Fast mark ger billigare markarbeten

Om man ser till vikten av ett ordentligt markarbete så går denna egentligen inte att prissätta. Fuskar man med markarbeten då man ska genomföra en byggnation – oavsett var och i vilken omfattning – så kommer bygget i framtiden att drabbas av problem som är väldigt svåra att korrigera. Bygger du exempelvis ett hus i Stockholm där man plötsligt efter några år upptäcker att det lutar eller faller ihop – ja, då är det i de flesta fall något som man kan spåra till att markarbetet blivit utfört på ett otillfredsställande sätt. Det som man däremot kan säga gällande prislappen för markarbeten är att denna påverkas, varierar och beror helt på hur de geologiska förutsättningarna där du bor.

Vi kan först säga att huset du ska bygga i Stockholm ligger på en mark där morän finns – där kommer markarbeten att bli billigare och gå snabbare än om marken i fråga visar sig vara full av större stenblock.vid det senare tillfället så kommer det nämligen – med all säkerhet – att innebära att det företag du anlitar tvingas springa; något som påverkar priset i negativ riktning för dig som kund.

Fast mark ger billigare markarbeten och utöver morän så kan vi även nämna att pinnmo och är väldigt gynnsamt att arbeta med. Vi har hela tiden haft Stockholm som utgångspunkt i denna text och detta kommer inte av en slump – det är nämligen just i den staden som man kan se hur markarbeten och prislappen för dessa kan komma att påverkas i en större skala. Det handlar här om hur du som privatperson agerar innan du skriver på ett kontrakt med en entreprenör inom branschen.

Billigare markarbeten i Stockholm

Att man som privatperson kan påverka priset för markarbeten i Stockholm beror på att det där finns väldigt många företag som erbjuder sina tjänster inom området. Som inom alla områden där det finns hög konkurrens så har man också som privatperson en fördel och en chans att använda sig av denna. Som exempel – ska du dränera (något som kräver ett markarbete) i Stockholm så nöjer du dig inte med att kontakta endast ett företag – nej, istället så begär du in offerter från flera stycken.

På så sätt kan du ställa dessa mot varandra och därefter välja den som kan erbjuda markarbeten som bäst passar din budget. Det som du dock ska tänka på här är att inte – hur frestande det än kan vara – välja den billigaste; risken finns nämligen att detta företag utför ett jobb som sedan visar sig innehålla stora brister och som således riskerar hela din byggnation i framtiden. Bättre här är att utgå från ett företag som ligger någonstans mittemellan och välja bort även de som kostar mest.

Använd rot-avdraget

Dessutom får du – oavsett om du ska genomföra markarbeten i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – använda ditt rot-avdrag för uppgiften. Din dränering och kostnaden för denna kan alltså bli billigare genom denna frikostiga skattereduktion och det enda som krävs här är att du kollar på Skatteverkets hemsida om du är berättigad till att använda rot-avdraget.

Som sagt dock; ställ aldrig kostnaden i första rummet då det gäller markarbeten – här måste alltid kvalitet komma i första rummet.

6 Jun 2017