Att underhålla en putsfasad

Putsfasader uppskattas ofta för sin estetik. Om man som husägare inte sköter underhållet finns det dock en risk att putsfasaden inte ser särskilt fin ut längre. En fasad är inte bara husets yttersta skydd mot väder och vind, utan också något som är viktigt om man vill att huset ska se fint ut när det betraktas utifrån. Ser man till att sköta underhållet ordentligt minimerar man risken att behöva göra en komplett fasadrenovering.

Bor du i ett större och mer tätbebott villaområde i till exempel Stockholm kanske det känns mer angeläget att hålla huset i toppskick, än om du bor mer avskilt. Oavsett om man bor i Stockholm eller avskilt på landsbygden lönar det dock sig, på flera sätt, att hålla sitt hus fint.

Vilka fasader putsar man på?

Hus med putsade fasader har funnits sedan lång tid tillbaka. Mest förekommande är att tegel eller betong putsas, men även träfasader kan ha en putsad yta. Det kallas då för reverterad puts och kräver andra förberedelser än vad betong eller tegel gör. För att putsen ska kunna fästas på träet brukar man använda sig av ett metalltrådsnät att klä huset med.

När murade fasader som har en så pass tunn yta av puts att konturen på stenarna fortfarande syns, kallas det för att ytan är slammad. Oaktat vilket underlag som används bör alltid sprickor som kan uppstå i det tunna bruksskiktet repareras.

Vanliga orsaker till skador

Vilka skador som kan uppstå beror på fasaden och hur klimatet runt omkring huset ser ut. Förekommer det mycket slagregn, som det till exempel kan göra på svenska Västkusten, är det bra att ha liggande paneler om man ska ha träfasad. Lockpaneler anses visserligen vara vackert, men skulle passa bättre i Stockholm än i Göteborg. Platser som inte har så extremt väder, så som just Stockholm, behöver tänka mindre på klimatet när det kommer till att välja fasad.

När det gäller putsfasader i andra material är det vanligt att skadorna uppstår genom frostsprängningar. En frostsprängning sker när fukt har letat sig in bakom putsskiktet, varpå det våta mellan vägg och puts fryser, vilket får till följd att putsen kan spricka. För att reparera detta på ett hållbart sätt behöver du knacka ner putsen två – tre centimeter runt det skadade området, borsta rent, tunngrunda och därefter fylla på med fräscht putsbruk. Tänk på att putsbruket måste vara av samma sort som övriga delar av huset är putsat med.

Var försiktig vid fasadrenovering

En fasadrenovering är inte ett arbete som enkelt görs själv. Snarare bör det utföras av en entreprenör med både erfarenhet och kunskap. Att en fasadrenovering blir korrekt utförd är inte bara viktigt för villaägaren, utan också för allmännyttan. Valen av material och en noggrann fasadanalys är viktiga nycklar för att göra ett snyggt arbete.

5 Sep 2017