Ett sätt för kablar att löpa smidigt

En kedja är inte starkare än sin svagaste länk och därför är det av största vikt att allt som kommer i kontakt med ett tungt lyft är stabilt och starkt. Här kommer information om bärhjul.

I ett flertal olika konstruktioner och maskiner använder man sig av bärhjul för att skapa en rörelse. Det kan vara en grind som ska öppnas eller en kabel som ska kunna löpa smidigt och tryggt vid ett lyft med en kran. Hjulets funktion är att skapa och göra en rörelse, men också för att hålla fast en kabel eller grind i en stabil position som inte innebär att den rör sig i sidled.

Man kan även använda sig av konstruktioner där man har hjul som endast går åt ett håll, beroende på hur man styr dem. I de fallen kan det vara en extra säkerhetsåtgärd så att inte olyckor kan ske.

Stabil och rejäl konstruktion

Det är viktigt att löpande se över alla delar på en konstruktion, där skador kan innebära allvarliga olyckor. Så är det speciellt när det gäller höga lyftkranar, som kan orsaka fruktansvärda olyckor genom att endast en bult, eller någon annan liten del, trillar ner från den höga höjd som kranen befinner sig på. Eftersom det är många delar av kranen som befinner sig högt upp i luften, så får man därför hitta sätt att lösa kontroller och reparationer på. Man får helt enkelt ta sig ut på kranens arm för att utföra arbeten.

25 Mar 2021