Att bygga ansvarsfullt

Ett bygge genomför man inte utan planering. För större projekt är brandtätning en naturlig del av processen. Ska du modifiera på hemmaplan behöver du också ta hänsyn till brandskyddet.

Brandtätning är den del av byggnationen som du hoppas att aldrig behöva testa på riktigt. Brandskydd och brandtätning är det jobb man behöver göra för att göra en byggnad säkrare vid brand. I modern byggnation talar man om brandceller. Tanken är att man i möjligaste mån ska förhindra att en brand sprider sig från det utrymme där den startat.

Större delen av arbetet utförs genom att man använder bra material som står emot hetta och lågor länge nog för att personer ska hinna evakuera den aktuella byggnaden. De svaga punkterna är de ställen där det finns öppningar mellan utrymmen. Vi talar om kablar och ventilation och balkar. Där måste man förhindra rökgasspridning med speciella åtgärder.

Att brandsäkra med planering och tätning

Brandsäkring handlar alltså mycket om att se till att de minimala utrymmen som uppstår vid genomgående strukturer tätas noga. Detta görs på lite olika sätt. Större ytor kan tätas med prefabricerade block av brandtätande material. På andra ställen får man använda andra brandtätningsprodukter.

Beroende på typ av utrymme och storlek och befintliga material väljer man varierande typer av tätning. Vanliga material som används är baserade på gips, akryl, grafit eller annan enkomponentsmassa.

Planerar du att bygga eller bygga om? Ta kontakt med en firma för brandskydd för rådgivning. Du får rätt hjälp och bäst hjälp av personer som har branschkunskap.

10 Feb 2021