Dags att lägga nytt tak?

Beroende på vilket byggmaterial som du har hittills har för ditt tak, behöver du renovera eller i vart fall se över ditt tak olika ofta. Om man förenklar det, kan man konstatera att ju enklare tak som du har, desto oftare bör du renovera, eller lägga om det. Har du ett klassiskt tak av tegelpannor, behöver du egentligen inte lägga om det alls. Tegelpannor håller tills de går sönder, och sönder kan en och annan tegelpanna alltid göra. Därför bör man alltid gå upp på taket med jämna mellanrum och inspektera taket med tegelpannorna. Det som däremot slits ut, är underlaget på taket. Det behöver bytas ut minst vart 20:e år. Och teglepannorna kan du montera ned, byta ut pappen under tegelpannorna, byta ut takstolar och så vidare, sedan kan du återanvända tegelpannorna och endast byta ut dem som har gått sönder.

Betongplattor på taket bör kontrolleras efter 10 år

Egentligen kan du lita på betongplattor – om du råkar ha sådana på ditt tak – på liknande sätt som tegelpannorna, men du bör liksom med teglet kontrollera det åtminstone vart 10:e år, för att se att ingen av plattorna har skadats och bör bytas ut. Både tegelpannor och betongen håller för många år framöver, men båda materialen är känsliga för direkta slag. Stormar det kraftigt, så att trädgrenar yr och kan landa på taket, kan de skada takets plattor och pannor.

Papptak bör bytas ut efter åtminstone 20 år

Papptak håller inte särskilt länge. Inte om man jämför med tegelpannor och betongplattor till tak. Har man ett papptak, som många funkishus från 1950- och 60-talet, behöver man alltid byta ut taket mot nytt papptak efter åtminstone 20 år.

Plåttak bör bytas ut efter 30-40 år

Plåttak, anses av många som sämresortens tak och brukar av tradition endast användas på uthus och liknande. Man kan dock använda sig av plåttak även på hus, och har då ett tak som håller i många decennier. Ett plåttak kan man alltid måla om och håller då i många år till.

Anlita takläggare i Bromma för ditt tak

Behöver du renovera ditt tak i Bromma kan du anlita ett erfaret företag som har lagt tak i mer än 30 års tid. Om du anlitar denna takläggare i Bromma får du ett tak som håller i flera år framöver. Du får ett tak som byggs och renoveras enligt gällande byggregler och garantier på att ditt nya eller renoverade tak håller i minst 10 år.

3 Oct 2018