Geotekniska undersökningar för säkerhet

För att få information om grunden kan en geoteknisk undersökning göras. Då får man svar på flera olika frågor som bergets egenskaper och grundvattennivån.

Niklas byggföretag var det företag som fått erbjudandet att bygga det nya hotellet i stan. Det skulle innebära en stor byggnad på fem våningar. Något som krävde en hel del planering och dessutom stor erfarenhet hos dem som skulle leda och utföra bygget. En stor del av arbetet var redan gjort i och med det inskickade anbudet.

Nu behövde han få till ett samarbete med ett företag som gjorde geotekniska undersökningar. Ett som kunde borra och använda provtagningspumpar för att ta reda på relevant data om grunden bygget skulle stå på. Säkra att den var stabil nog för byggnadens tyngd. De kunde mäta grundvattennivåer och även ha andra kunskaper att ta fram vid behov.

Geoteknisk undersökning utförd av proffs

Tidigare hade Niklas företag arbetat med byggen inom kända områden där man visste hur marken under såg ut. Husbyggaren innan dem hade redan byggt fastigheter runt omkring och terrängen var genomgången. Med hotellet var det något helt annat. De skulle bygga vid en sjö i oländig terräng där det inte fanns en byggnad i sikte.

Nu behövde han hjälp med en geoteknisk undersökning för att säkra marken och vattnet. Niklas hade hört om ett företag som fått många fina vitsord och höll tummarna för att de skulle ha möjlighet att vara en del av bygget tillsammans med honom och hans team. En liten men viktig detalj för ett lyckat jobb. Läs mer om hur geoteknik går till här: www.geotekniskundersökning.se

20 Jun 2022