de en offert, levererar paneler och monterar anläggningen. Funderar du på komplettering i framtiden så kan det vara bra att ta med det i beräkningen.

Hur fungerar solpaneler?

Solpaneler har genomgått en utveckling under en längre tid och idag räknas solpaneler som ett effektivt, pålitligt och miljövänligt sätt att producera energi. Det fungerar så att när solstrålarna träffar panelen uppstår en spänning mellan fram- och baksida, därigenom bildas likström. En växelriktare behövs för att omvandla likströmmen till växelström som sedan kan användas som hushållsel. Energi produceras under dagtid, även vid mulet väder. Däremot inte nattetid. Under sommarhalvåret produceras mest energi. Solpaneler omvandlar ungefär 10-15 % av solenergin till ström. Överskottsel kan man inte lagra i panelerna, däremot kan man komplettera med batterier och på så sätt lagra el. Man kan också sälja el till ett elbolag, och tack vare detta få skattereduktion när man säljer sina elcertifikat.

När du bestämt dig dig för solenergi

Nu har du funderat och kanske till och med bestämt dig för att köpa solpaneler. Kolla då runt lite bland de olika firmorna som finns. Håll utkik efter olika erbjudanden, garantier och priser. Man kan till och med få statligt investeringsstöd. För själva installationen kan man dessutom få ROT-avdrag. Om du får en offert, kan du själv beräkna hur det kommer att löna sig ekonomiskt för dig. Även om du inte tänker bo kvar, visar en ny undersökning från Sveriges lantbruksuniversitet, att fastighetens värde ökar om man låter installera solpaneler på huset. Solpaneler idag håller hög kvalitet, är tillverkade av tekniskt härdat glas som tål extrema väderleksförhållanden. De är underhållsfria och klarar att producera el även under snö eller smuts. Det är en långsiktig investering, man räknar med att det ger en produktion av el i ca 30 år. Inga utsläpp, inget underhåll, inga elavbrott.

19 Feb 2020