Arbetsmarknaden för takläggare

Takläggare är ett yrke som åter tycks få en viss status hos ungdomar. Det har återigen blivit trendigt och beundransvärt med genuin hantverksskicklighet (visserligen har det kanske alltid varit så, men en ökning av det tycks synas nu). Den som funderar på att bli takläggare kan glädjas åt att arbetsmarknaden är mycket god, över nästan hela landet. Så hur ser det egentligen ut?

I dagsläget finns det omkring 3 700 anställda takläggare runt om i landet, varav 99 procent är män. På kort sikt gör Arbetsförmedlingen bedömningen att yrkesgruppen som helhet kommer ha mycket goda möjligheter att hitta en anställning. Tittar vi på lite längre sikt, fem år, ser vi bedömningen att takläggare kommer ha goda möjligheter att hitta arbete. Således tror myndigheten att det är enklare idag än vad det kommer att vara om några år. 

Mycket liten konkurrens om arbetstillfällen

Tar man hela landet i genomsnitt bedömer Arbetsförmedlingen att det kommer vara mycket liten konkurrens kring arbetstillfällen på ett års sikt. Dock finns det en del regionala skillnader. Den som vill bli takläggare kommer enklare kunna hitta ett jobb i Enskede än på Gotland. På Gotland anses nämligen arbetsmarknaden vara i balans, medan konkurrensen anses vara väldigt liten i Enskede och i Stockholm. 

Gotland är, tillsammans med Jämtland, det enda länet i landet där arbetsmarknaden anses vara i balans. Den som funderar på att börja jobba inom yrket kommer säkerligen att kunna hitta jobb i båda dessa län, men det skulle vara enklare i till exempel Enskede eller Göteborg. 

Län för län

  • Stockholm – Mycket goda möjligheter till jobb. I länet som helhet anses det råda mycket liten konkurrens om jobben. Om vi tittar närmare på kommunerna ser vi dock vissa skillnader. Södertälje, Nykvarn och Norrtälje anses endast ha en liten konkurrens om arbetstillfällen, medan Stockholm (där även stadsdelar som Enskede och Bromma ingår), Solna och Huddinge anses ha mycket liten konkurrens om de jobb som finns.

  • Västra Götalands län – Mycket goda möjligheter till jobb. Även här råder mycket liten om konkurrens om jobben i länet som helhet. I Göteborgs kommun ser det likadant ut, och även i omgivande kommuner som Kungälv, Uddevalla och Stenungssund. Det finns dock ett par kommer där konkurrens endast bedöms vara liten (snarare än mycket liten). Exempel på dessa är Falköping och Borås.

  • Skåne län – Mycket goda möjligheter till jobb. Skåne skiljer sig från Stockholm och Västra Götaland eftersom det anses råda liten konkurrens om jobben i samtliga av länets kommuner. Det enda undantaget skulle i sådana fall vara Malmö, där ingen information finns. Allra troligast skulle dock samma bedömning göras även där.

Lästips: om du vill veta mer om takläggare i Enskede klicka här.

3 Aug 2018