Flesta bränder i flerfamiljshus sprids via taket

Många bränder som sker i flerfamiljshus eller i radhus hade kunnat förebyggas om man hade sett över takkonstruktionen i tid. Här gäller det att uppdatera det material som taket vilar på. I flerfamiljshus får taket inte vila på antändbart material som takstolar av trä. De måste bestå av stål eller betong eller av något annat material som inte antänds vid mycket höga temperaturer. Förvånansvärt många byggnader står sig slätt ifall olyckan skulle vara framme. Särskilt utsatta är tak, då en eld alltid strävar uppåt. Har man då byggt med ventiler som leder till bostäder förenade med varandra och genom eller under taket, har man byggt hus som är gynnsamma för en eld. Dels får elden kraft av syret som kommer in genom ventilen, dels får elden det lättare att leta sig till taket och elda på med värme till taket har antänts. Har väl taket antänts, kan elden sedan sprida sig till andra delar av byggnaden. 

Fastighetsägare är ansvarig

Här kan man inte lägga ansvaret på samhället, kommunerna eller något annat abstrakt. Här är det fastighetsägaren som äger hela ansvaret för att husen inte är lätta måltavlor för en eld att sprida sig och försvåra nedsläckningen av en eld. Enligt lagen ska det ta 60 minuter att sprida sig från den ena lägenheten till den andra. Detta åtföljs sällan eller ens någonsin på vissa ställen och de värsta ställena är hus där en vind eller en ventilation förenar de olika lägenheterna med varandra via taket. Då är det lätt att elden i en lägenhet först letar sig upp till taket, och sedan via taket sprids till nästa lägenhet och sedan nästa. Ofta har brandmännen svårt att bemästra en sådan eld och kan enbart förhindra branden att ytterligare sprida sig till andra bostäder. Och det efter att många lägenheter har vattenskadats.

Otillräcklig väggar en orsak till spridning

Många gånger kan det vara brister i konstruktionen av väggarna som gör att elden sprider sig mellan bostäderna. Ibland kan det hända att väggarna i en vind inte är byggda tätt mot yttertaket. Är takets undersida enbart av plastduk, träfiberboard, masonit ller liknande kan materialet brinna upp på kort tid och försvinna. Det kan även vara håltagningar i väggar för kablar eller ventiler som gör att väggarna inte är täta och som elden kan spridas genom. Då är en brandfogning enda sättet att förebygga att bränder sprider sig mellan lägenheter och mellan rum i en bostad.

10 Jul 2018