Asfaltering gav möjlighet till lek i Stockholm

Det är trevligt med gräs under barnens fötter när de leker. Åtminstone om det är torrt. Är skolgården ofta kladdig kan asfaltering göra rasterna roligare.

När den nya skolan byggdes hade de en vision om att barnen skulle ha grönska omkring sig. Därför hade de anlagt en stor gräsmatta där de kunde spela fotboll, kasta frisbee och annat skoj. Vad de inte tagit i beaktning var att det vissa tider regnar en hel del. Då förvandlas gräsmattan till lervälling där ingen ville leka.

Något som lärarna och allra helst städpersonalen inte var glada över då allt fastnade under skorna och drogs in i korridorer, klassrum och matsal. Den fina visionen fungerade helt enkelt inte och de fick tänka om. De bestämde att ha ett möte där alla föräldrar fick vara med och ge förslag på hur man skapade en bättre miljö.

Asfaltering möjliggjorde rolig lek

Ett förslag hade varit att asfaltera hela området. Något som först möttes av arga motangrepp. När personen som kommit med idén fick en chans att förklara, började en efter en att nicka instämmande. Hans idé var att de skulle asfaltera området och med samma metod som för vägmarkeringar kunde man inspirera till roliga lekar.

De skulle bli flera platser att hoppa hage. Några andra där man kunde spela kula. Hål skulle tas upp där det behövdes. En basketplan skulle ritas upp och korgar sättas upp. Dessutom skulle ett stort plank sättas upp och användas till olika aktiviteter. De bestämde att de skulle hitta ett företag i Stockholm som tog hand om både asfaltering och markeringar.

10 Jan 2023