Fördelar med plastfönster vid ett fönsterbyte

Fönster påverkar mer än vad många verkar tro och vara medvetna om. I synnerhet husägare vars fönster är gjorda av trä. Träfönster kräver ett årligt underhåll och där du som husägare får vara beredd på att slipa, putsa, måla om och fräscha till fönstren i övrigt - då trä är ett levande material så krävs också stor omsorg. Sköter man inte sina träfönster så kommer det nästan garanterat en högre uppvärmningskostnad som en brev på posten.

Otäta fönster släpper in kall luft och ger varm luft fritt utträde ut ur huset - något som blir kostsamt i längden. Dessutom så påverkas inomhusmiljön negativt. Det är inte ovanligt att hus med träfönster - misskötta sådana - ofta upplever drag och kyla och därmed blir mer mottagliga för sjukdomar.

Vi skulle säga att ett fönsterbyte - från trä till plast - har lite för stora fördelar för att man ska avfärda det. Plastfönster är billiga, de är underhållsfria och de klarar av en tuff inter i Stockholm utan problem “

Även fönster som tagits om hand och som underhållits kan bli uttjänta - ingenting håller för evigt - och där måste ett fönsterbyte äga rum. Ett fönsterbyte som vi ska titta lite närmare på här. Vi ska nämligen slå ett slag för ett annat typ av fönster i form av plast. Plastfönster är i många fall en bättre lösning. Vi kan säga att du äger en villa i Stockholm och står inför ett fönsterbyte - du har träfönster och vi tänkte, genom några punkter, argumentera för varför plastfönster kan vara ett bättre alternativ.

Fördelar med plastfönster vid ett fönsterbyte

  • Billigare. Plastfönster är betydligt billigare än fönster av trä. Dessutom är de lättare att montera - något som gör installationen billigare för dig då den går fortare (och innebär färre arbetstimmar). I kombination med att ett fönsterbyte inkluderas i Rot-avdraget - där du kan dra av 30% av den totala arbetskostnaden - så behöer det inte bli så extremt dyrt som många tror på förhand.

 

  • Lång livslängd. Tidigare modeller av plastfönster hade stora brister då de inte var utvecklade för oss i Sverige med våra kalla vintrar och stora väderomslag. Numera så tillverkas plastfönster i Sverige och med vårt klimat i åtanke; något som gör att de håller väldigt länge.

 

  • Inget underhåll. Du kanske behöver tvätta dina plastfönster - i synnerhet i Stockholm där det finns mer avgaser - men i övrigt så krävs inget underhåll överhuvudtaget. Ett fönsterbyte från trä till plast sparar dig en massa besvär.

 

  • Snygga. Ja, faktiskt. Dagens plastfönster är väldigt estetiskt tilltalande - även om man sätter dessa på ett hus av trä.

 

  • Miljövänliga. Plastfönster sliter inte på naturen på samma sätt som träfönster. Lite felaktigt tar många för givet att ett naturligt material som trä per se är bättre för miljön. Men; vad sker vid det årliga underhållet? Jo, en massa kemikalier åker fram och hamnar - i många fall - i naturen. Plastfönster går dessutom att återvinna.

 

26 Jan 2018