Därför är det viktigt med fasadrenovering i Östergötland

Självklart vill man att fastigheten ska ha en fin fasad. Men en fasadrenovering i Östergötland skyddar även fastigheten mot fuktskador. Här är några tips.

En fasadrenovering är inte bara estetisk. Genom att åtgärda sprickor och hål ser man även till att vatten och fukt inte kan leta sig in och orsaka skador. Många som renoverar sin fasad passar även på att samtidigt tilläggsisolera och renovera sina fönster. På så vis kan en fasadrenovering leda till att man får lägre energikostnader.

En fasadrenovering kan kosta en hel del men åtgärdar man inte skador i fasaden kan dessa leda till ännu större renoveringskostnader. Och en fasad som har renoverats på rätt sätt bidrar även till att höja husets värde. Det är heller inte särskilt ofta som man behöver renovera fasaden.

Anlita ett byggföretag som är specialiserade på fasadrenovering

Hur ofta man behöver renovera fasaden beror på om den är av tegel, puts eller trä. Likaså kan husets läge vara avgörande då stark sol och vind sliter hårt på en fasad. Vanligtvis brukar man inte behöva renovera en putsad fasad oftare än vart fyrtionde år. En träfasad kan däremot behöva få ny färg vart tionde år.

Behöver man hjälp med att renovera fasad i Linköping så ska man ta hjälp av en byggfirma i ​​Östergötland som har fasadrenovering som sitt specialområde. Detta då de väl känner till värdet av varsam renovering. De kan även hjälpa till att återställa en fasad som tidigare renoverats på fel sätt.

8 May 2023