Fönsterrenovering Stockholm - ett prisvärt alternativ

Dags att byta fönster i er BRF i Stockholm? Att byta fönster är ett väldigt dyrt projekt som kräver att man byggt upp en ganska rejäl budget. Man ska dock veta att det finns en belöning i slutet av tunneln och detta i form av en värdeökning på fastigheten, lägre kostnader för uppvärmning samt i att fastigheten blir avsevärt mycket vackrare.

Det finns dock ett alternativ till att byta fönster som tyvärr ofta förbises. Genom att undersöka möjligheterna för en fönsterrenovering i Stockholm så kan ni få alla de fördelar som ett fönsterbyte för med sig - men till en bråkdel av priset. En fönsterrenovering i Stockholm är i detta avseende att jämföra med en golvslipning. Du får ofta ett bättre resultat, till ett betydligt lägre pris.

Hitta rätt företag för fönsterrenovering i Stockholm

En välplanerad fönsterrenovering i Stockholm innebär att alla fönster hakas av och åtgärdas. Detta genom exempelvis att alla beslag byta ut, att tätning sker, att man byter ut skadat trä mot nytt samt att man exempelvis målar fönstren. Detta kan ske på plats i lägenheterna, eller där företaget man anlitat tar med sig fönstren till en egen verkstad. Under tiden så sätter man då upp skydd så att de boende kan leva som vanligt - men givetvis utan den utsikt man vant sig vid.

En annan vanlig åtgärd i samband med en fönsterrenovering är att man också ser till att byta ut glasen. Moderna fönster har överlägsna egenskaper i isolering jämfört med äldre fönster. Genom att byta ut glasen mot glas med lågt U-värde så kan man också som BRF komma till bukt med höga uppvärmningskostnader och samtidigt också skapa ett bättre inomhusklimat för de boende.

Rätt företag är nyckeln till en lyckad fönsterrenovering i Stockholm. Givet detta så bör ni alltid kolla extra noga efter erfarenhet och se till att det finns goda referenser från liknande projekt. Läs mer om fönsterrenovering på denna webbsida: https://www.fönsterrenoveringstockholm.nu

18 Dec 2022