Har du mycket kopparskrot över?

Som takläggare kommer man säkert i kontakt med en hel del koppar. Många tak som man lade under hela 1800- och 1900-talet var ofta i koppar. På den tiden var koppar en metall som inte kostade särskilt mycket men som samtidigt hade bra egenskaper och isolerade tak och skyddade byggnaderna. Därför kan man i dag se många stora tak, på kyrkor och andra offentliga byggnader, på hängrännor, stuprör och liknande som var gjorda i koppar. Metallen har också otroligt bra ledningsöfrmåga, därför kan man ofta se koppar i olika elektroniska maskiner, ledningar och annat som man vill ska leda elektricitet, värme och vatten.

Med tak i koppar får du mycket betalt

Även om koppar en gång var en billig metall, är det ju inte så längre. Varför inte sälja all koppar som du kommer över? Du gör sannolikt en otroligt bra affär. PRiset på koppar har gått otroligt mycket, på grund av sämre tillgång. Till och med så mycket att kriminella inte drar sig för att sälja all koppar som de kommer över på illegalt sätt genom att klippa ner kyrktak, hängrännor och stuprör och till och med på järnvägsbanor där man har lagt kopparledningar då koppar leder elektricitet och värme otroligt bra. Så om du kommer över koppar, det blir säkert en bra affär.

Du gör miljön en tjänst

Överraskande nog finns det inte så många som bryr sig om att återvinna alla slags metallskrot, vilket egentligen är en otroligt bra affär om man ens bryr sig om att ta till vara allt som behöver tas till vara och göra bra affärer på det. Man skulle ju önska sig att det fanns fler. I och för sig är det ett troligt resurskrävande arbete att plocka ur allt som är värt att plocka ur skroten, men om man bortser från det är det mycket värt för miljön och det kommer att vara framtiden för oss människor, då vi behöver ta till vara de resurser som faktiskt redan finns istället för att fortsätta tömma planeten på de resurser som ännu finns. Det är dag för oss alla att återföra jordens resurser och inte bara tömma den på det.

Så hittar du din kopparskrot

Är det i Stockholm som du behöver hitta en kopparskrot, kan du börja med att googla "kopparskrot Stockholm" så att du hittar till en kopparskrot i Stockholm, annars googlar du en annan ort, där du bor. Lycka till!

8 Jun 2019