Blogg

Att underhålla en putsfasad

5 sep 2017

Putsfasader uppskattas ofta för sin estetik. Om man som husägare inte sköter underhållet finns det dock en risk att putsfasaden inte ser särskilt fin ut längre. En fasad är inte bara husets yttersta skydd mot väder och vind, utan också något som är viktigt om man vill att huset ska se fint ut när det betraktas utifrån. Ser man till att sköta underhållet ordentligt minimerar man risken att behöva göra en komplett fasadrenovering.

Bor du i ett större och mer tätbebott villaområde i till exempel Stockholm kanske det känns mer angeläget att hålla huset i toppskick, än om du bor mer avskilt. Oavsett om man bor i Stockholm eller avskilt på landsbygden lönar det dock sig, på flera sätt, att hålla sitt hus fint.

Vilka fasader putsar man på?

Hus med putsade fasader har funnits sedan lång tid tillbaka. Mest förekommande är att tegel eller betong putsas, men även träfasader kan ha en putsad yta. Det kallas då för reverterad puts och kräver andra förberedelser än vad betong eller tegel gör. För att putsen ska kunna fästas på träet brukar man använda sig av ett metalltrådsnät att klä huset med.

När murade fasader som har en så pass tunn yta av puts att konturen på stenarna fortfarande syns, kallas det för att ytan är slammad. Oaktat vilket underlag som används bör alltid sprickor som kan uppstå i det tunna bruksskiktet repareras.

Vanliga orsaker till skador

Vilka skador som kan uppstå beror på fasaden och hur klimatet runt omkring huset ser ut. Förekommer det mycket slagregn, som det till exempel kan göra på svenska Västkusten, är det bra att ha liggande paneler om man ska ha träfasad. Lockpaneler anses visserligen vara vackert, men skulle passa bättre i Stockholm än i Göteborg. Platser som inte har så extremt väder, så som just Stockholm, behöver tänka mindre på klimatet när det kommer till att välja fasad.

När det gäller putsfasader i andra material är det vanligt att skadorna uppstår genom frostsprängningar. En frostsprängning sker när fukt har letat sig in bakom putsskiktet, varpå det våta mellan vägg och puts fryser, vilket får till följd att putsen kan spricka. För att reparera detta på ett hållbart sätt behöver du knacka ner putsen två – tre centimeter runt det skadade området, borsta rent, tunngrunda och därefter fylla på med fräscht putsbruk. Tänk på att putsbruket måste vara av samma sort som övriga delar av huset är putsat med.

Var försiktig vid fasadrenovering

En fasadrenovering är inte ett arbete som enkelt görs själv. Snarare bör det utföras av en entreprenör med både erfarenhet och kunskap. Att en fasadrenovering blir korrekt utförd är inte bara viktigt för villaägaren, utan också för allmännyttan. Valen av material och en noggrann fasadanalys är viktiga nycklar för att göra ett snyggt arbete.

Beställ ditt eget pooltak idag

22 aug 2017

Fler och fler poolägare i Sverige har insett storheten i att montera ett pooltak över sin pool. Detta gör man främst i ett skyddsyfte då ett pooltak skyddar poolen från all typ av nederbörd där vi även inkluderar snö. Många tror nämligen att ett pooltak inte är anpassat efter vårt svenska klimat och att det riskerar att spricka då temperaturen börjar smyga ner under noll-strecket.

Detta stämmer dock inte utan numera gör man pootak som klarar av väldigt låga temperaturer och detta trots att de alltså är gjorda av glas. För de allra flesta pooltak har just glas som bas och detta då det materialet ger den absolut lyxigaste känslan och som gör att poolen blir den oas på tomten som så många söker. Det är lätt att man bara efter några år ger upp och låter sin pool förfalla – man orkar inte vara lika aktiv med att städa, med att skydda och man tappar helt enkelt sitt intresse.

En förfallen pool och området kring denna är dock ingenting som ger ett fint intryck och det fina med ett pooltak är att det – även då intresset för poolen falnat – skänker ett lyxigt intryck.

Hur skaffar du då ett pooltak? Ja, här finns det väldigt många olika modeller att välja bland och här måste man som poolägare i lugn och ro se över alternativen innan man bestämmer sig. Ibland kan det här vara läge att kontakta en återförsäljare som kommer hem till dig och specialanpassar ditt pooltak efter hur din pool ser ut – på så sätt får du också fram det bästa alternativet. Men – numera så har området kring pooltak blivit så pass stort att det egentligen finns en modell för varje sorts pool och ofta räcker det att du som kund har måtten på din pool för att på egen hand kunna anpassa ditt pooltak efter denna. Det här blir betydligt billigare och fungerar dessutom bra oavsett var i Sverige man bor – alla har ju inte en återförsäljare av pooltak i sin hemstad, eller hur?

Kostnaden för ett pooltak är en investering

Som vi sa ovan så är pooltak något som numera kommer i väldigt många olika utföranden och modeller och detta påverkar också själva prisbilden. Det finns ett pooltak för samtliga plånböcker och oavsett vilken budget du har så kommer du att lyckas hitta en modell som passar dig. Många pekar här på att pooltak är dyrt och att det inte är värt pengarna, men här ska man istället se ett inköp av ett pooltak som en investering.

Ett pooltak förlänger nämligen livslängden ganska markant på din pool och gör att du kan njuta av den under väldigt mycket längre tid jämfört med om du avstår från att installera ett pooltak. Det här gör att du som poolägare dels sparar tid på att slippa städa och rengöra poolen och att den inte drabbas av det naturliga slitaget på samma sätt som en pool utan pooltak. En bra investering för alla som har – eller funderar på att skaffa – en pool. Läs mer om pooltak här!

Takmontörer och deras arbetsmiljö

20 jul 2017

Tveklöst finns det många takmontörer i Sverige som tycker om sin arbetsplats. De som funderar på att börja arbeta som takmontör bör dock känna till arbetsmiljön och de utmaningar som finns. För vissa är utmaningarna en morot – för andra är det avskräckande. Man bör åtminstone inte vara höjdrädd för att arbeta som takmontör. Samtidigt tas det givetvis stark hänsyn till taksäkerhet och de regler och föreskrifter som finns.

Överlag ser marknaden för takmontörer god ut. Jobb finns över hela landet, inte minst i Stockholm och de andra storstäderna. Vill man börja arbeta som takmontör finns en grundutbildning inom gymnasieskolan på byggprogrammet. Dessa program finns på många håll i landet, inte bara i Stockholm och de andra storstäderna. Efter examen kan man ansöka om lärlingsanställning i ett företag och få en anställning den vägen. 

Utomhusjobb

Som takmontör sker nästan allt arbete utomhus. Det här innebär att man ibland behöver arbeta i kallt och blåsigt väder. Vid alldeles för hårda väderförhållanden går det kanske inte att arbeta och bibehålla en god taksäkerhet, men ofarlig kyla och blåst utgör som regel inget hinder för arbetet. Däremot krävs det att man är ordentligt klädd.

Likaså kan det bli väldigt varmt på somrarna. Solen kan ligga på rätt bra på ett högt tak. I städer som ligger nära havet, till exempel Stockholm och Göteborg, är det kanske lite mindre påfrestande då fler friska vindar svalkar.

Höga höjder

Som takmontör bör man inte vara höjdrädd. Ofta arbetar man på mycket höga höjder (gäller kanske mer ofta i städer som Stockholm, där fler höga hus finns). Eftersom arbetet ofta sker på hög höjd är det viktigt att tänka på taksäkerheten. När man arbetar uppe på tak ska man ha personlig skyddsutrustning, samtidigt som taken ska vara utrustade med säkerhetsanordningar – annars är husets taksäkerhet bristfällig.

Mindre arbetslag

Som takmontör arbetar man ofta i en mindre grupp, nära sina kollegor. Man hjälper varandra med bland annat lyft och se till så att reglerna för taksäkerheten följs ordentligt. Som takmontör är det alltså en god samarbetsförmåga eftersträvansvärd. Vidare ställs det krav på din noggrannhet och organisationsförmåga – om dessa egenskaper brister finns en risk att gör arbetet för dina kollegor svårare. Med det sagt är givetvis ingen expert i början.

Fysiskt

Som takmontör arbetar man mycket med lyft. Således är det viktigt att ha en god grundfysik. Förutom att arbeta med tunga lyft är arbetet rörligt överlag, att vara bekväm med det är en förutsättning för att trivas som takmontör. Vidare krävs det att man är noggrann som montör. Att lägga ett tak är inte bara fysiskt, utan ytterst ett precisionsarbete som behöver utföras med fullt fokus.

Fast mark ger billigare markarbeten

6 jun 2017

Om man ser till vikten av ett ordentligt markarbete så går denna egentligen inte att prissätta. Fuskar man med markarbeten då man ska genomföra en byggnation – oavsett var och i vilken omfattning – så kommer bygget i framtiden att drabbas av problem som är väldigt svåra att korrigera. Bygger du exempelvis ett hus i Stockholm där man plötsligt efter några år upptäcker att det lutar eller faller ihop – ja, då är det i de flesta fall något som man kan spåra till att markarbetet blivit utfört på ett otillfredsställande sätt. Det som man däremot kan säga gällande prislappen för markarbeten är att denna påverkas, varierar och beror helt på hur de geologiska förutsättningarna där du bor.

Vi kan först säga att huset du ska bygga i Stockholm ligger på en mark där morän finns – där kommer markarbeten att bli billigare och gå snabbare än om marken i fråga visar sig vara full av större stenblock.vid det senare tillfället så kommer det nämligen – med all säkerhet – att innebära att det företag du anlitar tvingas springa; något som påverkar priset i negativ riktning för dig som kund.

Fast mark ger billigare markarbeten och utöver morän så kan vi även nämna att pinnmo och är väldigt gynnsamt att arbeta med. Vi har hela tiden haft Stockholm som utgångspunkt i denna text och detta kommer inte av en slump – det är nämligen just i den staden som man kan se hur markarbeten och prislappen för dessa kan komma att påverkas i en större skala. Det handlar här om hur du som privatperson agerar innan du skriver på ett kontrakt med en entreprenör inom branschen.

Billigare markarbeten i Stockholm

Att man som privatperson kan påverka priset för markarbeten i Stockholm beror på att det där finns väldigt många företag som erbjuder sina tjänster inom området. Som inom alla områden där det finns hög konkurrens så har man också som privatperson en fördel och en chans att använda sig av denna. Som exempel – ska du dränera (något som kräver ett markarbete) i Stockholm så nöjer du dig inte med att kontakta endast ett företag – nej, istället så begär du in offerter från flera stycken.

På så sätt kan du ställa dessa mot varandra och därefter välja den som kan erbjuda markarbeten som bäst passar din budget. Det som du dock ska tänka på här är att inte – hur frestande det än kan vara – välja den billigaste; risken finns nämligen att detta företag utför ett jobb som sedan visar sig innehålla stora brister och som således riskerar hela din byggnation i framtiden. Bättre här är att utgå från ett företag som ligger någonstans mittemellan och välja bort även de som kostar mest.

Använd rot-avdraget

Dessutom får du – oavsett om du ska genomföra markarbeten i Stockholm eller någon annanstans i Sverige – använda ditt rot-avdrag för uppgiften. Din dränering och kostnaden för denna kan alltså bli billigare genom denna frikostiga skattereduktion och det enda som krävs här är att du kollar på Skatteverkets hemsida om du är berättigad till att använda rot-avdraget.

Som sagt dock; ställ aldrig kostnaden i första rummet då det gäller markarbeten – här måste alltid kvalitet komma i första rummet.

Säkerheten främst hos en takläggare

17 maj 2017

Att man under senare år sett en ökning gällande arbetsplatsolyckor är oroväckande och något som måste stoppas. Man kan se att detta problem främst gäller de större byggaarbetsplatserna och man kan även se att förklaringen ofta ligger i att entreprenörerna har för snäv tidsram på sig. Det vill säga; för att hinna med att slutföra uppdraget man åtagit sig så tummar man på säkerhet och detta är något som fungerar en-, två-, och kanske tre gånger – men där den fjärde innebär en svår olycka liknande den tragiska dödsolyckan vid Ropsten för något år sedan.

Här gäller det att branschen i stort rannsakar sig själv och åter – som man faktiskt gjorde för några år sedan – sätter sina anställdas leverne och väl i det främsta rummet. Här har naturligtvis ombud och anställda också en stor roll och det är primärt dessa som måste sätta ner foten. Inom yrken där stora risker föreligger – exempelvis takläggare – så måste man också se till att följa de föreskrifter gällande säkerhet som finns.

Det vill säga, ska man som takläggare lägga ett tak på en högre byggnad – höjden i sig har egentligen ingen betydelse – så måste man använda linor, man måste ha ställningar och man måste följa de vedertagna regler som finns. Dessutom så måste man här se till hur takläggare arbetar då de är anlitade till jobb hemma hos privatpersoner. Även här måste man vara noga med att poängtera vikten av säkerhet och man måste få uppdragsgivaren att inse att det tar tid – och kostar pengar – att säkra sig själv.

Det tar tid att säkra sig själv

Kort sagt; man måste få denne att förstå att han betalar för ställningen man kanske använder och kräver, man måste förstå att det tar tid att fästa linor och han kan således inte på något sätt kräva att man äventyrar sin egen hälsa som takläggare bara för att han vill tjäna pengar. Oavsett höjden på huset i Stockholm där taket ska läggas.

Visst, det har blivit tuffare konkurrens och man kan se att privatpersoner i en större grad väljer den billigaste takläggare man hittar – oavsett om denne kanske levererar ett sämre jobb eller inte följer de regler som finns. Men, då är det också på deras samvete som olyckor sker – olyckor som i de flesta fall kan förhindras genom att en takläggare får arbeta mer med säkerhet och få kunderna att inse att även denna ingår i priset.

Takläggare i Stockholm jobbar mot Rot

11 apr 2017

I samband med att rot-avdraget infördes 2004 så var det med en förhoppning om att minska antalet svartjobb som varit flitigt förekommande i hela bygg- och hantverksbranschen. Genom att införa en skattereduktion så ville man från statens sida lösa problemet och man ville även få in mer pengar till statskassan. Om vi kortfattat förklarar hur rot-avdraget fungerar så innebär detta att du som privatperson i exempelvis Stockholm kan anlita en takläggare och dra av dennes arbetskostnad med upp till 30% då du deklarerar och därefter få tillbaka summan på din skatt.

Naturligtvis här att du är berättigad till detta – det finns nämligen några restriktioner och dels måste man alltså ha tillräckligt med pengar på sitt skattekonto och dels så gäller detta 50 000kr/år och person. Där hade vi den kortfattade förklaringen till rot-avdraget och om vi ser till hur det har fungerat då; har antalet svarta jobb blivit mindre förekommande i Sverige tack vare detta?

Ja, det är faktisk så att dessa nästan helt har kommit att försvinna – privatpersoner anser nämligen att priserna för exempelvis en takläggare är så pass låga att man inte behöver mygla sig undan skatten längre och ur det hänseendet får man således anse att rot-avdraget mer än väl fyllt sin funktion. Dock – allt har inte visat sig vara frid och fröjd och allt har inte fungerat bra med denna skattereduktion.

I takt med att fler privatpersoner de facto anser sig ha råd att renovera och dra av kostnaden för en hantverkares tjänster – takläggare, snickare, målare, elektriker – så har det nämligen skapats en annan situation som är lika besvärligt och svårlöst som svartjobben. Dessa har nämligen kommit att bli ersatta av rena fuskjobb – något som främst visat sig där efterfrågan varit som störst; nämligen i Stockholm.

Många fuskjobb i Stockholm

Stockholm är den stad där man sett att ökningen av renoveringar skett mer frekvent enligt rot-adraget och det är också där som de oroande rapporterna angående ökningen av fuskjobb synts som mest. Det handlar här om att företag startats för att de insett att efterfrågan är så pass stor – trots att de i själva verket helt saknar utbildning och certifikat för att utföra de uppgifter de hävdat sig kunna.

För exempelvis en familj i Stockholm som anlitat en takläggare och där det senare visat sig att denna inte haft kompetens nog för att utföra jobbet så kan detta sluta i ren katastrof. Läckande tak, vattenskador och totalrenovering kommer nämligen att ansätta familjens ekonomi rejält och tyvärr är detta något som många fått uppleva.

Om det sedan handlar om en takläggare, en rörmokare eller en plattsättare som åtagit sig exempelvis en badrumsrenovering spelar ingen roll – rapporterna om fuskjobb täcker tyvärr alla områden och som privatperson i Stockholm så måste man vara medveten om detta. Du kan alltså få jobbet utfört billigare, men samtidigt riskerar du också att i slutändan få betala en högre summa så jobbet som gjorts har uppenbara, stora och kostsamma brister. Se upp innan du skriver på ett kontrakt!

Här kan du läsa mer om takläggning: http://www.takentreprenad.com/.

Måla om för att förändra karaktären på ett rum

29 mar 2017

Att måla om är ett kvickt sätt att förändra hur ett rum känns och ser ut. Visst kan man göra mycket med inredningsdetaljer, men för att verkligen göra en radikal förändring är det en bra idé att ändra väggfärgen, eller för all del måla om taket eller golvet. En kontrasterande takfärg kan göra att ett rum känns både högre eller lägre i takhöjd samt lyfta fram specifika detaljer i rummet på ett annat sätt. Att måla ett gammalt slitet plankgolv är ett trevligt alternativ till att lägga in ett nytt golv. Oftast är det också billigare och man kan verkligen göra något unikt. Varför inte ett golv med mönster?

Även på väggarna kan man göra helt unika saker med färg. Det går till exempel att spraymåla väggarna med en övergång från en färgton till en annan. Det kräver dock proffsutrustning för sprutmålning och övning för att få till det.

Ett rum som man använder för olika funktioner kan delas av på ett tydligt sätt med olika väggfärger för respektive del. En färg för matplatsen och en annan för vardagsrumsdelen till exempel. På så sätt får man två rum i ett på ett mer distinkt sätt.

Det finns också mycket specialfärger att välja på. En fondvägg i guld eller brons kan passa riktigt snyggt ihop med mörkbruna väggar i resten av rummet. En vägg målad med griffeltavelfärg i köket gör att man lätt kan skriva upp saker man behöver komma ihåg, ett recept, veckans inköpslista och så vidare.

Trender skiftar förstås snabbt även inom färgsättning. Som tur är brukar det vara relativt lätt att måla om, bara underarbetet är ordentligt gjort och man använder färg av bra kvalitet. Att köpa den billigaste vitfärgen på byggmarknaden och tro att det räcker med ett eller två lager för att täcka en mörk vägg brukar bara sluta i att man får måla tre eller fyra gånger och att kostnaden och tidsåtgången blir högre än genom att välja en färg av högre kvalitet från början.

För att verkligen få ett toppresultat bör du ta hjälp av en utbildad och rutinerad målare. Men att hitta en riktigt bra målare är en annan femma. Be att få se tidigare jobb, hör efter med vänner och bekanta och se till att du anlitar någon som är registrerad för F-skatt (så att du kan göra ROT-avdrag och få 50% rabatt på priset), har ordentliga försäkringar och ger dig garanti på jobbet. Då har du störst chans att bli riktigt nöjd och få ett resultat som håller i många år framåt. Eller för all del, som är det är snabbt gjort att ändra på med en ny burk färg när man vill, eftersom grunden är ordentligt gjord.

Här finns en målare i Stockholmsområdet som vi kan rekommendera: www.målarejärfälla.nu.

Lägga tak själv – guide

5 mar 2017

Att lägga ett tak kan ofta kännas som ett jobb man bör delegera till erfarna yrkesmän. Vissa jobb är svårare, och då kan det verkligen behövas, men vissa typer av takläggarjobb går att utföra själv med god planering. Ett Stockholmsbaserat företag har lagt upp en guide på sin sida om hur man kan gå till väga.

Grundprinciperna

Först skall de gamla pannorna tas bort. Det är bra om du kan sälja eller ge bort dem, och därmed få dem bortforslade på samma gång. Sedan ska underlagstaket besiktigas noga. I de fall det är skadat eller gammal ska det ytas. Stockholmsfirman rekommenderar att alltid byta underlagstäckning och läkt när takpannorna byts.

Underlagstaket

I dagsläget finns det två stycken principer för hur underlagstak kan utföras. Antingen på det traditionella viset med råspont täckt med takpapp, en princip som resulterar i ett så kallat diffusionstätt tak. Det här innebär att taket är tätt, både inifrån och ut.

Den moderna principen ger ett diffusionsöppet underlagstak i form av en slags duk som läggs på råsponten eller direkt över takstolarna. Det här resulterar i ett tak som släpper ut fukt från insidan, något som minimerar risken för fuktskador.

Läkten ligger på underlagstaket

Den stockholmsbaserade firman berättar att läkten är den konstruktion av båg- och lodräta träreglar, vilka pannorna sedan läggs på. Den lodräta läkten, ströläkten, behövs för att både bära den vågräta läkten, bärläkten, och för att ventilera taket.

Det är vid bärläkten som takpannorna sedan fästs på. Distansen mellan bärläkten skiljer sig åt en del, och beror på vilken sorts takpanna du ska ha till taket. När läkten är klar är det sedan läge att börja lägga pannorna. Eftersom takplattor är väldigt tunga – försök att få dem levererade direkt till taket.

Lägg pannorna

Själva läggningen är inte särskilt svår i sig, men det kräver stor noggrannhet. Vanligtvis börjar man nerifrån och arbetar sig systematiskt uppåt. Traditionella tegelpannor är något svårare att lägga än deras falsade motsvarighet.

Pannorna fästs i läkten med speciella skruvar och spikar, eller med clips. För att maximera takets livsläng monteras också en fågellist nära takfoten. Fågellisten stoppar fåglar, barr och löv från att komma in under takpannorna.

Verkar det för svårt?

Om du inte är övertygad om att det kommer bli ett bra resultat, finns det mängder av firmor som kan hjälpa till. Genom att söka efter ”takläggare Stockholm” till exempel, får man upp mängder av resultat som man kan välja mellan.

Montera markisen – så gör du

19 okt 2016

Visst går det att montera en markis själv – men det finns en hel del att tänka på. Här bjuder vi på några tips som kan hjälpa dig att få till en trivsam miljö på uteplatsen till sommaren.

Ett bra tips är förstås att ta hjälp av en firma som behärskar markiser. Men om du vill genomföra monteringen själv så är det första du behöver kolla upp hur din terrass, uteplats eller altan är placerad i förhållande till solen. I de flesta fall är uterummet placerat i soligt läge och vill du slippa en överhettad känsla när solen står på så är en markis en bra idé. En regnig sensommar så kan du även förlänga utesittarsäsongen betydligt med hjälp av markiser. Dessutom sänker du inomhustemperaturen med några grader om de sitter framför ett fönster.

En stabil vikarm är a och o

Vikarmen är förstås väldigt central när du ska göra ditt val av markis. De typer som finns är vajer och kedja. Den senare nämnda varianten är något dyrare i bruk, men håller också längre i de allra flesta fall. Vajern slits ut efter ett tag och riskerar att gå av. När den går sönder bör du byta ut båda vajerarmarna samtidigt, annars kommer inte markisen att fungera på ett tillfredsställande sätt.

Man vevar upp markisen med en vevarm som sitter i den så kallade snäckväxeln. Ska du skaffa en stor markis så kan det vara bra med en motor, annars kan det bli riktigt tungt att veva den. Automatiska sensorer som gör att den rullas in och ut vid specialinställda sol- och vindförhållanden är en annan vanlig finess på moderna markiser.

Kontrollera upphängningsmöjligheterna

Färg och mönster på markisens väv är naturligtvis viktigt att kolla upp innan du slår till med ett köp, men ännu viktigare är att kontrollera att det finns tillräckliga upphängningsmöjligheter. De allra bästa fästpunkterna är i de flesta fall takstolarna. Var också noga med att mäta markisen och kolla hur mycket utrymme den behöver när den ska vevas ut.

Numera går det bra att ha markiserna uppe året runt. Så sent som på 1960-talet så var man tvungen att montera ned markisen för höstförvaring varje år. Nuförtiden har både markisväv och mekanik så hög kvalitet att det inte behövs. Tänk på att om du monterar markisrullen utan regnskydd från taket så bör du komplettera med en takprofil som skyddar markisen när den är upprullad. Annars utätts markisen för onödigt slitage.